ข้อความแสดงข้อผิดพลาดในกระบวนการ Usbhub.sys เมื่อคุณปลุกคอมพิวเตอร์ใช้งาน Windows Vista จากโหมดประหยัดพลังงาน หรือโหมดไฮเบอร์เนต: "STOP 0x00000044"

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:930570
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อคุณปลุกคอมพิวเตอร์ใช้งาน Windows Vista จากโหมดประหยัดพลังงาน หรือโหมดไฮเบอร์เนต คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "Stop 0x44" ระหว่าง Usbhub.sys ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้มีลักษณะดังต่อไปนี้:
หยุด 0x00000044 (parameter1,parameter2,parameter3,parameter4)
multiple_irp_complete_requests
การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Vista สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
935791วิธีการขอรับ Service Pack ของ Windows Vista รุ่นล่าสุด

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในรายการวันและเวลาใน'แผงควบคุม'
Windows Vista รุ่นที่ใช้ x86
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Hccoin.dll6.0.6000.205088,70405 2007 แจ15:06x86
Update.mumไม่สามารถใช้งานได้2,71606 2007 แจ02:55ไม่สามารถใช้งานได้
Usbccgp.sys6.0.6000.2050873,21605 2007 แจ12:51x86
Usbd.sys6.0.6000.205085,88805 2007 แจ12:50ไม่สามารถใช้งานได้
Usbehci.sys6.0.6000.2050838,40005 2007 แจ12:50x86
usbhub.sys6.0.6000.20508191,48805 2007 แจ12:51x86
usbhub.sys6.0.6000.20508191,48805 2007 แจ12:51x86
Usbohci.sys6.0.6000.2050819,45605 2007 แจ12:50x86
Usbport.sys6.0.6000.20508223,74405 2007 แจ12:51x86
Usbuhci.sys6.0.6000.2050822,52805 2007 แจ12:50x86
X86_usb.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20508_none_c9a3c39f2a6232b2.manifestไม่สามารถใช้งานได้2,35606 2007 แจ02:57ไม่สามารถใช้งานได้
X86_usbport.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20508_none_bc6dbc1c1f7d8099.manifestไม่สามารถใช้งานได้5,38606 2007 แจ02:57ไม่สามารถใช้งานได้
windows Vista รุ่น 64 บิต
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Amd64_usb.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20508_none_25c25f22e2bfa3e8.manifestไม่สามารถใช้งานได้2,35806 2007 แจ03:00ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_usbport.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20508_none_188c579fd7daf1cf.manifestไม่สามารถใช้งานได้5,38806 2007 แจ03:00ไม่สามารถใช้งานได้
Hccoin.dll6.0.6000.2050810,75205 2007 แจ15:40x64
Update.mumไม่สามารถใช้งานได้2,71606 2007 แจ02:55ไม่สามารถใช้งานได้
Usbccgp.sys6.0.6000.2050895,23205 2007 แจ13:11x64
Usbd.sys6.0.6000.205087,55205 2007 แจ13:11x64
Usbehci.sys6.0.6000.2050848,12805 2007 แจ13:11x64
usbhub.sys6.0.6000.20508266,24005 2007 แจ13:11x64
usbhub.sys6.0.6000.20508266,24005 2007 แจ13:11x64
Usbohci.sys6.0.6000.2050824,06405 2007 แจ13:11x64
Usbport.sys6.0.6000.20508257,02405 2007 แจ13:11x64
Usbuhci.sys6.0.6000.2050828,67205 2007 แจ13:11x64
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน" ปัญหานี้ถูกแก้ไขใน Windows Vista Service Pack 1 ครั้งแรก
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งชื่อแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
816915แบบแผนการตั้งชื่อแฟ้มใหม่สำหรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft Windows
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
Windowsx64 Winx64 64 บิต 64 บิต BSOD ตรวจสอบจุดบกพร่องสีน้ำเงินจอข้อบกพร่องของการตรวจสอบ

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 930570 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/09/2015 09:05:07 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Windows Vista Ultimate, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition

  • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbvistasp1fix kbfix kbbug kbHotfixServer kbqfe kberrmsg kbprb kbexpertisebeginner kbmt KB930570 KbMtth
คำติชม