ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดในระหว่างการติดตั้งสิทธิ์การใช้งานใน Windows Vista เมื่อคุณดำเนินการ Windows Anytime Upgrade: "ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างการติดตั้งสิทธิ์การใช้งาน"

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:930379
อาการ
เมื่อคุณพยายามที่จะปฏิบัติการ Windows Anytime Upgrade ใน Windows Vista คุณอาจเห็นกล่องโต้ตอบซอฟต์แวร์อนุญาตให้ใช้สิทธิ์พาณิชย์ไคลเอนต์ (SLCC) กล่องโต้ตอบนี้ประกอบด้วยข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในระหว่างการติดตั้งสิทธิ์การใช้งาน

รหัสข้อผิดพลาด: 0x80070426
รายละเอียดข้อผิดพลาด:
ไม่ได้เริ่มบริการ


สำหรับความช่วยเหลือโปรดพยายามติดต่อฝ่ายสนับสนุนต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:

<http: merchantsupporturl=""></http:>
<mailto:merchantsupport@merchant.com></mailto:merchantsupport@merchant.com>
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นหากมีการให้บริการการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ซอฟต์แวร์ (Slsvc.exe) ไม่ทำงานในระหว่างกระบวนการปรับรุ่น
การหลีกเลี่ยงปัญหา
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้เป็นการชั่วคราว ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. ปิดกล่องโต้ตอบ SLCC แล้ว รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Slsvc.exe ถูกเรียกใช้ก่อนที่คุณเริ่มการทำงานของกระบวนการปรับรุ่น โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
    1. คลิกเริ่มการทำงานเริ่มการทำงานของปุ่มประเภท:บริการในการเริ่มการค้นหากล่อง แล้วคลิกบริการในการโปรแกรมรายการ
      สิทธิ์ในการควบคุมบัญชีผู้ใช้ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์สำหรับรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือยืนยัน พิมพ์รหัสผ่านของคุณ หรือคลิกดำเนินการต่อ.
    2. ในแผงควบคุมบริการ ตรวจสอบที่จะการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ซอฟต์แวร์บริการอยู่เริ่มต้น.
  3. ใช้การเชื่อมโยงดาวน์โหลดจากอีเมลของคุณยืนยันซื้อเพื่อเริ่มกระบวนการปรับรุ่นใหม่อีกครั้ง
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