ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณแนบอุปกรณ์ที่โหลดโปรแกรมควบคุม Serscan.sys ไปยังคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 Service Pack 2: "STOP: 0x000000c9 DRIVER_VERIFIER_IOMANAGER_VIOLATION"

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:931301
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อคุณแนบอุปกรณ์ที่โหลดโปรแกรมควบคุมสแกนเนอร์พอร์ตอนุกรม (Serscan.sys) ไปยังคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2), คุณพบปัญหาต่อไปนี้:
 • คอมพิวเตอร์ของคุณเริ่มระบบใหม่โดยอัตโนมัติ
 • หลังจากที่คุณล็อกอินไปยังคอมพิวเตอร์ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
  Microsoft Windows
  ระบบกู้คืนมาได้จากข้อผิดพลาดที่ร้ายแรง
  มีการสร้างบันทึกของข้อผิดพลาดนี้ขึ้น
  โปรดแจ้งปัญหานี้ให้ Microsoft ทราบ
  เราได้สร้างรายงานข้อผิดพลาด ซึ่งคุณสามารถส่งข้อมูลเพื่อช่วยเราในการปรับปรุง Microsoft Windows เราจะเก็บรายงานนี้เป็นข้อมูลลับและไม่เปิดเผยชื่อ
  หากต้องการดูว่ารายงานข้อผิดพลาดนี้มีข้อมูลใด ให้ คลิกที่นี่
  ถ้าเกิดข้อผิดพลาดยังคงอยู่บนหน้าจอ และ ถ้าคุณต้องการดูข้อมูลที่ประกอบด้วยการรายงานข้อผิดพลาด คลิกคลิกที่นี่ที่ด้านล่างของกล่องข้อความ เมื่อคุณคลิกปุ่มนี้ ข้อมูลลายเซ็นปรากฏขึ้น ข้อมูลลายเซ็นนี้มีลักษณะดังต่อไปนี้:
  BCCode : 000000c9 BCP1 : 0000021f BCP2 : f1958e80 BCP3 : 87c10f00 BCP4 : 00000000 OSVer : 5_2_3718 SP : 0_0 Product : 272_3
 • คอมพิวเตอร์อาจหยุดการตอบสนอง นอกจากนี้ คุณอาจได้รับข้อความข้อผิดพลาด Stop ในหน้าจอสีน้ำเงิน ข้อความแสดงข้อผิดพลาดมีลักษณะดังต่อไปนี้:
  ตรวจพบปัญหาและได้ปิดระบบ Windows เพื่อป้องกันความเสียหายกับคอมพิวเตอร์ของคุณ
  ข้อมูลด้านเทคนิค:

  *** หยุด: 0x000000c9 (0x0000021f, 0xf1958e80, 0x87c10f00, 0x00000000)
  driver_verifier_iomanager_violation
  ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อโปรแกรมอรรถประโยชน์ Verifier โปรแกรมควบคุมถูกเปิดใช้งาน

หมายเหตุ

 • ผลลัพธ์ของข้อความแสดงข้อผิดพลาด Stop แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการตั้งค่าความผิดพลาดของระบบคอมพิวเตอร์
 • พารามิเตอร์ที่อยู่ในข้อมูลลายเซ็นข้อผิดพลาด (BCPx), และพารามิเตอร์ที่อยู่ในวงเล็บของข้อมูลทางเทคนิคสำหรับข้อความข้อผิดพลาด Stop อาจแตกต่างกันไปตามการกำหนดค่าของคอมพิวเตอร์
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากฟังก์ชัน DriverEntry ในโปรแกรมควบคุม Serscan.sys ไม่มีการกรอกข้อมูลในขั้น IRP_MJ_SYSTEM_CONTROL I/O ขอแพคเก็ต (IRP) ส่งตอนที่มีการตรวจสอบ โดยโปรแกรมอรรถประโยชน์ Verifier โปรแกรมควบคุม
การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี Windows Server 2003 ที่ติดตั้ง SP2 ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในรายการวันและเวลาใน'แผงควบคุม'
Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ Itanium
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Serscan.sys5.2.3790.286222,01616 ม.ค. 255005:58IA-64SP1SP1QFE
Serscan.sys5.2.3790.400622,01616 ม.ค. 255006:00IA-64SP2SP2QFE
Updspapi.dll6.3.4.1655,15216 ม.ค. 255006:02IA-64Noneไม่สามารถใช้งานได้
Windows Server 2003 และ Windows XP รุ่น x64
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Serscan.sys5.2.3790.286211,77616 ม.ค. 255005:56x64SP1SP1QFE
Serscan.sys5.2.3790.400611,77616 ม.ค. 255005:59x64SP2SP2QFE
Updspapi.dll6.3.4.1462,12816 ม.ค. 255006:03x64Noneไม่สามารถใช้งานได้
Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x86
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Serscan.sys5.2.3790.28629,21616 ม.ค. 255010:59x86SP1SP1QFE
Serscan.sys5.2.3790.40069,21616 ม.ค. 255014:25x86SP2SP2QFE
Updspapi.dll6.3.4.1379,18427 ธ.ค. 254907:40x86Noneไม่สามารถใช้งานได้
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
อาจถูกเปิดยูทิลิตี้การ Verifier โปรแกรมควบคุมบนเมื่อใช้การดำเนินการทดสอบความเชื่อถือได้ของโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ทดสอบ'ตัวจัดการ' (DTM) ทดสอบความเชื่อถือได้ของโปรแกรมควบคุมรวมต่อไปนี้:
 • ทดสอบ Exerciser เส้นทางอุปกรณ์
 • ทดสอบสถานการณ์สมมติปัญหาด้วย IO ทั่วไป
 • การเข้าสู่โหมดสลีทดสอบปัญหาด้วย IO
 • ปิดใช้งานการทดสอบการเปิดใช้งานด้วย IO
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
ตรวจสอบจุดบกพร่องจุดบกพร่องตรวจสอบความล้มเหลวเคอร์เนล bluescreen 0xc9
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