อุปกรณ์ Windows Media Center Extender อาจไม่ทำงานหลังจากที่คุณได้กำหนดค่าไฟร์วอลล์ใน Windows Vista

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

929541
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista ถ้าคุณกำหนดค่าไฟร์วอลล์หลังจากที่คุณติดตั้งอุปกรณ์ Windows Media Center Extender อุปกรณ์ดังกล่าวอาจไม่ทำงาน
สาเหตุ
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเนื่องจากไฟร์วอลล์ปิดพอร์ตที่ต้องเปิดสำหรับอุปกรณ์ Windows Media Center Extender ทำงาน
การแก้ไข
ถ้าคุณกำหนดค่าไฟร์วอลล์หลังจากที่คุณติดตั้งอุปกรณ์ Windows Media Center Extender คุณต้องกำหนดไฟร์วอลล์เปิดพอร์ตต่าง ๆ ต่อไปนี้ด้วยตนเอง
โปรแกรมประยุกต์protocol / พอร์ตทิศทางNetwork
svchost.exeudp 1900ขาเข้าซับเน็ตท้องถิ่น
svchost.exetcp 3390ขาเข้าซับเน็ตท้องถิ่น
svchost.exetcp 2177ขาเข้า ขาออกซับเน็ตท้องถิ่น
svchost.exeudp 2177ขาเข้า ขาออกซับเน็ตท้องถิ่น
ระบบ:tcp 10244ขาเข้า ขาออกซับเน็ตท้องถิ่น
ehshell.exetcp 554ขาเข้า ขาออกซับเน็ตท้องถิ่น
ehshell.exeudp 5004, 5005ขาเข้า ขาออกซับเน็ตท้องถิ่น
ehshell.exetcp 8554-8558ขาเข้า ขาออกซับเน็ตท้องถิ่น
ehshell.exeudp 50004-50013ขาเข้า ขาออกซับเน็ตท้องถิ่น
ehshell.exeudp 7777 7781ขาเข้า ขาออกซับเน็ตท้องถิ่น
mcx2prov.exeสุ่มขาเข้า ขาออกInternet
ขั้นตอนที่คุณใช้เพื่อกำหนดด้วยตนเองพอร์ตเหล่านี้จะแตกต่างกัน สำหรับแต่ละรุ่นไฟร์วอลล์ และ สำหรับแต่ละผู้ผลิตไฟร์วอลล์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่าไฟร์วอลล์ของคุณ ให้ดูที่เอกสารนั้น
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่าไฟร์วอลล์สำหรับ Media Center Extender แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 929541 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/16/2015 09:34:49 - ฉบับแก้ไข: 3.0

  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • kbnosurvey kbarchive kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb kbmt KB929541 KbMtth
คำติชม