เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณติดตั้ง Professional บัญชีหรือบัญชี Express: "Microsoft Office Small Business Setup Wizard ล้มเหลวในการติดตั้ง SQL Server 2005"

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:933041
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อคุณติดตั้ง Microsoft Office บัญชี Professional หรือ Microsoft Office บัญชี Express คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
Microsoft Office Small Business Setup Wizard ล้มเหลวในการติดตั้ง SQL Server 2005
นอกจากนี้ แฟ้มบันทึกข้อผิดพลาดในการติดตั้งอาจประกอบด้วยข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ข้อความข้อผิดพลาดของ windows: การติดตั้งอื่นอยู่ในระหว่างดำเนินการ ทำการติดตั้งนั้นก่อนดำเนินการติดตั้งนี้ แหล่งชื่อแฟ้ม: sqlncli.msi
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากโปรแกรมอื่นกำลังใช้โปรแกรมติดตั้ง และกระบวนการติดตั้งนั้นต้องสามารถให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนที่คุณสามารถติดตั้ง Professional บัญชีหรือบัญชี Express
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดว่า กำลังติดตั้งโปรแกรมอื่นอยู่

 1. คลิกที่ปุ่มแถบงาน
 2. ถ้าโปรแกรมอื่นกำลังติดตั้งอยู่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว แล้ว ติดตั้ง Professional บัญชีหรือบัญชี Express
 3. หากไม่มีโปรแกรมกำลังติดตั้งอยู่ ไป "ขั้นตอนที่ 2: จบกระบวนการ MSI.exe " ส่วน

ขั้นตอนที่ 2: จบกระบวนการ MSI.exe

 1. คลิกขวาที่แถบงาน และจากนั้น คลิกตัวจัดการงาน.
 2. ใน Windows Task Manager คลิกการกระบวนการแท็บ
 3. ในรายการโปรแกรม ค้นหาสำหรับกระบวนการ MSI.exe
 4. จบกระบวนการ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้:
  • คลิกขวาที่กระบวนการ MSI.exe คลิกกระบวนการสิ้นสุดแล้ว คลิกใช่.
  • คลิกกระบวนการ MSI.exe คลิกกระบวนการสิ้นสุดแล้ว คลิกใช่.
 5. ปิดตัวจัดการงานของ Windows
 6. ติดตั้ง Professional บัญชีหรือบัญชี Express
moa

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 933041 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/16/2015 17:09:15 - ฉบับแก้ไข: 3.0

, , ,

 • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kberrmsg kbmbsmigrate kbprb kbmt KB933041 KbMtth
คำติชม