คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณทำงานในการทำงาน 8.5 หรือรุ่นก่อนหน้าของการทำงาน: "การทำงาน Microsoft 8 ได้หยุดทำงาน"หรือ"ออก จากหน่วยความจำ"

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:933828
อาการ
เมื่อคุณทำงานใน Microsoft ทำงาน 8.5 คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
Microsoft ทำงาน 8 ได้หยุดการทำงาน
ข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณกำลังทำข้อมูลใด ๆ ของสิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้:
 • คุณจะพิมพ์แฟ้มกระดาษคำนวณ 8 ทำงานของ Microsoft หรือฐานข้อมูล
 • คุณกำลังเปิดแฟ้มกระดาษคำนวณ 8 ทำงานของ Microsoft หรือฐานข้อมูล
 • คุณกำลังดูตัวอย่างแฟ้มกระดาษคำนวณ 8 ทำงานของ Microsoft หรือฐานข้อมูล
 • คุณกำลังจัดรูปแบบแฟ้มกระดาษคำนวณ 8 ทำงานของ Microsoft หรือฐานข้อมูล
ถ้าคุณใช้รุ่นของการทำงานที่อยู่ก่อนหน้า 8.5 ทำงาน คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
เกินจำนวนหน่วยความจำ
อย่างไรก็ตาม มีทำงานไม่ปัญหา
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ทำตามวิธีการสำหรับรุ่นของการทำงานของ Microsoft

การกำหนดรุ่นที่ใช้ในการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณทำงานของ Microsoft

ถ้าคุณไม่แน่ใจว่ามีการติดตั้งเวอร์ชันของการทำงานบนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อตรวจสอบรุ่นของคุณ:
 1. เริ่มการทำงานโปรแกรมดังนี้:
  • ตัวประมวลผลคำการทำงาน
  • กระดาษคำนวณการทำงาน
  • ฐานข้อมูลการทำงาน
  • ปฏิทินการทำงาน
 2. คลิกวิธีใช้แล้ว คลิกเกี่ยวกับการทำงานของ Microsoft.

8.5 ทำงาน

Microsoft ได้นำออกใช้การปรับปรุงที่แก้ไขปัญหานี้สำหรับการทำงาน 8.5

การปรับปรุงนี้สามารถใช้ได้เฉพาะกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista หรือ Windows XP Service Pack 2 (SP2) You cannot install this update on a version of Windows that is earlier than Windows XP SP2.

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::
ดาวน์โหลดDownload the Update for Microsoft Works 8 Spreadsheet and Works 8 Database package now.

If the Update for Microsoft Works 8 Spreadsheet and Works 8 Database package does not resolve the issue, or you do not want to install the update, you can follow the steps in the "Workaround" section to try to resolve the issue.

Works 8.0 and earlier

In versions earlier than Works 8.5, work around this issue by following the steps in the "Workaround" section.
การหลีกเลี่ยงปัญหา
Works frequently queries the printer driver for information that Works needs when Works is formatting and printing a document. A damaged or outdated printer driver or an incorrect version of the driver for your hardware can cause an error to occur when you are working in a document, even if you are currently not printing the document.

Update your printer driver

To work around this issue, you should contact the manufacturer of your printer and ask whether an updated printer driver is available for your printer. If an updated printer driver is available, you should download it and install it. Then try printing again. If this works, you do not have to follow the remaining steps in this article.

Use a different printer driver

If no updated printer driver is available or if the problem persists after you install the most recent printer driver for your printer, ask whether your printer manufacturer can suggest an emulation printer driver that you can use for your printer. An emulation printer driver is a driver that imitates the functionality of a different printer driver. For example, if you have an HP DeskJet or HP Photosmart printer, you might be able to resolve this issue if you install the driver for the HP DeskJet 550C printer. Follow these steps to install the emulation printer driver that is recommended by your manufacturer. If the manufacturer cannot recommend an emulation printer driver, follow these steps to install a generic printer driver. Make sure that you follow the steps that are appropriate for your version of Windows.

หมายเหตุ:By using a generic printer driver or an emulation printer driver, some features of your printer may not be available to you. For example, when you use the generic printer driver, you will be unable to print graphics.

Windows Vista:

To install a different printer driver on Windows Vista, follow these steps:
 1. คลิกเริ่มการทำงานเริ่มการทำงานของปุ่มประเภท:เครื่องพิมพ์ในการเริ่มการค้นหาbox, and then clickเครื่องพิมพ์ในการโปรแกรมรายการ
 2. On the left side of the page near the top, clickเพิ่มเครื่องพิมพ์.
 3. ในการAdd printerbox, double-clickAdd a local printer.
 4. คลิกUse an existing portแล้ว คลิกถัดไป.
 5. ภายใต้ผู้ผลิต, click the manufacturer of your printer, for example,hpและจากนั้นภายใต้เครื่องพิมพ์, click the different printer that your manufacturer recommended, for exampleHP DeskJet 550C. If you could not obtain a recommended alternative printer driver from your manufacturer, clickGenericภายใต้ผู้ผลิตแล้ว คลิกGeneric/Text Onlyภายใต้เครื่องพิมพ์.

  หมายเหตุ:By using a generic printer driver or an emulation printer driver, some printer features will not be available to you. For example, when you use the generic printer driver, you will be unable to print graphics.
 6. If you see "Which version of the driver do you want to use?", clickUse the driver that is currently installed (recommended)แล้ว คลิกถัดไป.
 7. คลิกเพื่อเลือกนั้นSet as the default printerกล่องกาเครื่องหมาย คลิกถัดไปแล้ว คลิกเสร็จสิ้น.
 8. In the printer list, double-click the new printer.
 9. ในการเครื่องพิมพ์เมนู คลิกคุณสมบัติ.
 10. ในการพอร์ตtab, click to select the appropriate port check box for your printer, and then clickตกลง. For example, you can select LPT1 if your printer is connected to your computer (LTP1 is a port that is used by most computers to communicate with a local printer).

Windows XP:

To install a different print driver on Windows XP, follow these steps:
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเครื่องพิมพ์และโทรสาร.
 2. คลิกเพิ่มเครื่องพิมพ์ภายใต้Printer Tasks.
 3. คลิกถัดไปon the first page of the Add Printer Wizard.
 4. คลิกLocal printer attached to this computer, make sure that theAutomatically detect and install my Plug and Play printercheck box is cleared, and then clickถัดไป.
 5. Click the appropriate port, and then clickถัดไป. For example, you can select LPT1 if your printer is connected to your computer (LTP1 is a port that is used by most computers to communicate with a local printer).
 6. ในการผู้ผลิตlist, click the different printer that your manufacturer recommended or clickGeneric.

  หมายเหตุ:By using the Generic text only driver or an emulation printer driver, some features will not be available. For example, when you use the generic printer driver, you will be unable to print graphics.
 7. คลิกใช่when you are prompted whether Windows will use the printer as the default, and then clickถัดไป.
 8. คลิกไม่มีwhen you are prompted to print a test page, clickถัดไปแล้ว คลิกเสร็จสิ้น.
Contact support
หากทรัพยากรอยู่ในรายการนี้ ไม่สามารถช่วยคุณแก้ไขปัญหาได้ หรือถ้าคุณพบอาการที่แตกต่างจากที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ค้นหาฐานความรู้ของ Microsoft สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อต้องการค้นหาฐานความรู้ของ Microsoft โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::http://support.microsoft.com. ขั้นตอนถัดไป พิมพ์ข้อความของข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คุณได้รับหรือคำอธิบายของปัญหาในฟิลด์การค้นหา

หมายเหตุ:ถ้ามีการแก้ปัญหาไม่ได้ แต่เนื้อหานี้ไม่สามารถช่วยคุณเพิ่มเติมที่ ดังนั้นคุณอาจต้องขอความช่วยเหลือจากบุคคล หรือคุณอาจต้องการเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:http://support.microsoft.com/contactus.
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงาน 8.5 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธี การดาวน์โหลด และติดตั้งโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์จากผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ของคุณ เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 933828 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/16/2011 02:49:00 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Works 8.0 Standard Edition

 • kbprint kbresolve kbtshoot kbexpertisebeginner kberrmsg kbprb kbmt KB933828 KbMtth
คำติชม