ความแตกต่างของเวลาใน Office เสมือน Groove 3.x และเครื่องมือ Groove 2007 ที่มีสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาการปรับเวลาตามฤดูกาล

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:932607
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้อธิบายวิธีการแก้ไขความแตกต่างของเวลาใน Microsoft Office Groove เครื่องมือที่มีสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) ปัญหานี้มีผลอย่างมากที่สุดกับรุ่นของเครื่องมือปฏิทินและเครื่องมือการประชุมที่นำออกใช้ ด้วย Groove เสมือน Office 3x และ กับ Microsoft Office Groove 2007 ปัญหานี้ยังมีผลใด ๆ Groove มือรุ่นที่โดยอัตโนมัติสร้าง และแสดงบันทึกเวลาสำหรับรายการใหม่ หรือแก้ไขรายการ รายการเหล่านี้รวมถึงข้อความโต้ตอบแบบทันที รายการการสนทนา เครื่องมือการอภิปราย หรือระเบียนเครื่องมือฟอร์ม

เครื่องมือเหล่านี้อาจอยู่ใน SharePoint 2010 พื้นที่ทำงานหนึ่ง หรือมากกว่ามีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • คุณสามารถสร้างพื้นที่ทำงานของ Groove เวอร์ชัน 2007 ใน 2010 พื้นที่ทำงานของ SharePoint
 • คุณปรับรุ่นจาก Office Groove 2007 และพื้นที่ทำงาน จากรุ่นนั้น หรือ จากรุ่นก่อนหน้า
 • คุณได้รับการยอมรับคำเชิญที่ถูกส่งจาก Groove 2007

หมายเหตุ ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นใน 2010 Groove พื้นที่ทำงานใน 2010 พื้นที่ทำงานของ SharePoint พื้นที่ทำงานของ groove 2010 รวมเอาการสนับสนุนโซนเวลาแบบไดนามิก

คำแนะนำ
ในบางครั้ง ประเทศหรือภูมิภาคเปลี่ยนวิธีพิจารณาถึงเวลาตามฤดูกาล ตัวอย่างเช่น ในปี 2550 ประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มสลับเป็นการปรับเวลาตามฤดูกาลสามสัปดาห์ก่อนหน้านี้ และกลับไปยังเวลามาตรฐานหนึ่งสัปดาห์ในภายหลัง เครื่องมือใน Groove 2007 และรุ่นก่อนหน้าของ Groove คาดว่ากฎการเลื่อนเวลาตามฤดูกาลที่ถูกใช้เมื่อสิ้นสุดปี 2006 สำหรับ Groove ผู้สื่อสารข้ามโซนเวลาที่แตกต่างกัน การเปลี่ยนแปลงกฎเหล่านี้อาจสร้างความแตกต่างของเวลาในเครื่องมือใด ๆ พื้นที่ทำงานที่มีรายการของข้อมูลที่แสดงเวลา

เงื่อนไขนี้นำไปใช้กับรายการที่มีวัน และเวลาที่มีป้อน โดยผู้ใช้ เช่นปฏิทินเหตุการณ์หรือการประชุมในเครื่องมือการประชุม เงื่อนไขนี้ยังนำไปใช้กับรายการที่บันทึกเวลา เช่นข้อความโต้ตอบแบบทันทีหรือรายการการสนทนาที่สร้างโดยอัตโนมัติ

ยกเว้นสำหรับ 3.1 การบริการการสำรองข้อมูลขององค์กร Groove และรุ่นก่อนหน้าของบริการการสำรองข้อมูลองค์กร Groove ผลิตภัณฑ์ประเภทเซิร์ฟเวอร์ Groove ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการปรับเวลาตามฤดูกาล ปัญหาเฉพาะในองค์กร Groove สำรอง 3.1 การบริการเป็นที่จัดตารางเวลาการสำรองข้อมูลตามกฎการเลื่อนเวลาตามฤดูกาลที่มีการใช้ในปี 2549 ที่เกิดขึ้น

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการปรับเวลาตามฤดูกาลของ 2007 ดูส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการประหยัดตามฤดูกาล"

