คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามติดตั้งหรือเรียกใช้โปรแกรม Office: "ไม่สามารถเปิดชุดโปรแกรมแก้ไขได้" หรือ "แหล่งการติดตั้งสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ไม่พร้อมใช้งาน"

การสนับสนุนสำหรับ Office 2003 สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับ Office 2003 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

This article may contain a link to the Windows Installer Cleanup utility (MSICUU2.exe). If you were directed to this article to solve a problem by using the Windows Installer Cleanup utility, please contact your software manufacturer for installation support on the product, or see the following Microsoft Knowledge Base article for steps to troubleshoot uninstallation issues with products that use Windows Installer:


2438651
How to troubleshoot problems that may occur when you install, uninstall, or upgrade a program on a Windows-based computer
หมายเหตุ
โปรดดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้สำหรับขั้นตอนเพื่อแก้ไขปัญหาการถอนการติดตั้งสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ Windows Installer:

บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
เมื่อคุณพยายามติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office หรือเรียกใช้โปรแกรม Office เป็นครั้งแรก คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด บทความนี้จะแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดทั่วไปที่คุณอาจได้รับ และมีวิธีการแบบทีละขั้นตอนที่อาจช่วยคุณติดตั้งและเรียกใช้โปรแกรม Office

บทความนี้สำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ระดับเริ่มต้นถึงระดับกลาง
ควรสั่งพิมพ์บทความนี้เพื่อความสะดวกในการทำตามขั้นตอนต่างๆ
อาการของปัญหา
เมื่อคุณพยายามติดตั้งโปรแกรม Office หรือเรียกใช้โปรแกรม Office เป็นครั้งแรก คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
  • ไม่สามารถเปิดชุดโปรแกรมแก้ไขได้ ให้ติดต่อผู้ขายโปรแกรมประยุกต์เพื่อตรวจสอบว่านี่เป็นชุดโปรแกรมแก้ไขของ Windows Installer ที่ถูกต้อง
  • แหล่งการติดตั้งสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ไม่พร้อมใช้งาน ให้ตรวจสอบว่ามีแหล่งการติดตั้งอยู่และคุณสามารถเข้าถึงได้
  • ไม่สามารถเปิดชุดโปรแกรมแก้ไขได้ ให้ตรวจสอบว่ามีชุดโปรแกรมแก้ไขอยู่ และคุณสามารถเข้าถึงชุดโปรแกรมแก้ไขนั้นได้ หรือติดต่อผู้แทนจำหน่ายโปรแกรมประยุกต์เพื่อตรวจสอบว่าเป็นชุดโปรแกรมแก้ไขของ Windows Installer ที่ถูกต้อง
  • คุณลักษณะที่คุณพยายามใช้อยู่บนซีดีรอม หรือดิสก์แบบถอดได้อื่นที่ไม่พร้อมใช้งาน ใส่ดิสก์ โปรแกรม Office แล้วคลิก 'ตกลง'
    หมายเหตุ ในข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ โปรแกรม Office เป็นตัวยึดสำหรับชื่อของโปรแกรม Office ที่คุณใช้งานอยู่
ถ้าคุณเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
เกิดข้อผิดพลาดร้ายแรงระหว่างการติดตั้ง
ขั้นตอนในการแก้ไขปัญหา
ขั้นตอนที่ 1: ดาวน์โหลดและเรียกใช้ Microsoft Fixit 50123 จากบทความต่อไปนี้:
  1. วิธีแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความเสียหายของการลงทะเบียนการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ MSI
 ขั้นตอนที่ 2: ซ่อมแซมหรือติดตั้ง Microsoft Office ใหม่
ปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหาที่คล้ายกัน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
324906 ไม่สามารถเริ่มต้นโปรแกรม Office หลังจากคุณติดตั้ง Service Pack 3 สำหรับ Windows 2000
290301
ฉันจะถอนการติดตั้งชุดโปรแกรม Office 2003, Office 2007 หรือ Office 2010 ได้อย่างไรถ้าฉันไม่สามารถถอนการติดตั้งชุดโปรแกรมนี้ออกจากแผงควบคุม
OFF2000 OFFXP OFF2003 XP cleanup utility installer windows 1635 suite works word XL2003 OL2003 PPT2003 PUB2003 WD2003
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 932857 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/09/2015 09:52:51 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Office XP Developer Edition, Microsoft Office 2000 Developer Edition, Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office XP Professional Edition, Microsoft Office Small Business Edition 2003, Microsoft Office XP Small Business Edition, Microsoft Office Access 2003, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition, Microsoft Office Publisher 2003, Microsoft Publisher 2002 Standard Edition, Microsoft Publisher 2000 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition, Microsoft Works Suite 2006, Microsoft Works Suite 2005 Standard Edition, Microsoft Works Suite 2004 Standard Edition, Microsoft Works Suite 2003 Standard Edition, Microsoft Works Suite 2002 Standard Edition, Microsoft Works Suite 2001 Standard Edition, Microsoft Works Suite 2000 Standard Edition, Microsoft Office Basic Edition 2003

  • kbnosurvey kbarchive kbmsicuu2 kbsetup kberrmsg kbceip kbexpertiseinter kbtshoot kbprb KB932857
คำติชม