กำหนดการของไคลเอนต์อื่น ๆ virtual private network (VPN) Windows Vista เข้ากันได้

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:929490
คำแนะนำ
บทความนี้แสดงวันพร้อมใช้งานของไคลเอนต์เครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN) เข้ากันได้กับ Windows Vista ต่าง ๆ
สำหรับรายการของไคลเอนต์เครือข่ายส่วนตัวเสมือน 7 เข้ากันได้ของ Windows อ้างอิงในการนี้เว็บไซต์ของ Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd787668 (WS.10) .aspx
ข้อมูลเพิ่มเติม

กำหนดการความเข้ากันได้ของ Windows Vista

AT&T

ชนิดของไคลเอนต์ VPN นำออกใช้แพลตฟอร์มเวอร์ชั่นวันที่URL สำหรับดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม
IPsec VPNรุ่นเบต้าx 64ไม่รู้จัก
ขั้นสุดท้ายx 867.0ไม่รู้จัก http://www.corp.att.com/agnc/
ขั้นสุดท้ายx 64ไม่รู้จัก

Aventail

ชนิดของไคลเอนต์ VPN นำออกใช้แพลตฟอร์มเวอร์ชั่นวันที่URL สำหรับดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม
SSL VPNรุ่นเบต้าx 86แอพลิเคชันภายใต้การพัฒนา ไม่มีกำหนดการสาธารณะจะพร้อมใช้งานติดต่อ Aventail โดยตรงสำหรับการปรับปรุง
รุ่นเบต้าx 64ไม่รู้จัก
ขั้นสุดท้ายx 86แอพลิเคชันภายใต้การพัฒนา ไม่มีกำหนดการสาธารณะจะพร้อมใช้งาน
ขั้นสุดท้ายx 64ไม่รู้จัก

กาเครื่องหมายจุด (ของ Zonelabs)

ชนิดของไคลเอนต์ VPN นำออกใช้แพลตฟอร์มเวอร์ชั่นวันที่URL สำหรับดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม
IPsec VPNรุ่นเบต้าx 86NGX R60พร้อมใช้งานแล้วhttp://www.checkpoint.com/downloads/quicklinks/downloads_sr.htmlhttp://www.checkpoint.com/downloads/quicklinks/downloads_sr.html
รุ่นเบต้าx 64ไม่รู้จักไม่รู้จักhttp://www.checkpoint.com/downloads/quicklinks/downloads_sr.html
ขั้นสุดท้ายx 86NGX R602007 เมษายนhttp://www.checkpoint.com/downloads/quicklinks/downloads_sr.html
ขั้นสุดท้ายx 64ไม่รู้จักไม่รู้จักhttp://www.checkpoint.com/downloads/quicklinks/downloads_sr.html
SSL VPNขั้นสุดท้ายx 86R65 NGX VPN-1พร้อมใช้งานแล้วhttp://www.checkpoint.com/products/ssl_network_ext/index.html
ขั้นสุดท้ายx 86R62 HFA01พร้อมใช้งานแล้วhttp://www.checkpoint.com/products/ssl_network_ext/index.html

Cisco

ชนิดของไคลเอนต์ VPN นำออกใช้แพลตฟอร์มเวอร์ชั่นวันที่URL สำหรับดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม
IPsec VPNขั้นสุดท้ายx 865.0.00.0340พร้อมใช้งานในขณะนี้http://www.cisco.com/en/US/ products/sw/secursw/ps2308/index.htmlCisco SMARTnet username และรหัสผ่านถูกต้อง
ขั้นสุดท้ายx 64ไม่ได้วางแผนไว้ ปรับรุ่นเป็น Cisco AnyConnect VPN ไคล
SSL VPNขั้นสุดท้ายx 862.0 พร้อมใช้งานแล้ว โดยใช้ไคลเอนต์ VPN ของ Cisco AnyConnect (มีการสนับสนุนสำหรับการขนส่ง DTLS เวลาแฝงต่ำด้วย) http://www.cisco.com/go/asaCisco SMARTnet username และรหัสผ่านถูกต้อง
ขั้นสุดท้ายx 642.0 พร้อมใช้งานแล้ว โดยใช้ไคลเอนต์ VPN ของ Cisco AnyConnect (มีการสนับสนุนสำหรับการขนส่ง DTLS เวลาแฝงต่ำด้วย) http://www.cisco.com/go/asaCisco SMARTnet username และรหัสผ่านถูกต้อง

Citrix

ชนิดของไคลเอนต์ VPN นำออกใช้แพลตฟอร์มเวอร์ชั่นวันที่URL สำหรับดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม
SSL VPNรุ่นเบต้าx 86แอพลิเคชันภายใต้การพัฒนา ไม่มีกำหนดการสาธารณะจะพร้อมใช้งาน
รุ่นเบต้าx 64ไม่รู้จัก
ขั้นสุดท้ายx 86แอพลิเคชันภายใต้การพัฒนา ไม่มีกำหนดการสาธารณะจะพร้อมใช้งาน
ขั้นสุดท้ายx 64ไม่รู้จัก

