ตัวเลือกหมายเลขหน้าและแกลเลอรีลักษณะอาจไม่พร้อมใช้งาน หรือหายไปใน Word 2007

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:933312
อาการ
เมื่อคุณพยายามที่จะแทรกหมายเลขหน้าในเอกสาร Microsoft Office Word 2007 ตัวเลือกหมายเลขหน้าและแกลเลอรีลักษณะต่าง ๆ สำหรับด้านบนของหน้าด้านล่างของหน้ากระดาษขอบกระดาษหรือการตั้งค่าตำแหน่งปัจจุบันอาจใช้งานไม่ได้ หรือสูญหาย

ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณคลิกหมายเลขหน้าในกลุ่มบนแท็บแทรกหัวกระดาษท้ายกระดาษ &แล้ว ชี้ไปที่ด้านบนของหน้าบันทึกสิ่งที่เลือกเป็นหมายเลขหน้า (ด้านบน)ตัวเลือกไม่พร้อมใช้งาน

นอกจากนี้ คุณอาจพบอย่างน้อยหนึ่งอาการดังต่อไปนี้:
 • คุณได้รับข้อผิดพลาดที่ระบุว่า แม่แบบ "อาคาร Blocks.dotx" ขาดหายไป
 • ตัวจัดระเบียบแบบเอกสารสำเร็จนั้นว่างเปล่า นอกจากนี้ ตัวเลือกในตัวจัดระเบียบจะไม่พร้อมใช้งาน อีกทางหนึ่งคือ ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นเมื่อคุณคลิกตัวเลือก

  หมายเหตุ เมื่อต้องการเปิดตัวจัดระเบียบแบบเอกสารสำเร็จ คลิกส่วนประกอบด่วนในกลุ่มข้อความบนแท็บแทรกแล้ว คลิ กตัวจัดระเบียบแบบเอกสารสำเร็จ
 • ตัวเลือกหมายเลขหน้าและแกลเลอรีลักษณะ สำหรับส่วนหัว หรือส่วนท้ายอาจหายไป หรือไม่พร้อมใช้งานเมื่อคุณคลิกหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษในกลุ่มบนแท็บแทรกหัวกระดาษท้ายกระดาษ &ได้
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้: 1 2 3. การซ่อมแซมการติดตั้ง Office 2007 เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ค้นหาแม่แบบ "อาคาร Blocks.dotx" ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้ และจากนั้น เปลี่ยนชื่อแม่แบบ "อาคาร Blocks.old":
  C:\Documents and Settings\ user_name \Application Data\Microsoft\Document Blocks\ อาคารรหัสภาษา
  ตัวอย่างเช่น ถ้าภาษาแม่เป็นภาษาอังกฤษสหรัฐอเมริกา แทน รหัสภาษา มี 1033 1033 คือ รหัสภาษาสำหรับภาษาอังกฤษสหรัฐอเมริกา
  Vista:
  รหัส Blocks\language ของอาคาร C:\Users\user_name\AppData\Roaming\Microsoft\Document
 2. ค้นหาแม่แบบ "อาคาร Blocks.dotx" ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้ และจากนั้น เปลี่ยนชื่อแม่แบบ "อาคาร Blocks.old":
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\Document Parts\รหัสภาษา
  ตัวอย่างเช่น ถ้าภาษาแม่เป็นภาษาอังกฤษสหรัฐอเมริกา แทน รหัสภาษา มี 1033 1033 คือ รหัสภาษาสำหรับภาษาอังกฤษสหรัฐอเมริกา
 3. ซ่อมแซมการติดตั้ง Office 2007 เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

  Windows Vista
  1. คลิก Startปุ่ม'เริ่ม', 'แผงควบคุม'คลิก คลิกโปรแกรมและจากนั้น คลิกถอนการติดตั้งโปรแกรม
  2. คลิกรุ่นติดตั้ง Word 2007 หรือรุ่นติดตั้งชุดโปรแกรม 2007 Office และจากนั้น คลิกเปลี่ยนแปลง
  3. ในโปรแกรมติดตั้ง Office 2007 คลิกซ่อมแซมและจากนั้น คลิกยกเลิก
  Windows รุ่นก่อนหน้านี้
  1. คลิกเริ่มคลิกControl Panelและจากนั้น คลิกเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก
  2. คลิกรุ่นติดตั้ง Word 2007 หรือรุ่นติดตั้งชุดโปรแกรม 2007 Office และจากนั้น คลิกเปลี่ยนแปลง
  3. ในโปรแกรมติดตั้ง Office 2007 คลิกซ่อมแซมและจากนั้น คลิกยกเลิก
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำเนาของแม่แบบ "อาคาร Blocks.dotx" ในโฟลเดอร์ไฟล์โปรแกรมติดตั้งจะติดตั้งสำเนาของแม่แบบ แม่แบบถูกคัดลอกจากโฟลเดอร์ไฟล์โปรแกรมไปยังโฟลเดอร์ข้อมูลโปรแกรมประยุกต์หาก Word 2007 ตรวจสอบว่า แม่แบบ "อาคาร Blocks.dotx" ไม่มีอยู่ในโฟลเดอร์ข้อมูลโปรแกรมประยุกต์ สำเนาติดตั้งไว้จะถูกจำลองแบบไปยังโปรไฟล์ผู้ใช้เฉพาะเมื่อผู้ใช้ใช้ลักษณะการทำงานที่ใช้เก็บรูป

คุณสามารถลบสำเนาของแม่แบบ "อาคาร Blocks.dotx" ติดตั้งจากโฟลเดอร์ไฟล์โปรแกรมเมื่อต้องการลบแม่แบบจากคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ นี้จะป้องกันไม่ให้ Word 2007 จากการจำลองแบบไปยังโฟลเดอร์ข้อมูลโปรแกรมประยุกต์ เมื่อคุณซ่อมแซมการติดตั้ง Word 2007 หรือการติดตั้งชุดโปรแกรม Office 2007 สำเนาของแม่แบบ "อาคาร Blocks.dotx" ใหม่ทั้งหมดถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์

ถ้าแม่แบบ "อาคาร Blocks.dotx" ไม่ได้อยู่ในโฟลเดอร์ที่ได้อธิบายไว้ในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม" คุณอาจจะใช้รุ่นของภาษาที่ไม่ใช่ Engligh ของชุด Office 2007 ตรวจสอบแบบภาษา ID โฟลเดอร์อื่นสำหรับแม่แบบ "อาคาร Blocks.dotx" ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น ถ้ามีการติดตั้งชุด Office 2007 รุ่นภาษาสเปน (ดั้งเดิม) ตรวจสอบโฟลเดอร์ 1034
word2007 word2k7 word12 wd2007 wd2k7 wd12

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 933312 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 07/25/2015 15:59:00 - ฉบับแก้ไข: 6.0

Microsoft Office Word 2007

 • kbnumbering kbsettings kbpubtypekc kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb kbmt KB933312 KbMtth
คำติชม