ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

การแก้ไข: Visual c ++.NET 2003 Service Pack 1 C รันไทม์ปรับบันทึกเวลา 2007 ตามกาลเดสำหรับปัญหา TZ ตัวแปรของสภาพแวดล้อม

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:932298
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เริ่มต้นใน 2007 วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสำหรับการปรับบันทึกเวลา (เวลา) ในสหรัฐอเมริกาตามกาลจะเปลี่ยนเป็นสอดคล้องกับการดำเนินการนโยบายพลังงานของ 2005 เวลาในสหรัฐอเมริกาจะเริ่มต้นสามสัปดาห์ก่อนหน้านี้ที่เกินกว่าที่จะเริ่มทำงานในอดีต เวลาในสหรัฐอเมริกาจะเริ่มต้นเวลา 2:00 น.ในวันอาทิตย์ที่สองในมีนาคม นอกจากนี้ เวลาในสหรัฐอเมริกาจะสิ้นสุดหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่มีการสิ้นสุดในอดีต เวลาในสหรัฐอเมริกาจะสิ้นสุดที่ 2:00 น.ในวันอาทิตย์แรกในเดือนพฤศจิกายน ใน 2007 เวลาในสหรัฐอเมริกาจะเริ่มการทำงานบน 11 มีนาคม 2007 และจะสิ้นสุดในเดือน 4 พฤศจิกายน 2007

