คุณไม่สามารถติดตั้งลักษณะการทำงานในการรายงาน System Center ดำเนินการ Manager 2007 ในสภาพแวดล้อมของ disjointed namespace

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:936481
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
คุณไม่สามารถติดตั้งคุณลักษณะการรายงาน Microsoft System Center ดำเนินการ Manager 2007 ในสภาพแวดล้อมของ disjointed namespace

นอกจากนี้ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ถูกบันทึกไว้ในแฟ้ม MOMreporting.log:

ข้อความที่ 1
คุณสมบัติ (S): UnableToGetUserNameFromManagementServerActionAccount =ข้อผิดพลาด SetPropertiesToManagementServerActionAndSDKAccountCA: System.DirectoryServices.ActiveDirectory.ActiveDirectoryObjectNotFoundException: โดเมนที่ระบุไม่มีอยู่ หรือไม่สามารถติดต่อคุณสมบัติ (S): UnableToGetUserNameFromManagementServerSDKAccount =ข้อผิดพลาด SetPropertiesToManagementServerActionAndSDKAccountCA: System.DirectoryServices.ActiveDirectory.ActiveDirectoryObjectNotFoundException: โดเมนที่ระบุไม่มีอยู่ หรือไม่สามารถติดต่อของ MSI (s) (F4:E0) [TIME]: MainEngineThread ถูกส่งกลับ 1603
ข้อความ 2
เวลาที่อยู่ ipที่อยู่ ipDNS DNS: QueryId = 0xD8FD แบบสอบถาม (แบบสอบถามมาตรฐาน) แบบสอบถามสำหรับ _ldap._tcpชื่อตัวควบคุมโดเมน_sites.dc._msdcsส่วนต่อท้ายระบบชื่อโดเมนหลักชนิด SRV บนคลาอินเทอร์เน็ต
ข้อความ 2 บ่งชี้ว่า การสืบค้นกลับเครือข่ายแบบสอบถามระเบียน SRV ไม่ถูกต้อง ในการสืบค้นกลับเครือข่าย เซิร์ฟเวอร์พยายามติดต่อไซต์บริการไดเรกทอรี Active Directory ต่อไปนี้:
_ldap._tcpชื่อตัวควบคุมโดเมน_sites.dc._msdcsส่วนต่อท้ายระบบชื่อโดเมนหลัก
อย่างไรก็ตาม มีเรกคอร์ SRV ไม่ถูกต้อง ในสภาพแวดล้อม disjointed namespace ชื่อระบบชื่อโดเมน (DNS) ของเซิร์ฟเวอร์ไม่ชื่อ DNS ของโดเมน
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากส่วนต่อท้าย DNS หลักของคอมพิวเตอร์ที่ไม่ตรงกับชื่อโดเมน(แบบเต็ม FQDN) ของโดเมนที่อยู่ของคอมพิวเตอร์
การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นใดๆ

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

คำแนะนำในการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ต้องถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องที่เป็นไปตามมีเงื่อนไขต่อไปนี้:
 • คอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบศูนย์การดำเนินการตัวจัดการการรายงานเซิร์ฟเวอร์
 • คอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบศูนย์การดำเนินการตัวจัดการราก Management Server
การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ ให้ใช้ขั้นตอนการแยกต่างหากสองที่ต่อไปนี้ ทำตามขั้นตอนแรกในราก Management Server (RMS) ทำตามขั้นตอนที่สองในคอมพิวเตอร์ที่ปรับปรุงแฟ้ม Reporting2007.msi ก่อนที่คุณใช้แฟ้ม.msi นี้สำหรับการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์รายงาน
 • ขั้นตอนการติดตั้งสำหรับเซิร์ฟเวอร์การจัดการหลัก
  1. คัดลอกแฟ้ม SystemCenterOpsMgr07-RTM-KB9356481-X86-AMD64-ENU.MSI ไปยังโฟลเดอร์ภายในเครื่อง หรือ ไปยังโฟลเดอร์เครือข่ายที่ใช้ร่วมกันที่พร้อมใช้งานเพื่อ RMS
  2. เปิดแฟ้ม SystemCenterOpsMgr07-RTM-KB936481-X86-AMD64-ENU.MSI
  3. การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนบน RMS การ เสร็จสิ้นการติดตั้งของแฟ้ม SystemCenterOpsMgr07-RTM-KB936481-X86-AMD64-ENU.MSI บน RMS การติดตั้งของ MSI จะแสดงพร้อมท์สำหรับตำแหน่งที่ตั้งเมื่อต้องการแยกโปรแกรมแก้ไขด่วน เช่นโฟลเดอร์ "C:\Program Files\System ศูนย์ 2007 โปรแกรมแก้ไขด่วน Utility" เลือกเส้นทางเริ่มต้นหรือเส้นทางอื่น และจดตำแหน่งการติดตั้งแล้ว ในระหว่างการติดตั้ง แฟ้มโปรแกรมแก้ไขด่วนจะถูกแยกไปยังโฟลเดอร์ย่อยของเส้นทางนี้มีชื่อโฟลเดอร์ของ Q936841 หลังจากการติดตั้ง คุณจะเห็นคำการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของการดำเนินงาน Manager 2007 ศูนย์กลางของระบบกล่องโต้ตอบ คลิกรันการปรับปรุงซอฟต์แวร์ในกล่องโต้ตอบ เมื่อคุณพร้อมที่หยุด RMS การบริการ และใช้การปรับปรุงซอฟต์แวร์
 • ขั้นตอนการติดตั้งสำหรับคอมพิวเตอร์ที่จะปรับปรุงแฟ้ม Reporting2007.msi บนสำเนาของสื่อ

