ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
��่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
934907
อาการ
เมื่อคุณรันการgpupdate /forceคำสั่งบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista ข้อผิดพลาดต่อไปนี้ที่มีการส่งคืนผลลัพธ์:
Updating Policy...User policy could not be updated successfully. The following errors were encountered:The processing of Group Policy failed. Windows could not resolve the computer name. This could be caused by one of more of the following:a) Name Resolution failure on the current domain controller.b) Active Directory Replication Latency (an account created on another domain controller has not replicated to the current domain controller).Computer Policy update has completed successfully.To diagnose the failure, review the event log or invoke gpmc.msc to access information about Group Policy results.
หมายเหตุ:ในผลลัพธ์เหล่านี้ วลี "หนึ่งต่อไปนี้เพิ่มเติม" ไม่ถูกต้องปรากฏแทนการวลี "มากกว่า หนึ่งต่อไปนี้

คุณพบปัญหานี้หากการโหมดการประมวลผลแบบวนรอบและของนโยบาย กลุ่มผู้ใช้การตั้งค่านโยบายการเปิดใช้งานบนคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ:สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการดูการตั้งค่านโยบายนี้ ให้ดูที่ส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม"
การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Vista สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
935791วิธีการขอรับ Service Pack ของ Windows Vista รุ่นล่าสุด

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นใดๆ

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
Windows Vista รุ่น 32 บิต
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Gpapi.dll6.0.6000.2056873,72829 2007 มีนาคม03:12x86
Gpsvc.dll6.0.6000.20568568,83229 2007 มีนาคม03:12x86
windows Vista รุ่น 64 บิต
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Gpsvc.dll6.0.6000.20568712,19229 2007 มีนาคม04:24x64
Gpapi.dll6.0.6000.2056883,45629 2007 มีนาคม04:24x64
การหลีกเลี่ยงปัญหา
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ไม่ใช้การ/forceตัวเลือกเมื่อคุณรันการgpupdateคำสั่ง อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์เพื่อบังคับใช้การตั้งค่า Group Policy เพื่อให้สามารถนำไปใช้
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน" ปัญหานี้ถูกแก้ไขใน Windows Vista Service Pack 1 ครั้งแรก
ข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อต้องการดูโหมดการประมวลผลแบบวนรอบและของนโยบาย กลุ่มผู้ใช้นโยบายการตั้งค่าใน Windows Vista ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานเริ่มการทำงานของปุ่มประเภท:gpedit.mscในการเริ่มการค้นหากล่อง แล้วคลิกgpeditในการโปรแกรมรายการ

  สิทธิ์ในการควบคุมบัญชีผู้ใช้ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์ สำหรับรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ หรือยืนยัน พิมพ์รหัสผ่าน หรือคลิกดำเนินการต่อ.
 2. ภายใต้การกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ขยายแม่แบบการดูแลระบบขยายระบบ:แล้ว คลิกนโยบายกลุ่ม.
 3. ในบานหน้าต่างรายละเอียด คลิกสองครั้งโหมดการประมวลผลแบบวนรอบและของนโยบาย กลุ่มผู้ใช้.
หมายเหตุ:ขั้นตอนเหล่านี้อธิบายวิธีการดูโหมดการประมวลผลแบบวนรอบและของนโยบาย กลุ่มผู้ใช้การตั้งค่านโยบาย โดยใช้ตัวแก้ไขนโยบายกลุ่มภายในเครื่องใน Windows Vista อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปิดใช้งานนี้ตั้งค่านโยบาย บนคอนเทนเนอร์ของโดเมน หรือหน่วยองค์กรที่ โดยใช้บริการการโดเมน active Directory ใช้งานอยู่ (AD DS)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 934907 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/16/2011 02:44:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • kbautohotfix kbvistasp1fix kbwinvistapostrtmfix kbbug kbfix kbHotfixServer kbqfe kbmt KB934907 KbMtth
คำติชม