ใน Microsoft Visual c ++.NET 2003 ฟังก์ชันรันไทม์ C (CRT) บางตัวละเว้นกฎของเวลาที่กำหนดในระบบปฏิบัติการเมื่อมีการตั้งค่าตัวแปรของสภาพแวดล้อม TZ ตัวอย่างเช่น การlocaltimeฟังก์ชันและ_localtime64ฟังก์ชันระบุวันอาทิตย์แรกในวันที่เป็นวันเริ่มต้นสำหรับเวลาและวันอาทิตย์สุดท้ายในตุลาคมเป็นวันสิ้นสุดสำหรับเวลา ดังนั้น โปรแกรมประยุกต์ 2003 .NET c ++แสดงผลที่ใช้ตัวแปรสภาพแวดล้อมของ TZ อาจไม่ทำงานตามที่คาดไว้
การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรหัสของ MSDN แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมี Visual c ++.NET 2003 Service Pack 1 ติดตั้งให้ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
Eh.lib369,83002 2007 Feb01:46
Eh.lib372,04202 2007 Feb01:46
Eh.lib421,18402 2007 Feb01:46
Eh.lib388,16402 2007 Feb01:46
Eh.lib390,02202 2007 Feb01:46
A_map.c13,85802 2007 Feb01:30
Eh.lib407,88802 2007 Feb01:46
File2.h1,86802 2007 Feb01:29
Internal.h16,12602 2007 Feb01:29
Io.h10,45602 2007 Feb01:29
Ioinit.c12,11402 2007 Feb01:30
Ios.cpp4,24611-ม.ค.-255018:20
Libcd.lib3,063,17602 2007 Feb01:50
Libcd.pdb94,20802 2007 Feb01:50
Libcmtd.lib3,351,19602 2007 Feb01:51
Libcmtd.pdb102,40002 2007 Feb01:51
Libcmt.lib2,982,63402 2007 Feb01:48
Libcmt.pdb102,40002 2007 Feb01:48
Libcpd.lib4,558,48802 2007 Feb01:50
Libcpd.pdb225,28002 2007 Feb01:50
Libcpmtd.lib4,573,77202 2007 Feb01:51
Libcpmtd.pdb233,47202 2007 Feb01:51
Libcpmt.lib3,752,04802 2007 Feb01:48
Libcpmt.pdb217,08802 2007 Feb01:48
Libcp.lib3,701,74002 2007 Feb01:สีกัน
Libcp.pdb217,08802 2007 Feb01:สีกัน
Libc.lib2,746,17802 2007 Feb01:สีกัน
Libc.pdb94,20802 2007 Feb01:สีกัน
Msdos.h3,06102 2007 Feb01:29
Msvcp71d.dll7.10.6052.0765,95202 2007 Feb01:51
Msvcp71d.pdb2,698,24002 2007 Feb01:51
Msvcp71.dll7.10.6052.0503,80802 2007 Feb02:13
Msvcp71.dll7.10.6052.0503,80802 2007 Feb02:13
Msvcp71.dll7.10.6052.0503,80802 2007 Feb02:13
Msvcp71.pdb3,058,68802 2007 Feb02:13
Msvcprtd.lib1,369,26002 2007 Feb01:51
Msvcprt.lib1,360,32402 2007 Feb01:49
Msvcr71d.dll7.10.6052.0544,76802 2007 Feb01:51
Msvcr71d.pdb1,838,08002 2007 Feb01:51
Msvcr71.dll7.10.7031.4344,06401 2007 Feb23:11
Msvcr71.dll7.10.7031.4344,06401 2007 Feb23:11
Msvcr71.dll7.10.7031.4344,06401 2007 Feb23:11
Msvcr71.dll7.10.7031.4344,06401 2007 Feb23:11
Msvcr71.dll7.10.7031.4344,06401 2007 Feb23:11
Msvcr71.dll7.10.7031.4344,06401 2007 Feb23:11
Msvcr71.dll7.10.7031.4344,06401 2007 Feb23:11
Msvcr71.dll7.10.7031.4344,06401 2007 Feb23:11
Msvcr71.pdb1,575,93601 2007 Feb23:11
Msvcrtd.lib444,63402 2007 Feb01:51
Msvcrt.lib432,98402 2007 Feb01:49
Osfinfo.c14,88302 2007 Feb01:30
Popen.c17,40002 2007 Feb01:30
Read.c9,94802 2007 Feb01:30
Stream.c4,17702 2007 Feb01:30
Tzset.c21,71502 2007 Feb01:30
Vc_user_crt71_rtl_x86_---.msm202,24002 2007 Feb17:31
Vc_user_stl71_rtl_x86_---.msm151,04002 2007 Feb17:31
_file.c9,21802 2007 Feb01:30
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ ฟังก์ชัน CRT ระบุวันเริ่มต้นที่ถูกต้องและวันสิ้นสุดที่ถูกต้องสำหรับเวลาเมื่อมีการตั้งค่าตัวแปรของสภาพแวดล้อม TZ สำหรับวันที่ใน 2007 ฟังก์ชัน CRT ระบุวันอาทิตย์ที่สองในมีนาคมเป็นวันเริ่มต้นสำหรับเวลาและวันอาทิตย์แรกในเดือนพฤศจิกายนเป็นวันสิ้นสุดสำหรับเวลา สำหรับวันที่ ในปี 2549 และ ในปีก่อน 2006 ฟังก์ชัน CRT ระบุวันอาทิตย์แรกในวันที่เป็นวันเริ่มต้นสำหรับเวลาและวันอาทิตย์สุดท้ายในตุลาคมเป็นวันสิ้นสุดสำหรับเวลา

เรียกฟังก์ชันต่อไปนี้ CRT และระดับชั้นมูลฐาน Microsoft (MFC)localtimeฟังก์ชันและ_localtime64ฟังก์ชัน:
 • ctime
 • _wctime
 • _tctime
 • _ctime64
 • _wctime64
 • _tctime64
 • mktime
 • _mktime64
 • _utime
 • _wutime
 • _tutime
 • _utime64
 • _wutime64
 • _tutime64
 • COleDateTime::operator-
 • CTime::GetLocalTm
 • CTime::Format
ฟังก์ชันเหล่านี้ยังอาจได้รับผลกระทบจากปัญหานี้
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับตัวแปรของสภาพแวดล้อม TZ และประมาณการ_tzsetฟังก์ชัน การเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN) ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 932298 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/09/2015 09:40:25 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Visual C++ .NET 2003 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbfix kbbug kbqfe kbmt KB932298 KbMtth
คำติชม