เงื่อนไขที่คุณสามารถละเว้นปัญหานี้

คุณสามารถละเว้นปัญหานี้สำหรับในพื้นที่ทำงานต่าง ๆ ต่อไปนี้:
 • พื้นที่ทำงานที่ประกอบด้วยสมาชิกที่เดียวเท่านั้น
 • พื้นที่ทำงานที่ไม่ประกอบด้วยเครื่องมือปฏิทิน เครื่องมือการประชุม เครื่องมือการสนทนา หรือเครื่องมือฟอร์ม และที่คุณลักษณะการสนทนาไม่ได้ใช้
 • พื้นที่ทำงานที่สมาชิกทั้งหมดอยู่ในเขตเวลาเดียวกัน
 • สมาชิกทั้งหมดอยู่ในโซนเวลาของสหรัฐอเมริกาที่เปลี่ยนแปลงในลักษณะเดียวกันกับพื้นที่ทำงาน
 • พื้นที่ทำงานที่สมาชิกทั้งหมดอยู่ในโซนเวลาที่ไม่เปลี่ยนแปลง
 • พื้นที่ทำงานที่ใช้แม่แบบพื้นที่ทำงานของ Groove 2010

เงื่อนไขซึ่งปัญหานี้อาจมีผลต่อคุณ

ปัญหานี้อาจมีผลต่อประสบการณ์ของคุณเมื่อคุณใช้ Groove หากมีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • คุณกำลังใช้พื้นที่ทำงานที่ประกอบด้วยเครื่องมือปฏิทินหรือเครื่องมือการประชุม
 • เครื่องมือเหล่านี้ประกอบด้วยรายการที่เกิดขึ้นระหว่างฤดูรอบระยะเวลาที่ไม่มีรอบระยะเวลาการประหยัดตามฤดูกาลในปี 2549
 • คอมพิวเตอร์ของสมาชิกอย่างน้อยหนึ่งที่อยู่ในโซนเวลามีการเปลี่ยนแปลง และคอมพิวเตอร์ของสมาชิกอื่นที่อยู่ในโซนเวลาไม่เปลี่ยนแปลง หรือการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างออกไป มีผลตัวอย่างเช่น จากการเปลี่ยนแปลง 2007 ปัญหานี้กับพื้นที่ทำงานที่ประกอบด้วยสมาชิกใน เวลากลางของสหรัฐอเมริกา และสมาชิกอื่นใน เวลายุโรปตะวันตก (ตัวอย่างเช่น สมาชิกอัมสเตอร์ดัม)
เมื่อเงื่อนไขทั้งหมดเหล่านี้เป็นจริง จะมีความแตกต่างในเวลาที่สมาชิกในโซนเวลาที่แตกต่างกันดูแสดง สำหรับเหตุการณ์ หรือการประชุม

นอกจากนี้ ปัญหานี้อาจมีผลต่อประสบการณ์ของคุณเมื่อคุณใช้ Groove หากมีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • คุณสร้างรายการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งในระหว่างรอบระยะเวลาการปรับเวลาตามฤดูกาลใหม่:
  • การอภิปราย
  • แบบฟอร์มเครื่องมือระเบียนที่มีการบันทึกเวลา
  • รายการการสนทนา
  • ข้อความโต้ตอบแบบทันที
 • คอมพิวเตอร์ของสมาชิกอย่างน้อยหนึ่งที่อยู่ในโซนเวลามีการเปลี่ยนแปลง และคอมพิวเตอร์ของสมาชิกอื่นที่อยู่ในโซนเวลาไม่เปลี่ยนแปลง หรือการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างออกไป
เมื่อเงื่อนไขต่อไปนี้เป็นจริง จะมีความแตกต่างใน timestamps ที่สมาชิกในโซนเวลาที่แตกต่างกันเห็นแสดงสำหรับสินค้า

ตัวอย่าง

Bob อยู่ Chicago และ Anders อัมสเตอร์ดัม เขากำลังใช้เครื่องมือการประชุม Groove Bob สร้างการประชุมสำหรับ 12 เดือนมีนาคม 2007 เวลา 9:00 น. Bob คาดว่า Anders เพื่อดูความแตกต่างของเวลาหกชั่วโมง และดูเวลาการประชุมในเครื่องมือการประชุมที่เขาเป็น 3:00 น. อย่างไรก็ตาม เวลาการประชุมจะแสดงอย่างไม่ถูกต้องเป็น 4:00 น.สำหรับ Anders

