ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

คุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์แบบเฉพาะตัวของ SQL Server บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP หรือ ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 เมื่อคุณใช้ "localhost" ในชื่อของไปป์

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:929152
bug #: 443555 (SQLBUDT)
อาการ
บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows XP หรือ ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows 2000 คุณใช้โพรโทคอลเนมไปป์เพื่อเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ที่ภายในของ Microsoft SQL Server 2005 หรือ Microsoft SQL Server 2000 เมื่อคุณใช้ "localhost" ในชื่อไปป์ คุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ของ SQL Server ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเครื่องมือที่คุณใช้การเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ของ SQL Server คุณพบปัญหาต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • ถ้าคุณใช้ยูทิลิตีบรรทัดคำสั่ง Osql.exe เชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ท้องถิ่นของ SQL Server 2000 คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  [dbnetlib]sql Server ไม่มีอยู่ หรือปฏิเสธการเข้าถึง[dbnetlib]ConnectionOpen (Connect())
 • ถ้าคุณใช้ยูทิลิตีบรรทัดคำสั่ง Sqlcmd.exe เชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ท้องถิ่นของ SQL Server 2005 คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  HResult 0x34 ระดับ 16 ผู้ให้เนมไปป์ขององค์ประกอบ 1: ไม่สามารถเปิดการเชื่อมต่อกับ SQL Server [52]ข้อผิดพลาด Sqlcmd:: Microsoft SQL Native Client: มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นขณะกำลังสร้างการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ เมื่อเชื่อมต่อกับ SQL Server 2005 ความล้มเหลวนี้อาจเกิดจากข้อเท็จจริงว่า ภายใต้การตั้งค่าเริ่มต้น เซิร์ฟเวอร์ SQL ไม่อนุญาตให้เชื่อมต่อระยะไกล

  ข้อผิดพลาด Sqlcmd:: Microsoft SQL Native Client: การหมดเวลาล็อกอินที่หมดอายุ
หมายเหตุ:ปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นบนคอมพิวเตอร์ที่รัน Microsoft Windows Server 2003 หรือ Windows รุ่นที่ใหม่กว่า
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากรุ่นของ Microsoft ข้อมูลการเข้าถึงส่วนประกอบ (MDAC) ที่มาพร้อมกับ Windows XP และ Windows 2000 ไม่สนับสนุนการใช้ "localhost" ในชื่อของไปป์
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 • ใช้แสดงชื่อของอยู่ภายในเครื่องโฮสต์แทน "localhost" การสำรอง ยืนยันการทดแทนที่เป็นไปได้รวมต่อไปนี้:
  • 127.0.0.1
  • "."
  • ชื่อโฮสต์ท้องถิ่นที่แท้จริง
 • ใช้โพรโทคอเชื่อมต่ออื่นล เช่น TCP/IP
สถานะ
ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากการออกแบบ
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