ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
Click($event, quickNavLink.key)" target="_self" id="download-center" aria-hidden="false"> ค้นหาการดาวน์โหลด
; isVisible" aria-hidden="true" class="ng-hide">

คุณไม่สามารถปรับรุ่นระบบปฏิบัติการของเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์ จาก Windows Server 2003 Windows Server 2008 หรือ Windows Server 2008 R2 และออก จาก Windows Server 2008 ให้ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:935197
อาการ
เมื่อคุณพยายามปรับรุ่นระบบปฏิบัติการเซิร์ฟเวอร์ต่อไปนี้ การปรับรุ่นถูกบล็อค:
  • windows Server 2003 Windows Server 2008 หรือ Windows Server 2008 R2
  • windows Server 2008 R2 Windows Server 2008
เมื่อเกิดปัญหานี้ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ถูกบันทึกไว้ในรายงานความเข้ากันได้ของระบบ:
คุณต้องทำการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ก่อนที่จะปรับรุ่น Windows

ถอนการติดตั้งคอมโพเนนต์ต่อไปนี้ของ Windows และลักษณะการทำงาน:
Clustering เซิร์ฟเวอร์ - กรุณาอ่านบทความฐานความรู้ของ Microsoft: 935197
สาเหตุ
ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นเนื่องจากเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นสมาชิกของคลัสเตอร์ windows Server 2008 และ Windows Server 2008 R2 ไม่สนับสนุนการปรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์จากรุ่นก่อนหน้า นี่คือเนื่องจากความ incompatibilities ระหว่างรุ่นคลัสเตอร์
การหลีกเลี่ยงปัญหา
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้วิธีต่อไปนี้ อย่างใดอย่างหนึ่งตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณ

วิธีที่ 1: การติดตั้งใหม่ทั้งหมด

  1. ทำการติดตั้งใหม่ทั้งหมดของ Windows Server 2008 หรือ Windows Server 2008 R2 บนโหนในคลัสเตอร์
  2. การติดตั้งคุณลักษณะ Failover Clustering สร้างคลัสเตอร์ใหม่ และตั้งค่าของคลัสเตอร์ที่กำหนดค่าใหม่แล้ว

วิธีที่ 2: ย้ายระหว่างที่

การดำเนินการโยกย้ายแบบแทน แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม:
สถานะ
ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากการออกแบบ
ข้อมูลเพิ่มเติม
แฟ้ม Windows Server 2008 และ Windows Server 2008 R2 ช่วยประกอบด้วยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเส้นทางที่ได้รับการสนับสนุนจากรุ่นก่อนหน้าของเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์
MSCS ในการปรับรุ่นคลัสเตอร์

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