ในทางกลับกัน ถ้า Anders สร้างการประชุมสำหรับ 12 เดือนมีนาคม 2007 ที่ 3:00 น. Bob เห็นเวลาการประชุมเป็น 8:00 น. หนึ่งชั่วโมงก่อน

คำแนะนำ

ถ้าคุณตรวจสอบว่า ปัญหานี้มีผลต่อเครื่องมือในพื้นที่ทำงานของคุณ Groove อย่างน้อยหนึ่ง อ่านในส่วนต่อไปนี้ ขั้นตอนที่คุณต้องดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหานี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่นรุ่นของ Microsoft Windows และรุ่นของ Groove ที่กำลังใช้อยู่

มีการเปลี่ยนแปลงการปรับเวลาตามฤดูกาลมากมายนับตั้งแต่ปี 2006 บทความนี้อธิบายขั้นตอน remedial ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการปรับเวลาตามฤดูกาล 2007 ในสหรัฐอเมริกา อธิบายขั้นตอน remedial ในสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • สมาชิกทั้งหมดใช้ Groove 2007 พวกเขาจะใช้เครื่องมือปฏิทินหรือเครื่องมือการประชุมในพื้นที่ทำงานของ Groove ที่ถูกสร้างขึ้นใน Groove 2007 ด้วยรุ่นพื้นที่ทำงานเป็นค่าเริ่มต้น
 • สมาชิกทั้งหมดใช้ Groove 2007 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista อย่างไรก็ตาม สมาชิกใช้เครื่องมือปฏิทินหรือเครื่องมือการประชุมในพื้นที่ทำงานของ Groove ที่ถูกสร้างขึ้นใน Groove เสมือน Office 3.x.
 • สมาชิกทั้งหมดของพื้นที่ทำงานที่กำลังทำงานอยู่ Groove 2007 อย่างไรก็ตาม สมาชิกกำลังใช้การผสมของระบบปฏิบัติการ Windows มีใช้เครื่องมือปฏิทินหรือเครื่องมือการประชุมในพื้นที่ทำงานของ Groove ที่ถูกสร้างขึ้นใน Groove เสมือน Office 3.x.
 • สมาชิกทั้งหมดของพื้นที่ทำงานที่กำลังทำงานอยู่ Groove เสมือน Office 3x.
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการปรับเวลาตามฤดูกาล ค้นหาการกำหนดค่าพื้นที่ทำงานของคุณในสถานการณ์ต่อไปนี้

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาการปรับเวลาตามฤดูกาลของ Microsoft ดู "" ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบันทึกการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลใกล้ส่วนท้ายของบทความนี้

สมาชิกทั้งหมดใช้ Groove 2007 พวกเขาจะใช้เครื่องมือปฏิทินหรือเครื่องมือการประชุมในพื้นที่ทำงานของ Groove ที่ถูกสร้างขึ้นใน Groove 2007

เป็นสมาชิกของพื้นที่ทำงานที่ใช้ Windows XP ติดตั้งการปรับปรุงโซนเวลาสำหรับ Windows XP หลังจากโปรแกรมปรับปรุง นัดหมายในปฏิทินและเวลาการประชุมที่มีการกำหนดตารางเวลาเกิดขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลาที่ขยาย DST อาจไม่ถูกต้องสำหรับสมาชิกของพื้นที่ทำงานทั้งหมดโซนเวลา

เมื่อต้องการคืนค่าเวลาการนัดหมายที่สอดคล้องกันและเวลาการประชุม ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. โดยตรงสมาชิกของพื้นที่ทำงานทั้งหมดที่กำลังเรียกใช้ Windows XP หรือ Windows Server 2003 เพื่อติดตั้งการปรับปรุงโซนเวลา 2007 สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows ของ Microsoft
 2. ทันทีที่มีการติดตั้งการปรับปรุงโซนเวลา 2007 แก้ไขด้วยตนเองมือปฏิทินการนัดหมายและรายการเครื่องมือการประชุมทั้งหมดในรอบระยะเวลาของการ DST เพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่า จะมีความถูกต้อง
สมาชิกทั้งหมดใช้ Groove 2007 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista อย่างไรก็ตาม สมาชิกใช้เครื่องมือปฏิทินหรือเครื่องมือการประชุมในพื้นที่ทำงานของ Groove ที่ถูกสร้างขึ้นใน Groove เสมือน Office 3x

