ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ms07-025: ช่องโหว่ใน Microsoft Office อาจทำให้โค้ดจากระยะไกล

การสนับสนุนสำหรับ Office 2003 สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับ Office 2003 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:934873
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
บทนำ
Microsoft ได้นำออกใช้บูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS07-025 บูเลทีนการรักษาความปลอดภัยประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย ข้อมูลนี้รวมถึงข้อมูลไฟล์และตัวเลือกการใช้งาน เมื่อต้องการดูกระดานข่าวความปลอดภัยทั้งหมด ให้แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::

ปัญหาที่ทราบ

หากคุณใช้ Microsoft Update หรือ Microsoft Windows Server Update Services (WSUS) เพื่อตรวจสอบโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista ร่วมกับชุดโปรแกรม Microsoft Office 2007 การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยอาจไม่ได้ถูกเสนอ หรือ การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยอาจไม่มีการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว

Microsoft ได้แก้ไขตรรกะการตรวจหาการปรับปรุงของ Microsoft เพื่อแก้ไขปัญหานี้

สิ่งสำคัญการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ทำการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย ดังนั้น ถ้าคุณได้ติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย แล้วคุณไม่จำเป็นต้องติดตั้งใหม่

ถ้าคุณใช้เซิร์ฟเวอร์การจัดการระบบ Microsoft พร้อมกับเครื่องมือของสินค้าคงคลังสำหรับการปรับปรุงของ Microsoft เพื่อการปรับใช้การปรับปรุงความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ คุณอาจพบอาการต่อไปนี้

หมายเหตุ:นอกจากนี้คุณอาจพบอาการเหล่านี้ถ้าคุณใช้ WSUS เพื่อการปรับใช้การปรับปรุงความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์
  • คุณต้อง re-approve การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย
  • ผู้ใช้อีกครั้งได้รับการพร้อมท์การติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยหากติดตั้งล้มเหลวก่อนหน้านี้การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย
  • มีเสนอการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยกับผู้ใช้ที่ยังไม่ได้ติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยในลักษณะทั่วไป
หมายเหตุ:ลูกค้าที่ติดตั้งได้ไว้แล้วการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่มีการดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบรุ่นของ Microsoft Office 2007 ของโปรแกรมปรับปรุงนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
934062คำอธิบายของการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับระบบ Office 2007: 8 พฤษภาคม 2007
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงนี้รุ่น Microsoft Office 2003 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
934180คำอธิบายของการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Office 2003: 8 พฤษภาคม 2007
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงนี้รุ่น Microsoft Office XP คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
934705คำอธิบายของการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Microsoft Office XP: 8 พฤษภาคม 2007
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงนี้รุ่น Microsoft Office 2000 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
934526คำอธิบายของการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Office 2000: 8 พฤษภาคม 2007
update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service DoS TSE WinNT Win2000 office2003 office2k3 office11 off2003 off2k3 off11 access2003 access2k3 access11 acc2003 acc2k3 acc11 excel2003 excel2k3 excel11 xl2003 xl2k3 xl11 frontpage2003 frontpage2k3 frontpage11 fp2003 fp2k3 fp11 onenote2003 onenote2k3 onenote11 on2003 on2k3 on11 outlook2003 outlook2k3 outlook11 ol2003 ol2k3 ol11 powerpoint2003 powerpoint2k3 powerpoint11 ppt2003 ppt2k3 ppt11 project2003 project2k3 project11 prj2003 prj2k3 prj11 publisher2003 publisher2k3 publisher11 pub2003 pub2k3 pub11 visio2003 visio2k3 visio11 vso2003 vso2k3 vso11 word2003 word2k3 word11 wd2003 wd2k3 wd11 update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service dos office security patch performance reliability update download 2003 fix visio2002 visio2k2 visioxp visio10 vso2002 vso2k2 vsoxp vso10 update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service dos visio security patch performance reliability update download 2002 fix office2000 office2k office9 off2000 off2k off9 access2000 access2k access9 acc2000 acc2k acc9 excel2000 excel2k excel9 xl2000 xl2k xl9 frontpage2000 frontpage2k frontpage9 fp2000 fp2k fp9 outlook2000 outlook2k outlook9 ol2000 ol2k ol9 powerpoint2000 powerpoint2k powerpoint9 ppt2000 ppt2k ppt9 publisher2000 publisher2k publisher9 pub2000 pub2k pub9 word2000 word2k word9 wd2000 wd2k wd9 office2007 office2k7 office12 off2007 off2k7 off12 access2007 access2k7 access12 acc2007 acc2k7 acc12 excel2007 excel2k7 excel12 xl2007 xl2k7 xl12 onenote2007 onenote2k7 onenote12 on2007 on2k7 on12 outlook2007 outlook2k7 outlook12 ol2007 ol2k7 ol12 powerpoint2007 powerpoint2k7 powerpoint12 ppt2007 ppt2k7 ppt12 project2007 project2k7 project12 prj2007 prj2k7 prj12 publisher2007 publisher2k7 publisher12 pub2007 pub2k7 pub12 sharepointdesigner2007 sharepointdesigner2k7 sharepointdesigner12 spd2007 spd2k7 spd12 visio2007 visio2k7 visio12 vso2007 vso2k7 vso12 word2007 word2k7 word12 wd2007 wd2k7 wd12

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คำติชม