  หมายเหตุ:ถ้าคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เป็นแบบ RMS ทำตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 ของขั้นตอนแรก และไปที่ขั้นตอนที่ 3 ของขั้นตอนนี้แล้ว
  1. คัดลอกแฟ้ม SystemCenterOpsMgr07-RTM-KB9356481-X86-AMD64-ENU.MSI ไปยังโฟลเดอร์บนฮาร์ดดิสก์ภายใน
  2. การเรียกใช้แฟ้ม SystemCenterOpsMgr07-RTM-KB936481-X86-AMD64-ENU.MSI สำหรับทุกคน แต่ไม่ได้เลือกรันการปรับปรุงซอฟต์แวร์จากนั้นการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของการดำเนินงาน Manager 2007 ศูนย์กลางของระบบกล่องโต้ตอบเมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ จดเส้นทางการติดตั้งที่ร้องขอในระหว่างการติดตั้ง

   หมายเหตุ:เส้นทางการติดตั้งอยู่โดยทั่วไปต่อไปนี้:
   โปรแกรมการเข้าถึงโปรแกรมแก้ไขด่วนศูนย์ Files\System ของโปรแกรม
  3. ใช้ Windows Explorer เพื่อค้นหาโฟลเดอร์การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนที่คุณบันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 3 ของขั้นตอนแรก ชุดของโฟลเดอร์ย่อยจะมีอยู่ภายใต้โฟลเดอร์ Q936481\reporting_fix x 86 และแพลตฟอร์ม AMD64 จดเส้นทางของโฟลเดอร์แพลตฟอร์มสำหรับการติดตั้งเพื่อการรายงานที่คุณจะสามารถดำเนินการ
  4. คัดลอกแฟ้ม Reporting2007.msi จากโฟลเดอร์แพลตฟอร์มที่เหมาะสมของระบบ 2007 ตัวจัดการการดำเนินงานศูนย์เดิม Q936481\reporting_fix\แพลทฟอร์มโฟลเดอร์
  5. เปิดพร้อมท์คำสั่ง และเปลี่ยนไดเรกทอรีการทำงานปัจจุบันเป็น Q936481\reporting_fix\แพลทฟอร์ม. ตัวอย่างเช่น พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้:
   ซีดีศูนย์ Files\System C:\Program 2007 Utility\Q936481\reporting_fix\x86 โปรแกรมแก้ไขด่วน
  6. เมื่อต้องใช้การแปลงของ MSI พิมพ์ต่อไปนี้ที่พร้อมท์คำสั่ง:
   ReportingXfm86.mst WiUseXfm.vbs Reporting2007.msi
  7. เมื่อต้องการตรวจสอบการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบเวลาที่ปรับเปลี่ยนล่าสุดของแฟ้ม Reporting2007.msi ใน Windows Explorer
  8. หลังจากโปรแกรมประยุกต์ของ MSI การแปลงเสร็จสมบูรณ์ คัดลอกแฟ้ม Reporting2007.msi จาก Q936481\reporting_fix\แพลทฟอร์มโฟลเดอร์ reporting\แพลทฟอร์มโฟลเดอร์บนสำเนาของระบบ 2007 ตัวจัดการการดำเนินงานศูนย์เดิม ถ้าคุณไม่สามารถทำได้เนื่องจากสื่อเป็นแบบอ่านอย่างเดียว คุณอาจติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนโดยตรงจากแฟ้ม reporting2007.msi ถูกปรับเปลี่ยน โดยใช้คำสั่งต่อไปนี้:
   msiexec /iเส้นทางของแฟ้ม.msi ที่ถูกปรับเปลี่ยน\reporting2007.msi /l * %TEMP%\MOMReporting.log v
   หมายเหตุ:การประยุกต์ใช้การแปลงของ MSI จะแบ่งลายเซ็นดิจิทัลบนแฟ้ม reporting2007.msi คุณอาจสามารถ warned เกี่ยวกับปัญหานี้ก่อนที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน คุณสามารถทำต่อการติดตั้งอย่างปลอดภัย

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
ศูนย์กลางของระบบการดำเนินงาน Manager 2007, x รุ่นที่ใช้ x86
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.dll6.0.5000.22,166,78415 2007 พฤษภาคม21:44
ReportingCAManaged.dll6.0.5000.2353,68015 2007 พฤษภาคม22:25
ReportingCAManagedPac.dll1,250,97615 2007 พฤษภาคม23:16
ReportingCAPack.dll127,88815 2007 พฤษภาคม23:16
ศูนย์กลางของระบบการดำเนินงาน Manager 2007, x รุ่นที่ใช้ x64
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.dll6.0.5000.22,166,78415 2007 พฤษภาคม21:44
ReportingCAManaged.dll6.0.5000.2353,68015 2007 พฤษภาคม22:25
ReportingCAManagedPac.dll1,250,97615 2007 พฤษภาคม23:16
ReportingCAPack.dll127,88815 2007 พฤษภาคม23:16
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
การรายงาน SCOM disjointed namespace

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 936481 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/16/2015 02:19:49 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft System Center Operations Manager 2007, Microsoft System Center Essentials 2007

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbexpertiseinter kbbug kbfix kbHotfixServer kbqfe kbPubTypeKC kbmt KB936481 KbMtth
คำติชม