ปฏิทินการนัดหมายและเวลาการประชุมที่มีการกำหนดตารางเวลาเกิดขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลาที่ขยาย DST อาจไม่ถูกต้องสำหรับสมาชิกของพื้นที่ทำงานทั้งหมดโซนเวลา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ แก้ไขด้วยตนเองปฏิทินการนัดหมายและเวลาการประชุมในรอบระยะเวลาของการ DST เพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่า จะมีความถูกต้องทั้งหมด

สมาชิกทั้งหมดของพื้นที่ทำงานที่กำลังทำงานอยู่ Groove 2007 อย่างไรก็ตาม สมาชิกกำลังใช้การผสมของระบบปฏิบัติการ Windows พวกเขาจะใช้เครื่องมือปฏิทินหรือเครื่องมือการประชุมในพื้นที่ทำงานของ Groove ที่ถูกสร้างขึ้นใน Groove เสมือน Office 3x.

ปฏิทินการนัดหมายและเวลาการประชุมที่มีการกำหนดตารางเวลาเกิดขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลาที่ขยาย DST อาจไม่ถูกต้องสำหรับสมาชิกของพื้นที่ทำงานทั้งหมดโซนเวลา นี้อาจเป็นจริงแม้หลังจากที่ผู้ใช้ติดตั้งการปรับปรุงโซนเวลาสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ผู้จัดการพื้นที่ทำงานที่ต้องทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. โดยตรงสมาชิกของพื้นที่ทำงานทั้งหมดที่กำลังเรียกใช้ Windows XP หรือ Windows Server 2003 เพื่อติดตั้งการปรับปรุงโซนเวลาสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows
 2. การส่งออกข้อมูลปฏิทินจากปฏิทินเครื่องมือในการ Groove 3 ของ Office เสมือนx พื้นที่ทำงาน

  หมายเหตุ ไม่สามารถส่งออกข้อมูลของเครื่องมือการประชุม
 3. สร้างพื้นที่ทำงาน Groove 2007 ใหม่ที่ประกอบด้วยเครื่องมือปฏิทินและเครื่องมือการประชุม ถ้าจำเป็น
 4. นำเข้าข้อมูลปฏิทินลงในเครื่องมือ Groove 2007 ปฏิทินใหม่
 5. แก้ไขการนัดหมายที่ไม่ถูกต้องในรอบระยะเวลาที่ขยาย DST ด้วยตนเอง สร้างการประชุมใหม่อีกครั้งตามที่ต้องการในเครื่องมือการประชุมใหม่
 6. เชิญสมาชิกอื่นพื้นที่ทำงานการเข้าร่วมในพื้นที่ทำงานใหม่
สมาชิกทั้งหมดของพื้นที่ทำงานที่กำลังทำงานอยู่ Groove เสมือน Office 3x.

ปฏิทินการนัดหมายและเวลาการประชุมที่มีการกำหนดตารางเวลาเกิดขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลาที่ขยาย DST อาจไม่ถูกต้องสำหรับสมาชิกของพื้นที่ทำงานทั้งหมดโซนเวลา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ สมาชิกของพื้นที่ทำงานทั้งหมดต้องปรับรุ่นไป Groove 2007

หมายเหตุ ถ้าองค์กรของคุณอยู่ในขณะนี้ไม่สามารถปรับรุ่นเป็น Groove 2007 ดูคำแนะนำที่ "เกี่ยวกับสำหรับ Office เสมือน Groove 3x ผู้ใช้ที่ไม่สามารถปรับรุ่น"ส่วน

