วิธีการปรับปรุงการแฟ้ม TIMEZONE.XML เป็น ไปตามเวลา 2007 หากคุณไม่สามารถติดตั้งการปรับปรุง 924881 หรือการปรับปรุงในภายหลังเพื่อหาซอฟต์แวร์ 2.0 บริการ SharePoint Windows ด้วยตนเอง

การสนับสนุนสำหรับ Office 2003 สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับ Office 2003 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:933853
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
บทนำ
บทความนี้อธิบายวิธีการด้วยตนเองมีการปรับปรุงแฟ้ม TIMEZONE.XML ใน Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 เมื่อคุณไม่สามารถติดตั้ง Microsoft Windows SharePoint Services Service Pack 2 (SP2) หรือ เมื่อคุณไม่สามารถติดตั้งอัพเดต 924881 หรือมีการปรับปรุงซอฟต์แวร์ Windows SharePoint Services รุ่นที่ใหม่กว่า
ข้อมูลเพิ่มเติม
ถ้าคุณไม่สามารถปรับปรุงระบบ 2.0 บริการ SharePoint Windows ไปยัง Windows SharePoint Services 2.0 SP 2 หรือถ้าคุณไม่สามารถใช้การปรับปรุง 924881 หรือการปรับปรุงในภายหลังเพื่อหาซอฟต์แวร์ที่ Windows SharePoint Services แฟ้ม TIMEZONE.XML จะไม่เข้ากันได้กับการเปลี่ยนแปลงปรับบันทึกเวลา (เวลา) ตามกาล 2007

หมายเหตุ:เปลี่ยนแปลงในเวลาสำหรับ 2007 ถูกเรียกว่า ". 2007 เวลา"

ในกรณีนี้ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างวันและเวลาต่อไปนี้จะถูกปิด โดยหนึ่งชั่วโมง:
 • 11 มีนาคม 2007 ที่ 2:00 น.ผ่าน 1 เมษายน 2550 เวลา 2:00 น. (ตั้งแต่เริ่มต้นของเวลาใหม่โดยเริ่มต้นของเวลาที่เก่า)
 • 28 ตุลาคม 2007 ที่ 2:00 น.ถึงเดือน 4 พฤศจิกายน 2007 ที่ 2:00 น. (จากจุดสิ้นสุดของเวลาเก่าโดยผ่านจุดสิ้นสุดของเวลาที่ใหม่)
นอกจากนี้ บางรายการอาจถูกปิด โดยหนึ่งวัน ตัวอย่างเช่น ถ้าวันเริ่มต้นถูก 15 มีนาคม 2007 ที่ 11:00 น. วันอาจเปลี่ยนไป 16 มีนาคม 2007 ที่เที่ยงคืน (12:00 น.)

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงแฟ้ม TIMEZONE.XML เป็น ไปตามเวลา 2007 ด้วยตนเอง

สิ่งสำคัญทำตามขั้นตอนเหล่านี้ถ้าคุณไม่สามารถใช้การปรับปรุง 924881 สำหรับ Windows SharePoint Services ซอฟต์แวร์หรือการปรับปรุงในภายหลัง เราขอแนะนำให้ คุณใช้การปรับปรุง 924881 หรือการปรับปรุงในภายหลังแทนการใช้ขั้นตอนเหล่านี้ด้วยตนเองให้ปรับปรุงแฟ้ม TIMEZONE.XML

อย่างไรก็ตาม เราระบุว่า อาจมีสถานการณ์พิเศษที่คุณไม่สามารถดำเนินการ ถ้าคุณไม่สามารถปรับปรุงสภาพแวดล้อม Windows 2.0 บริการของ SharePoint ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณสร้างสำเนาสำรองของแฟ้ม TIMEZONE.XML

  การ TIMEZONE.XML แฟ้มจะอยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2.0 บริการของ SharePoint:
  programfiles %%extensions\60\CONFIG\ เซิร์ฟเวอร์ \Common Files\Microsoft Shared\web
 2. คลิกขวาTimezone.xmlชี้ไปที่เปิดด้วยแล้ว คลิกnotepad.

