ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
��ารสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
Cart

คุณไม่สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista Home ค่าโดเมน

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:929543
อาการ
ถ้าคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista Home ค่า คุณไม่สามารถเพิ่มคอมพิวเตอร์เข้ากับโดเมน
สาเหตุ
ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นเนื่องจาก Windows Vista Home ค่าไม่มีสนับสนุนสถานการณ์สมมติที่คุณเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับโดเมน เบี้ยประกันหน้าแรกของ windows Vista ถูกออกแบบมาเป็นพื้นฐานสำหรับระบบความบันเทิงภายในบ้าน
สถานะ
ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากการออกแบบ

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