ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
ndex="20" href="https://support.microsoft.com/th-th" ms.title="การสนับสนุน " data-bi-name="Support" data-bi-slot="3"> การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
Cart

สิ่งที่แนบมาจะไม่แสดงขึ้นเมื่อคุณใช้ Outlook 2003 เพื่อเปิดข้อความอีเมล์ที่ประกอบด้วยสิ่งที่แนบมา

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:930468
อาการ
เมื่อคุณใช้ Microsoft Office Outlook 2003 เพื่อเปิดข้อความอีเมล์ที่ประกอบด้วยสิ่งที่แนบ สิ่งที่แนบมาจะไม่ปรากฏขึ้น ปัญหานี้จะเกิดขึ้นหากมีเงื่อนไขต่อไปนี้::
  • เซิร์ฟเวอร์จดหมายที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Exchange Server 2007
  • ข้อความอีเมลที่ประกอบด้วยส่วนหัวของ Disposition เนื้อหาที่มีลักษณะหัวข้อต่อไปนี้
    Content-Type: image/jpeg; name="abc.JPG"Content-Disposition: inline; filename="abc.JPG"
หมายเหตุ:คุณสามารถระบุสิ่งที่แนบมาแบบอินไลน์ได้ โดยการดู MIME raw ของข้อความอีเมล
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้ง Update Rollup 3 สำหรับ Exchange Server 2007 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุง Rollup 3 สำหรับ Exchange Server 2007 ให้ดูหัวข้อวิธีใช้ของ Exchange ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้ง service pack ล่าสุดของ Exchange หรือยกเลิกการปรับปรุง ให้ดูหัวข้อวิธีใช้ของ Exchange ต่อไปนี้:
การหลีกเลี่ยงปัญหา
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • ใน Outlook 2003 บันทึกสิ่งที่แนบแบบท้อง และจากนั้น ดูสิ่งที่แนบมา
  • ใช้ Microsoft Office Outlook Web Access 2007 เพื่อดูสิ่งที่แนบ
  • ใช้ Microsoft Office Outlook 2007 เพื่อดูสิ่งที่แนบมา
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
817903รูปแบบการตั้งชื่อใหม่สำหรับแพ็คเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ Exchange Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อการ Disposition เนื้อหา แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้:

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