นอกจากนี้ ผู้จัดการพื้นที่ทำงานที่ต้องทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. โดยตรงสมาชิกของพื้นที่ทำงานทั้งหมดที่กำลังเรียกใช้ Windows XP หรือ Windows Server 2003 เพื่อติดตั้งการปรับปรุงโซนเวลาสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows
 2. ส่งออกข้อมูลปฏิทินจากเครื่องมือปฏิทินใน 3 Groove เสมือน Officex พื้นที่ทำงาน

  หมายเหตุ ไม่สามารถส่งออกข้อมูลของเครื่องมือการประชุม
 3. สร้างพื้นที่ทำงาน Groove 2007 ใหม่ที่ประกอบด้วยเครื่องมือปฏิทินและเครื่องมือการประชุม ถ้าจำเป็น
 4. นำเข้าข้อมูลปฏิทินลงในเครื่องมือ Groove 2007 ปฏิทินใหม่
 5. แก้ไขการนัดหมายที่ไม่ถูกต้องในรอบระยะเวลาที่ขยาย DST ด้วยตนเอง สร้างการประชุมใหม่อีกครั้งตามที่ต้องการในเครื่องมือการประชุมใหม่
 6. เชิญสมาชิกอื่นพื้นที่ทำงานการเข้าร่วมในพื้นที่ทำงานใหม่

คำแนะนำสำหรับ Groove 3 เสมือนx ผู้ใช้ที่ไม่สามารถปรับรุ่น

ถ้าองค์กรของคุณอยู่ในขณะนี้ไม่สามารถปรับรุ่นเป็น Groove 2007 อ่านคำแนะนำต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหาการปรับเวลาตามฤดูกาล

เวลารายการเสมอแสดงผลได้อย่างถูกต้องสำหรับสมาชิกที่เพิ่มรายการ ดังนั้น สมาชิกที่เพิ่มรายการในระหว่างรอบระยะเวลาสี่สัปดาห์เพิ่มเติม ควรพิจารณาถึงตำแหน่งที่ตั้งของโซนเวลาของสมาชิกพื้นที่ทำงานอื่น ๆ แล้ว ทำตามขั้นตอนเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่า สมาชิกเหล่านี้ทราบว่าระยะเวลาที่แน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าการแสดงเวลาเป็นสิ่งสำคัญมากขึ้น

คำแนะนำเครื่องมือการประชุม

 • เมื่อคุณสร้างการประชุม เพิ่มโซนเวลารายละเอียดเรื่องการประชุม และราย ละเอียดการประชุม เช่นในตัวอย่างต่อไปนี้:

  รายละเอียดของโซนเวลา
 • ถ้าคุณต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่า สมาชิกที่ได้รับผลกระทบเข้าใจครั้งเหตุการณ์เฉพาะ หรือการประชุมครั้ง ส่งข้อความ ที่ประกอบด้วยรายละเอียดของเวลา

คำแนะนำเครื่องมือของปฏิทิน

โดยทั่วไป เพิ่มเหตุการณ์การแจ้งเตือนไปที่ปฏิทินทั้งหมดที่เครื่องมือเพื่อเตือนสมาชิกตระหนักถึงความแตกต่างของเวลาที่เป็นไปได้ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลาการปรับเวลาตามฤดูกาลเพิ่มเติม คุณสามารถใส่คำแนะนำที่อธิบายถึงวิธีการสร้างเหตุการณ์การเตือนอื่น ๆ โดยตรงในเหตุการณ์ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เพิ่มเหตุการณ์.
 2. ในการ ชื่อเรื่อง ฟิลด์ ชนิด ข้อควรระวัง: เหตุการณ์ครั้งอาจแสดงอย่างไม่ถูกต้องสำหรับรอบระยะเวลานี้.
 3. ในการ เริ่มการทำงาน ฟิลด์ คลิก ปฏิทิน ไอคอน จากนั้นคลิก 11 มีนาคม 2007.
 4. ในการ สิ้นสุด ฟิลด์ คลิก ปฏิทิน ไอคอน จากนั้นคลิก 31 มีนาคม 2007.
 5. คลิก เหตุการณ์ตลอดทั้งวัน.
ในการ รายละเอียด ฟิลด์ อธิบายวิธีการสร้างเหตุการณ์การเตือนนี้ในเครื่องอื่นปฏิทินมือ เช่นในตัวอย่างต่อไปนี้:

