คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows จะไม่ถูกแสดงในมุมมองไดอะแกรมโทโพโลยีของเครือข่ายใน 2007 สิ่งจำเป็นสำหรับศูนย์การระบบ และส่วนประกอบของ WSUS ล้มเหลวบนตัวแทนการ 2007 สิ่งจำเป็นสำหรับหลังจากบริษัทตัวแทนการจัดวาง

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:936339
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
คุณอาจพบอาการต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งอย่างเมื่อคุณใช้ Microsoft ระบบศูนย์สิ่งจำเป็นสำหรับ 2007 (สิ่งจำเป็นสำหรับ 2007)

อาการ 1

หลังจากที่คุณใช้ 2007 สิ่งจำเป็นสำหรับการค้นพบอุปกรณ์เครือข่าย มุมมองไดอะแกรมโทโพโลยีของเครือข่ายในพื้นที่ตรวจสอบถูกเติม ด้วยกลุ่มเครือข่ายย่อยที่ประกอบด้วยอุปกรณ์เครือข่าย อย่างไรก็ตาม คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows จะไม่แสดงในมุมมองนี้

อาการ 2

หลังจากเกิดปัญหาที่อธิบายไว้ในส่วน "อาการ 1" ส่วนประกอบการบริการปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ของ Windows (WSUS) ทั้งหมดของสิ่งจำเป็นสำหรับ 2007 ล้มเหลวบนตัวแทนการ 2007 สิ่งจำเป็นสำหรับ ความล้มเหลวนี้เกิดขึ้นได้เนื่องจากบริษัทตัวแทนการ 2007 สิ่งจำเป็นสำหรับจะไม่ถูกเพิ่มไปยังกลุ่มรักษาความปลอดภัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ เหตุการณ์ที่คล้ายกับต่อไปนี้อาจถูกบันทึกลงในบันทึกเหตุการณ์ของโปรแกรมประยุกต์เมื่อคุณปรับใช้บริษัทตัวแทนการ 2007 สิ่งจำเป็นสำหรับ:

ชนิดเหตุการณ์: คำเตือน
แหล่งของเหตุการณ์: DataAccessLayer
ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
รหัสเหตุการณ์: 33333
วัน:<date></date>
เวลา:<time></time>
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์:<computer name=""></computer>
คำอธิบาย:
ชั้นของการเข้าถึงข้อมูลปฏิเสธการลองส่งใหม่บน SqlError:
ร้องขอ: p_RelationshipDiscovered- (RelationshipId = fbc6f59f-b1a1-28ae-fbaa-58598de4694b), (SourceEntityId = e5eb5c80-2f74-6de8-88f1-7333a7421470), (TargetEntityId = 108a8f91-3 c 89-2801-ccf3-195014029154), (RelationshipTypeId = cc8d2f4e-b544-1ef9-8fe1-a0e2994e0f4d), (DiscoverySourceId = 597ac233-d39b-89ec-ce11-923e63996a32), (HealthServiceEntityId = 38 d 61898-ff76-6306-60b6-3639b21bb933), (PerformHealthServiceCheck = True), (TimeGenerated = 3/14/2007 3:52:39 AM), (RETURN_VALUE = 1)
คลาส: 16
หมายเลข: 777980002
ข้อความ: ความสัมพันธ์ที่ระบุไม่มีแหล่งถูกต้อง

ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งของเหตุการณ์: โมดูลบริการสุขภาพ
ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
รหัสเหตุการณ์: 10801
วัน:<date></date>
เวลา:<time></time>
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์:<computername></computername>
คำอธิบาย:ไม่สามารถแทรกข้อมูลการค้นหาในฐานข้อมูล ซึ่งอาจเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุผลต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:

-ค้นหาข้อมูลเก่าอยู่ ค้นหาข้อมูลถูกสร้างขึ้น โดย MP ถูกลบเมื่อเร็ว ๆ นี้
-ฐานข้อมูลปัญหาการเชื่อมต่อหรือฐานข้อมูลที่เรียกใช้เนื้อที่ไม่เพียงพอ
-ค้นหาข้อมูลที่ได้รับไม่ถูกต้อง

รายละเอียดต่อไปนี้จะช่วยให้การวินิจฉัยเพิ่มเติม:

