หลังจากที่คุณใช้ตัวเลือกได้อย่างปลอดภัยเอาฮาร์ดแวร์เพื่อลบไดรฟ์ optical ที่มีอยู่แล้วจากคอมพิวเตอร์แบบพกพาที่ใช้ Windows Vista คุณอาจจะไม่สามารถเชื่อมต่อไดรฟ์

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

929478
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
หลังจากที่คุณใช้ตัวเลือกได้อย่างปลอดภัยเอาฮาร์ดแวร์เพื่อลบไดรฟ์ optical ที่มีอยู่แล้วจากคอมพิวเตอร์แบบพกพาที่ใช้ Windows Vista คุณไม่สามารถเชื่อมต่อไดรฟ์ นอกจากนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์อาจหยุดการตอบสนองเมื่อคุณพยายามปิดระบบ หรือรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากปัญหานี้เกิดขึ้น
การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Vista สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
935791วิธีการขอรับ Service Pack ของ Windows Vista รุ่นล่าสุด

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในรายการวันและเวลาใน'แผงควบคุม'
Windows Vista รุ่นที่ใช้ x86
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Hccoin.dll6.0.6000.204948,70409-ธ.ค.-200605:55x86
Usbd.sys6.0.6000.204945,88809-ธ.ค.-200603:52ไม่สามารถใช้งานได้
Usbehci.sys6.0.6000.2049438,40009-ธ.ค.-200603:53x86
usbhub.sys6.0.6000.20494191,48809-ธ.ค.-200603:53x86
Usbohci.sys6.0.6000.2049419,45609-ธ.ค.-200603:53x86
Usbport.sys6.0.6000.20494223,74409-ธ.ค.-200603:53x86
Usbuhci.sys6.0.6000.2049422,52809-ธ.ค.-200603:53x86
Usbccgp.sys6.0.6000.1639973,21609-ธ.ค.-200603:40x86
usbhub.sys6.0.6000.16399191,48809-ธ.ค.-200603:41x86
Usbccgp.sys6.0.6000.2049473,21609-ธ.ค.-200603:53x86
usbhub.sys6.0.6000.20494191,48809-ธ.ค.-200603:53x86
Hccoin.dll6.0.6000.163998,70409-ธ.ค.-200605:28x86
Usbd.sys6.0.6000.163995,88809-ธ.ค.-200603:40ไม่สามารถใช้งานได้
Usbehci.sys6.0.6000.1639938,40009-ธ.ค.-200603:40x86
usbhub.sys6.0.6000.16399191,48809-ธ.ค.-200603:41x86
Usbohci.sys6.0.6000.1639919,45609-ธ.ค.-200603:40x86
Usbport.sys6.0.6000.16399223,74409-ธ.ค.-200603:40x86
Usbuhci.sys6.0.6000.1639922,52809-ธ.ค.-200603:40x86
windows Vista รุ่น 64 บิต
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Hccoin.dll6.0.6000.2049410,75209-ธ.ค.-200606:32x64
Usbd.sys6.0.6000.204947,55209-ธ.ค.-200604:06x64
Usbehci.sys6.0.6000.2049448,12809-ธ.ค.-200604:06x64
usbhub.sys6.0.6000.20494265,21609-ธ.ค.-200604:06x64
Usbohci.sys6.0.6000.2049424,06409-ธ.ค.-200604:06x64
Usbport.sys6.0.6000.20494256,51209-ธ.ค.-200604:06x64
Usbuhci.sys6.0.6000.2049428,67209-ธ.ค.-200604:06x64
Usbccgp.sys6.0.6000.1639995,23209-ธ.ค.-200604:02x64
usbhub.sys6.0.6000.16399265,21609-ธ.ค.-200604:02x64
Usbccgp.sys6.0.6000.2049495,23209-ธ.ค.-200604:06x64
usbhub.sys6.0.6000.20494265,21609-ธ.ค.-200604:06x64
Hccoin.dll6.0.6000.1639910,75209-ธ.ค.-200606:14x64
Usbd.sys6.0.6000.163997,55209-ธ.ค.-200604:02x64
Usbehci.sys6.0.6000.1639948,12809-ธ.ค.-200604:02x64
usbhub.sys6.0.6000.16399265,21609-ธ.ค.-200604:02x64
Usbohci.sys6.0.6000.1639924,06409-ธ.ค.-200604:02x64
Usbport.sys6.0.6000.16399256,51209-ธ.ค.-200604:02x64
Usbuhci.sys6.0.6000.1639928,67209-ธ.ค.-200604:02x64
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน" ปัญหานี้ถูกแก้ไขใน Windows Vista Service Pack 1 ครั้งแรก
ข้อมูลเพิ่มเติม
หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
816915แบบแผนการตั้งชื่อแฟ้มใหม่สำหรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft Windows
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
Windowsx64 Winx64 64 บิต 64 บิตซีดีดีวีดีรอมของซีดีรอมไดรฟ์ดีวีดีไดรฟ์

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 929478 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/16/2015 09:22:53 - ฉบับแก้ไข: 3.0

 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbvistasp1fix kbfix kbbug kbhotfixserver kbqfe kbprb kbexpertiseinter kbmt KB929478 KbMtth
คำติชม