เขตข้อมูลรายละเอียด

คลิก ตกลง. เหตุการณ์การเตือนจะแสดงอยู่ในมุมมองเดือนเครื่องมือปฏิทินเป็นดังนี้:

ปฏิทินมุมมองเดือนของเครื่องมือ

สมาชิกสามารถเปิดเหตุการณ์นี้เพื่ออ่านรายละเอียด พวกเขายังสามารถชี้ไปที่เหตุการณ์เพื่อแสดงหน้าต่างรายละเอียดที่แสดงส่วนใหญ่ของรายละเอียด เช่นในตัวอย่างต่อไปนี้:

ข้อความรายละเอียดของปฏิทินเหตุการณ์

หมายเหตุ ทำซ้ำขั้นตอนนี้เพื่อสร้างเหตุการณ์การเตือนสำหรับสัปดาห์ของเดือน 28 ตุลาคม 2007 ถึง 4 พฤศจิกายน 2007

นอกจากนี้ ลองพิจารณาว่า เป็นสิ่งสำคัญสำหรับสมาชิกที่ต้องทราบแน่นอนเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดสำหรับเหตุการณ์เกิดขึ้น ถ้าคุณตัดสินใจว่า รายละเอียดเหล่านี้มีความสำคัญไม่ คุณสามารถกำหนดเหตุการณ์เป็นเหตุการณ์ตลอดทั้งวันได้ โดยไม่มีการแสดงเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดสำหรับเหตุการณ์ ตัวอย่างเช่น ดูปฏิทินเหตุการณ์ต่อไปนี้:

ปฏิทินเหตุการณ์

เหตุการณ์ปฏิทินจะแสดงในมุมมองสัปดาห์ของเครื่องมือปฏิทิน โดยไม่มีการแสดงรายการเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุด เช่นในตัวอย่างต่อไปนี้:

 มุมมองสัปดาห์ของเครื่องมือในปฏิทิน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบันทึกการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล

เริ่มต้นในฤดูใบไม้ผลิของ 2007, DST เริ่มวันและวันสิ้นสุดสำหรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการนโยบายพลังงานของ 2005 ของสหรัฐอเมริกา วัน DST ในสหรัฐอเมริกาเริ่มสามสัปดาห์ก่อนหน้า (2:00 น.ในวันอาทิตย์ที่สองในเดือนมีนาคม) และสิ้นสุดที่หนึ่งสัปดาห์หลังจากนั้น (2:00 น.ในวันอาทิตย์แรกในเดือนพฤศจิกายน) กว่าก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงการใช้ลักษณะพิเศษ หลายประเทศอื่นได้ทำการเปลี่ยนแปลงวันเริ่มต้นของ DST และวันสิ้นสุด

เพื่อช่วยให้ลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ของที่อยู่ Microsoft แสดง การปรับปรุงสำหรับระบบปฏิบัติการ Windowsในการสนับสนุน Mainstream นอกจากนี้ Microsoft ได้พัฒนาปรับปรุงและเครื่องมือสำหรับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Microsoft ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในวันของช่วงการเปลี่ยนภาพ DST

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงระบบปฏิบัติการ Windows สำหรับการเปลี่ยนแปลง DST คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
942763 การปรับปรุงโซนเวลาแบบสะสม 2550 ธันวาคมสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows ของ Microsoft
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของไมโครซอฟท์และคำแนะนำการเปลี่ยนแปลงที่ DST ของที่อยู่อื่น แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
Groove2007

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 932607 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/16/2015 15:52:55 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Office Groove 2007, Groove Virtual Office 3.0 File Sharing Edition, Groove Virtual Office 3.0 Professional Edition, Groove Virtual Office 3.0 Project Edition, Groove Virtual Office 3.0 Trial Edition, Groove Virtual Office 3.1 File Sharing Edition, Groove Virtual Office 3.1 Professional Edition, Groove Virtual Office 3.1 Project Edition, Groove Virtual Office 3.1 Trial Edition, Microsoft Office Groove 2010 Office Groove

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbtshoot kbexpertiseinter kbprb kbmt KB932607 KbMtth
คำติชม