Fortinet

ชนิดของไคลเอนต์ VPN นำออกใช้แพลตฟอร์มเวอร์ชั่นวันที่URL สำหรับดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม
IPSec VPNขั้นสุดท้ายx 86พร้อมใช้งานแล้วคำอธิบายผลิตภัณฑ์: http://www.fortinet.com/products/forticlient.html

เครือข่าย F5

ชนิดของไคลเอนต์ VPN นำออกใช้แพลตฟอร์มเวอร์ชั่นวันที่URL สำหรับดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม
SSL VPNรุ่นเบต้าx 866.0.1พร้อมใช้งานแล้วhttp://askf5.com
รุ่นเบต้าx 64ไม่รู้จัก
ขั้นสุดท้ายx 866.0.12/28/2007https://downloads.f5.com/esd/product.jsp?sw=FirePass&pro=firepass_v5.x&prodesc=FirePass
ขั้นสุดท้ายx 64ไม่รู้จัก

เครือข่าย juniper

ชนิดของไคลเอนต์ VPN นำออกใช้แพลตฟอร์มเวอร์ชั่นวันที่URL สำหรับดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม
IPSec VPNรุ่นเบต้าx 86Q3 2007ติดต่อของการขาย juniper
รุ่นเบต้าx 64ไม่รู้จัก
ขั้นสุดท้ายx 86Q3 2007ติดต่อของการขาย juniper
ขั้นสุดท้ายx 64ไม่รู้จัก
SSL VPNขั้นสุดท้ายx 865.5พร้อมใช้งานแล้วhttps://www.juniper.net/customers/csc/software/ive/

(ล็อกอินของผู้ใช้หรือคู่ค้าจำเป็น)
http://www.juniper.net/products_and_services/ssl_vpn_secure_access/
ขั้นสุดท้ายx 64ไม่รู้จักติดต่อของการขาย juniper

NCP

ชนิดของไคลเอนต์ VPN นำออกใช้แพลตฟอร์มเวอร์ชั่นวันที่URL สำหรับดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม
IPsec VPNขั้นสุดท้ายx 869.00 พร้อมใช้งานในขณะนี้ http://www.ncp-e.com/en/downloads/software.html
ขั้นสุดท้ายx 649.01พร้อมใช้งานในขณะนี้http://www.ncp-e.com/en/downloads/software.html
SSL VPNรุ่นเบต้าx 866.12พร้อมใช้งานในขณะนี้http://www.ncp-e.com/en/downloads/software.htmlติดต่อ NCP หรือติดต่อตัวแทนจำหน่าย ncp
รุ่นเบต้าx 64เดือน 2007 มิถุนายน
ขั้นสุดท้ายx 867.02007 มีนาคมhttp://www.ncp-e.com/en/downloads/software.html
ขั้นสุดท้ายx 64เดือน 2007 สิงหาคม

เครือข่ายของ Nortel

ชนิดของไคลเอนต์ VPN นำออกใช้แพลตฟอร์มเวอร์ชั่นวันที่URL สำหรับดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม
IPsec VPNรุ่นเบต้าx 86V6.07พร้อมใช้งานในขณะนี้ติดต่อตัวแทนฝ่ายของ Nortel
รุ่นเบต้าx 649/30/2007
ขั้นสุดท้ายx 86V6.073/31/2007ติดต่อตัวแทนฝ่ายของ Nortel
ขั้นสุดท้ายx 6411/30/2007
SSL VPNรุ่นเบต้าx 86Netdirect 6.0.5พร้อมใช้งานแล้วติดต่อตัวแทนฝ่ายของ Nortel
รุ่นเบต้าx 649/30/2007
ขั้นสุดท้ายx 86Netdirect 6.0.74/30/2007
ขั้นสุดท้ายx 6411/30/2007

SafeNet

ชนิดของไคลเอนต์ VPN นำออกใช้แพลตฟอร์มเวอร์ชั่นวันที่URL สำหรับดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม
IPsec VPNรุ่นเบต้าx 8611.1 เบต้า9/17/2007http://www.safenet-inc.com/products/vpn/softRemote.asp
รุ่นเบต้าx 6411.1 เบต้า9/17/2007
ขั้นสุดท้ายx 8611.110/1/2007
ขั้นสุดท้ายx 6411.110/1/2007
Microsoft ให้ข้อมูลที่ติดต่อของบริษัทอื่นเพื่อช่วยให้คุณค้นหาฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค ข้อมูลการติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อของบริษัทอื่นนี้

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกัน หรือโดยนัย เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้
จุดตรวจสอบ

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 929490 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 11/16/2012 07:25:00 - ฉบับแก้ไข: 3.0

, , , , , , , , , ,

  • kbexpertiseinter kb3rdpartynetclient kbhowto kbinfo kbmt KB929490 KbMtth
คำติชม