DiscoveryId: 595ac212-7b9f-cf37-58d0-85478032419c
HealthServiceId: 38d61898-ff76-6306-60b6-3639b21bb933
แหล่งความสัมพันธ์ไม่ถูกต้องที่ระบุไว้ในรายการค้นหาข้อมูล
RelationshipSourceBaseManagedEntityId: e5eb5c80-2f74-6de8-88f1-7333a7421470
RuleId: 595ac212-7b9f-cf37-58d0-85478032419c
อินสแตนซ์:
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?><RelationshipInstance typeid="{cc8d2f4e-b544-1ef9-8fe1-a0e2994e0f4d}" sourcetypeid="{1c289ef7-0b90-55a0-e18e-91559abb8f1a}" targettypeid="{7b070bc5-0f54-6663-f840-17affa1d6304}"> <Settings> </Settings> <SourceRole><Settings><Setting> <Name>{13A2CF1C-0822-A98C-077C-4C2B9622F32B }</Name><Value>10.194.200.0</Value></Setting></Settings></SourceRole><TargetRole><Settings><Setting><Name>{45643F00-F90F-CFF1-B11B-D816D3FEC417 }</Name><Value><computer dns="" name=""></computer></Value></Setting></Settings></TargetRole></RelationshipInstance>

สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากโมดูล Microsoft.mom.databasequerymodules.dll พยายามที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างการ IPSubnet และคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows อย่างไรก็ตาม IPSubnet ไม่พร้อมใช้งานโมดูล Microsoft.mom.databasequerymodules.dll พยายามที่สร้างความสัมพันธ์ ดังนั้น อาการที่กล่าวถึงในส่วน "อาการ" เกิดขึ้น
การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานอยู่ อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหานี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงกระทบปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" ดาวน์โหลด"ด้านบนของบทความ Knowledge Base นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ หรือไม่จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก จ่ายในการสนับสนุนปกติจะนำไปใช้กับคำถามเพิ่มเติมและการตัดสินค้าจากคลังที่ไม่สามารถจัดสำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายชื่อทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ อาจเป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้บนคอมพิวเตอร์ที่เป็นโฮสต์ให้เซิร์ฟเวอร์การจัดการระบบศูนย์สิ่งจำเป็นสำหรับ 2007

ความต้องการเริ่มระบบใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนอื่น ๆ

แฟ้มข้อมูล

เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลา (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา ในการ วันและเวลา สินค้าใน'แผงควบคุม'
สิ่งจำเป็นศูนย์ของระบบสำหรับ 2007, x รุ่นที่ใช้ x86
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Microsoft.mom.databasequerymodules.dll6.0.5000.14110,59215-06-200713:30x 86
สิ่งจำเป็นศูนย์ของระบบสำหรับ 2007, x รุ่นที่ใช้ x64
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Microsoft.mom.databasequerymodules.dll6.0.5000.14110,59215-06-200713:35x 86
Momperfsnapshothelper.exe6.0.5000.047,10415-06-200713:36x 64
Momperfsnapshothelperproxy.dll6.0.5000.011,77615-06-200713:36x 64
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า นี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ มีเติมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows ได้อย่างถูกต้องเป็นกลุ่มเครือข่ายย่อย ดังนั้น คอมพิวเตอร์เหล่านี้จะปรากฏในมุมมองไดอะแกรมโทโพโลยีของเครือข่าย

วิธีการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คัดลอกแฟ้มต่อไปนี้ ไปยังโฟลเดอร์ภายในเครื่อง หรือ ไปยังโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันบนเครือข่ายที่สามารถเข้าถึงได้:
  SCE2007-RTM-KB936339-X86-X64-ENUMSI
 2. เรียกใช้แฟ้มที่คุณคัดลอกในขั้นตอนที่ 1 แบบท้องถิ่นบนคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องที่เป็นโฮสต์ให้เซิร์ฟเวอร์การจัดการระบบศูนย์สิ่งจำเป็นสำหรับ 2007

  บันทึกย่อ
  • คุณสามารถเรียกใช้ SCE2007-RTM-KB936339-X86-X64-ENUแฟ้ม MSI จาก Windows Explorer หรือที่พร้อมท์คำสั่ง
  • หลังจากที่มีการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน 2007 สิ่งจำเป็นสำหรับบริการจะเริ่มต้นใหม่
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 936339 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/16/2015 02:22:23 - ฉบับแก้ไข: 5.0

Microsoft System Center Essentials 2007

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kberrmsg kbbug kbfix kbhotfixserver kbqfe kbmt KB936339 KbMtth
คำติชม