  เนื้อหาของแฟ้ม TIMEZONE.XML ควรมีลักษณะตัวอย่างต่อไปนี้:
   <TimeZone ID="9" Name="(GMT-04:00) Atlantic Time (Canada)" Hidden="FALSE">    <Bias>240</Bias>    <StandardTime>      <Bias>0</Bias>      <Date>        <Month>10</Month>        <Day>5</Day>        <Hour>2</Hour>      </Date>    </StandardTime>    <DaylightTime>      <Bias>-60</Bias>      <Date>        <Month>4</Month>        <Day>1</Day>        <Hour>2</Hour>      </Date>    </DaylightTime>  </TimeZone>
  หมายเหตุ:กระบวนการวันฟิลด์จริงอ้างอิงถึง "สัปดาห์ ” ดังนั้น "เดือน 3 วันที่ 2 ชั่วโมง 2" หมายถึง 11 มีนาคม 2007 ที่ 2:00 น.

  ในอย่างอื่น จะอ้างถึงวันอาทิตย์ที่สองของมีนาคมเวลา 2 นาฬิกา อื่น "วันอาทิตย์" ได้เนื่องจากการDayOfWeekไม่มีองค์ประกอบ
 3. ในแฟ้ม TIMEZONE.XML เปลี่ยนแปลงนั้นเดือนและวันเขตข้อมูลจาก<month>10</month>และ<day>5</day>เมื่อต้องการ<month>11</month>และ<day>1</day>.

  นอกจากนี้ เปลี่ยน<month>4</month>และ<day>1</day>เมื่อต้องการ<month>3</month>และ<day>2</day>.

  ทำเช่นนี้สำหรับรหัสปรบต่อไปนี้:
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 28
  ตัวอย่างเช่น เปลี่ยนเนื้อหาของแฟ้ม TIMEZONE.XML สำหรับ "ปรบ ID 9" เนื้อหาต่อไปนี้:
  <TimeZone ID="9" Name="(GMT-04:00) Atlantic Time (Canada)" Hidden="FALSE">    <Bias>240</Bias>    <StandardTime>      <Bias>0</Bias>      <Date>        <Month>11</Month>        <Day>1</Day>        <Hour>2</Hour>      </Date>    </StandardTime>    <DaylightTime>      <Bias>-60</Bias>      <Date>        <Month>3</Month>        <Day>2</Day>        <Hour>2</Hour>      </Date>    </DaylightTime>  </TimeZone>
 4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 สำหรับค่า ID ปรบที่เหลือ
 5. หลังจากที่คุณเสร็จสิ้นการเปลี่ยนแปลงแฟ้ม TIMEZONE.XML คุณต้องเริ่มต้นบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตของ Microsoft (IIS) โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกโปรแกรมจัดการบริการ (IIS) ของข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต.
  2. ใน IIS Manager Microsoft Management Console (MMC) สแนปอิน คลิกขวาที่เซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ IIS คลิกงานทั้งหมดแล้ว คลิกเริ่มต้น IIS.
สิ่งสำคัญถ้าคุณตัดสินใจที่จะใช้นั้นstsadm.exe –o tzmoveคำสั่งหลังจากที่คุณแก้ไขแฟ้ม TIMEZONE.XML ด้วยตนเอง คุณต้องมั่นใจว่า คุณอย่างระมัดระวังตามคำแนะนำการปรับเปลี่ยนด้วยตนเองที่อธิบายไว้ในบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
933738รายการที่ใช้ฟิลด์วันและเวลาถูกปิด โดยหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงซอฟต์แวร์ Microsoft Windows SharePoint Services 9 มกราคม 2550
หมายเหตุ:การปรับปรุงซอฟต์แวร์ Windows SharePoint Services ในอนาคตจะรวมการปรับปรุง TIMEZONE.XML ที่ถูกนำมาใช้ในการปรับปรุง 924881 สำหรับซอฟต์แวร์ที่ Windows SharePoint Services ถ้าคุณประยุกต์ใช้การปรับปรุงในภายหลังเมื่อไหร่ TIMEZONE.XML ที่ถูกปรับเปลี่ยนด้วยตนเองถูกเขียนทับ
ข้อมูลอ้างอิง
942763การปรับปรุงโซนเวลาแบบสะสม 2007 ธันวาคมสำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows
924881คำอธิบายของการปรับปรุงสำหรับ Windows SharePoint Services: 9 มกราคม 2007
933738รายการที่ใช้ฟิลด์วันและเวลาถูกปิด โดยหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงซอฟต์แวร์ Microsoft Windows SharePoint Services 9 มกราคม 2550

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 933853 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/16/2015 02:01:52 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Windows SharePoint Services, Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbexpertiseinter kbinfo kbmt KB933853 KbMtth
คำติชม