ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

คุณได้รับข้อความแสดงข้อความ NDR สำหรับผู้รับบางอย่างเมื่อคุณส่งข้อความอีเมล์บนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Exchange 2007

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:930463
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อต้องส่งข้อความอีเมล์ไปยังผู้รับบาง คุณได้รับข้อความที่ไม่ได้จัดส่งรายงาน (NDR) สำหรับผู้รับเหล่านี้

ปัญหานี้จะเกิดขึ้นหากมีเงื่อนไขต่อไปนี้::
  • บริการ Microsoft Exchange EdgeSync กำลังทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Exchange Server 2007
  • เซิร์ฟเวอร์ Exchange 2007 ใช้กำลังเรียกใช้การขนส่งของฮับบทบาท
  • รายชื่อผู้รับที่ถูกบล็อคมีการกำหนดค่าบนเซิร์ฟเวอร์ Exchange 2007 ใช้
  • ผู้รับที่อยู่ในรายชื่อผู้รับที่ถูกบล็อคอยู่ในโดเมนที่แตกต่างจากเซิร์ฟเวอร์ดุมล้อเลื่อน หรือ ผู้รับที่อยู่ในรายชื่อผู้รับที่ถูกบล็อคอยู่ในโดเมนเดียวกัน (เป็นโดเมนเพียร์ของโดเมนรากของฟอเรสต์) ในที่เซิร์ฟเวอร์ดุมล้อเลื่อนจะอยู่
หมายเหตุ:NDR ประกอบด้วยข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
550 5.1.1 ผู้ใช้ที่ไม่รู้จัก
ข้อความนี้บ่งชี้ว่า ผู้รับไม่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ผู้รับไม่อยู่ในรายการผู้รับที่ถูกบล็อค
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากบริการ Exchange EdgeSync ซิงโครไนซ์เฉพาะวัตถุจากทรีของโดเมนเดียวกัน EdgeSync แลกเปลี่ยนที่บริการที่ไม่ได้ซิงโครไนส์วัตถุจากอื่น ๆ trees โดเมนในฟอเรสต์เดียวกัน ผู้รับที่อยู่ในโดเมนอื่นที่ไม่ ใช่เซิร์ฟเวอร์ดุมล้อเลื่อน หรือภาย นอกทรีของโดเมนหลัก จะถือว่าเป็นผู้ใช้ที่ไม่รู้จัก
การแก้ไข
การแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้ง Update Rollup 4 สำหรับ Exchange Server 2007 บนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Exchange Server 2007 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุง Rollup 4 สำหรับ Exchange Server 2007 ให้ดูหัวข้อวิธีใช้ของ Exchange ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้ง service pack ล่าสุดของ Exchange หรือยกเลิกการปรับปรุง ให้ดูหัวข้อวิธีใช้ของ Exchange ต่อไปนี้:
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
บริการ Exchange EdgeSync คือ บริการการซิงโครไนส์ข้อมูลที่รันบนเซิร์ฟเวอร์ดุมล้อเลื่อน โดยปกติจะมีใช้บริการ EdgeSync แลกเปลี่ยนสำหรับวัตถุประสงค์ anti-spam

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ Exchange EdgeSync แวะไป Microsoft TechNet เว็บไซต์ต่อไปนี้:คุณสามารถกำหนดค่ารายการผู้รับที่ถูกบล็อคในคอนโซลการจัดการ Exchange 2007 โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. เปิดคอนโซลการจัดการ Exchange 2007
  2. คลิกเลื่อนชิดขอบแล้ว คลิกanti-Spam.
  3. คลิกขวาการกรองของผู้รับแล้ว คลิกคุณสมบัติ.
  4. คลิกชื่อผู้ส่งที่ถูกบล็อกจากนั้น คลิกเพื่อเลือกนั้นบล็อกข้อความที่ส่งไปยังผู้รับที่ไม่อยู่ใน GALกล่องกาเครื่องหมาย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการตั้งชื่อใหม่สำหรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ Exchange Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
817903รูปแบบการตั้งชื่อใหม่สำหรับแพ็คเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ Exchange Server

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