จอภาพหลายจอไม่เปิดใช้งานบนคอมพิวเตอร์ที่คุณปรับรุ่นจาก Windows XP ไปเป็น Windows Vista

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:929456
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อคุณปรับรุ่นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows XP ไปเป็น Windows Vista จอภาพหลายจอจะไม่เปิดใช้งาน ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากคอมพิวเตอร์มีการ์ดเชื่อมต่อรูปภาพมากกว่าหนึ่งที่ติดตั้ง
สาเหตุ
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเนื่องจากโปรแกรมติดตั้ง Windows Vista ตรวจพบ และคุณสามารถกำหนดค่าการ์ดเชื่อมต่อรูปภาพเดียวเท่านั้น คุณคาดว่าการ์ดกราฟิกที่ติดตั้งทั้งหมดจะถูกกำหนดค่าใน Windows Vista

การสนับสนุนอะแดปเตอร์กราฟิกหลายตัวใน Windows Vista มีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้ต้องเป็นจริง:
 • อะแดปเตอร์กราฟิกทั้งหมดต้องใช้รุ่นของโปรแกรมควบคุมเดียวกัน ดังนั้น อะแดปเตอร์กราฟิกทั้งหมดต้องใช้โปรแกรมควบคุมของ Windows XP แสดงโปรแกรมควบคุมรุ่น (XDDM) หรือ อะแดปเตอร์กราฟิกทั้งหมดต้องใช้โปรแกรมควบคุมรุ่นของโปรแกรมควบคุมจอแสดงผลของ Longhorn (LDDM)
 • ถ้าการ์ดกราฟิกที่ใช้ไดรเวอร์ของ Windows Vista แสดงโปรแกรมควบคุมรุ่น (WDDM) อะแดปเตอร์กราฟิกทั้งหมดต้องใช้โปรแกรมควบคุมเดียวกัน ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีอะแดปเตอร์กราฟิกสองที่ใช้โปรแกรมควบคุมเดียวกัน หรือ คุณอาจมีการ์ดเชื่อมต่อแบบกราฟิก Dualview สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Dualview แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
การหลีกเลี่ยงปัญหา
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้กราฟิกการ์ดเชื่อมต่อโครงแบบหลายที่สนับสนุนโปรแกรมควบคุม WDDM การสนับสนุนอะแดปเตอร์กราฟิกหลายตัวใน Windows Vista ร่วมกับโปรแกรมควบคุม WDDM ใช้รายการใดรายการหนึ่งในการกำหนดค่าต่อไปนี้:
 • ใช้ตัวปรับต่อกราฟิก Dualview
 • ใช้ lane สอง PCI Express ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีอะแดปเตอร์กราฟิก homogeneous ที่สอง
หมายเหตุ:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่าเหล่านี้ ให้ดูที่ส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม"
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟังก์ชัน Multimon (ตัวย่อสำหรับ Multimonitor) อาจถูกอธิบายเป็นดังนี้:
 • Dualview

  เงื่อนไขนี้อธิบายเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอะแดปเตอร์กราฟิกเดียวที่มีผลวิดีโอที่สอง ชนิดของการ์ดเชื่อมต่อนี้ถูกเรียกอีกอย่างว่าการ์ดกราฟิกหัวสองแบบ อะแดปเตอร์กราฟิกจำนวนมากมีการแสดงผล DVI ร่วมกับการแสดงผล VGA
 • homogeneous multi-adapter

  เงื่อนไขนี้อธิบายเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอะแดปเตอร์กราฟิกสองที่ใช้โปรแกรมควบคุมเดียวกัน ตัวอย่างเช่น คอมพิวเตอร์มีตัวปรับต่อ NVIDIA GeForce FX 5600 กราฟิกและตัวปรับต่อกราฟิก NVIDIA GeForce FX 5950
 • heterogeneous multi-adapter

  เงื่อนไขนี้อธิบายเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอะแดปเตอร์กราฟิกสองที่ใช้ไดรเวอร์ของกราฟิกที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น คอมพิวเตอร์มีอะแดปเตอร์กราฟิก 9800 Radeon เทคโนโลยี ATI เป็นชุดข้อมูลและตัวปรับต่อกราฟิก NVIDIA GeForce FX 5600
ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกัน ทั้งโดยนัยหรืออย่างอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 929456 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/16/2015 17:00:54 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Starter, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Web Server 2008

 • kbnosurvey kbarchive kbdisplay kbexpertisebeginner kbhardware kbtshoot kbprb kbmt KB929456 KbMtth
คำติชม