ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณใช้การไคลเอ็นต์ FTP เพื่อดาวน์โหลดแฟ้มขนาดใหญ่จาก FTP เซิร์ฟเวอร์: "เชื่อมต่อที่ปิด โดยโฮสต์ระยะไกล"

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:931130
สิ่งสำคัญ บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยน รีจิสทรี ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณสำรองรีจิสทรีก่อนที่คุณปรับเปลี่ยน ทำให้ ดูให้แน่ใจว่า คุณทราบวิธีการคืนค่ารีจิสทรีถ้ามีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูล เรียกคืน และการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี คลิก บทความเลขต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
256986 คำอธิบายเกี่ยวกับรีจิสทรีของ Microsoft Windows
อาการ
เมื่อคุณใช้การ ไคลเอ็นต์ FTP เพื่อดาวน์โหลดแฟ้มขนาดใหญ่จากการ เซิร์ฟเวอร์ FTP คุณ ได้รับข้อความข้อผิดพลาด ที่คล้ายกับต่อไปนี้:
เชื่อมต่อที่ปิด โดยโฮสต์ระยะไกล
นี้ เกิดปัญหานี้ เงื่อนไขต่อไปนี้เป็นจริง:
  • ที่ บริการเกตเวย์ชั้นแอพลิเคชันทำงานในการ เซิร์ฟเวอร์ FTP
  • ที่ บริการสายงานการผลิตและการเข้าถึงระยะไกลที่กำลังเรียกใช้ในการ เซิร์ฟเวอร์ FTP
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการ บริการสายงานการผลิตและการเข้าถึงระยะไกลและเกตเวย์ชั้นแอพลิเคชันใช้บริการ Lpnat.sys การ โปรแกรมควบคุมเพื่อสร้างเป็น ค่าการหมดเวลา นั่นคือ 60 วินาทีสำหรับ การแมปการพอร์ต TCP อย่างไรก็ตาม ต้นฉบับ หมดเวลา ค่า สำหรับการแมปการพอร์ต TCP คือ 24 ชั่วโมง
การหลีกเลี่ยงปัญหา
เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง วิธีต่อไปนี้

วิธีที่ 1

ทำให้หยุดชะงัก บริการเกตเวย์ชั้นแอพลิเคชันนี้ถ้าคุณไม่จำเป็นต้องใช้ใน บริการ

วิธีที่ 2

คำเตือน ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรี ไม่ถูกต้อง โดยใช้ Registry Editor หรือ โดยใช้วิธีอื่น ปัญหาเหล่านี้ คุณอาจต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ Microsoft ไม่สามารถ รับประกันว่า ปัญหาเหล่านี้จะสามารถแก้ไข ปรับเปลี่ยนรีจิสทรีที่ของคุณเอง ความเสี่ยง

เปลี่ยนแปลง ค่ารีจิสทรีเพื่อที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริการเกตเวย์ชั้นแอพลิเคชันบน เซิร์ฟเวอร์ FTP ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. คลิก เริ่มคลิก เรียกใช้, ชนิด Regeditแล้ว คลิก ตกลง.
  2. ค้นหา และคลิกคีย์ ย่อยรีจิสทรีต่อไปนี้:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\ALG\ISV\ {6E590D61-F6BC-4dad-AC21-7DC40D304059 }
  3. ในบานหน้าต่างผลลัพธ์ คลิกสองครั้ง PreferExternalManifest.
  4. ในการ ข้อมูลค่า กล่อง ชนิดปิดการใช้งานแล้ว คลิก ตกลง.
  5. ในการ แฟ้ม เมนู คลิกจบการทำงาน เมื่อต้องการปิดตัวแก้ไขรีจิสทรี
หลังจาก คุณเปลี่ยนแปลงค่ารีจิสทรี บริการเกตเวย์ชั้นแอพลิเคชัน ไม่ ไม่ทำแมปพอร์สำหรับ FTP เซิร์ฟเวอร์
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า นี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ ในส่วน "นำไปใช้กับ"

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