ปรับปรุง service 1 นำออกใช้ (SR1) สำหรับ Visual Studio 2005 ทีม Edition สำหรับฐานข้อมูลผู้ที่ชาญด้าน it

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:936612
บทนำ
บริการการนำออกใช้ 1 (SR1) สำหรับ Microsoft Visual Studio 2005 ทีม Edition สำหรับฐานข้อมูลผู้ที่ชาญด้าน it ที่สามารถใช้ได้ การปรับปรุงนี้ต้อง Professional 2005 Studio Visual มี Service Pack 1 (หรือรุ่นที่ใหม่กว่า)
ข้อมูลเพิ่มเติม
ปัญหาต่อไปนี้จะได้รับการแก้ไขใน SR1 พบปัญหาเหล่านี้ผ่านลูกค้าและผลป้อนกลับของคู่ค้า
 • ฐานข้อมูลหว่างการอ้างอิง

  ฝ่ายสนับสนุนถูกปรับปรุงเพื่อให้คุณสามารถอ้างอิงวัตถุภายในฐานข้อมูลที่แตกต่างกัน โดยใช้ฐานข้อมูลการอ้างอิงโครงการ หรือการอ้างอิงถึง metafile ฐานข้อมูล (.dbmeta) การสนับสนุนนี้ช่วยลด หรือ eliminates คำเตือนอ้างอิงฐานข้อมูลซึ่งกันและกันภายในโครงการฐานข้อมูล
 • การปรับปรุงแฟ้มการสนับสนุนภายในกลุ่มแฟ้มของ SQL Server

  คุณสามารถกำหนดแฟ้มภายในกลุ่มของแฟ้มเป็นคุณสมบัติของโครงการฐานข้อมูลการแทนที่จะสร้างแฟ้มและแฟ้มกลุ่มภายในสคริปต์ที่เก็บ pre-deployment
 • ตัวแปร

  aตัวแปรเพจที่ถูกเพิ่มเข้าไปยังคุณสมบัติของฐานข้อมูล หน้าใหม่นี้ช่วยให้คุณกำหนดsetvarตัวแปรสำหรับใช้ในสคริปต์การปรับใช้
นอกจากนี้ SR1 สนับสนุน service pack รุ่นล่าสุดของบริการจาก Microsoft SQL Server 2005 ในขณะนี้ เซอร์วิสแพ็คล่าสุดมี Service Pack 2 (SP2) นอกจากนี้ยัง SR1 สนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows Vista

ความต้องการของระบบ

ระบบปฏิบัติการได้รับการสนับสนุน

 • Microsoft Windows 2000 Professional Service Pack 4 (SP4)
 • Microsoft Windows 2000 Server SP4
 • Microsoft Windows 2000 SP4 เซิร์ฟเวอร์การขั้นสูง
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server SP4
 • การ Edition Microsoft Windows XP Professional x64 (WOW)
 • Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP บ้าน Edition SP2
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2002 SP2
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2004 SP2
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005
 • การติดตั้ง SP2 Edition Microsoft Windows XP การแท็บเล็ตพีซี
 • Microsoft Windows Server 2003 มาตรฐาน Edition Service Pack 1 (SP1)
 • Microsoft Windows Server 2003 SP1 Edition ไซต์องค์กร
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition SP1
 • Microsoft Windows Server 2003 SP1 Edition เว็บ
 • Microsoft Windows Server 2003 มาตรฐาน x 64 Edition SP1 (WOW)
 • Microsoft Windows Server 2003 องค์กร x 64 Edition SP1 (WOW)
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter x 64 Edition SP1 (WOW)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 มาตรฐาน Edition
 • การ Edition Microsoft Windows Server 2003 R2 ที่มาตรฐาน x 64 (WOW)
 • Windows การ Microsoft Server 2003 R2 องค์กร Edition
 • การ Edition Microsoft Windows Server 2003 R2 ที่องค์กร x 64 (WOW)
 • Windows การ Microsoft Server 2003 R2 Datacenter Edition
 • การ Edition Microsoft Windows Server 2003 R2 ที่ Datacenter x 64 (WOW)
 • Windows Vista:
หมายเหตุ:ไม่มีสนับสนุน visual Studio 2005 บน Itanium ของ Intel (IA 64)

ข้อกำหนดของระบบอื่น

ความต้องการแตกต่างไปสำหรับชุดต่าง ๆ ของลักษณะการทำงานภายใน Microsoft Visual Studio 2005 ทีม Edition สำหรับฐานข้อมูลผู้ที่ชาญด้าน it การติดตั้ง Visual Studio 2005 ทีม Edition สำหรับฐานข้อมูลผู้ที่ชาญด้าน it เราขอแนะนำต่อไปนี้:
 • ตัวประมวลผลที่เร็วขึ้นหรือ 2.0 GHz
 • ขนาด 512 MB RAM หรือมากกว่า (1 กิกะไบต์ (GB) หรือมากกว่าที่แนะนำ)
 • เนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ที่มีอยู่ 3 GB
 • ไดรฟ์ดีวีดี
 • แสดง 1024 x 768 หรือความ ละเอียดสูงที่มี 256 สี
 • แป้นพิมพ์ และเมาส์ของ Microsoft หรืออุปกรณ์ชี้ตำแหน่งที่เข้ากันได้
 • อินสแตนซ์ของ Microsoft SQL Server 2005 (นักพัฒนา Edition, Edition องค์กร Edition มาตรฐาน Express Edition หรือประเมิน Edition)

ปัญหาที่ทราบ

ทั่วไป

ข้อจำกัดคำสั่งในข้อกำหนดของวัตถุ schema
คุณไม่สามารถใช้คำสั่งต่อไปนี้ในแฟ้มข้อกำหนดสำหรับวัตถุ schema ที่ระบุ:
 • ตรวจสอบข้อจำกัด –ตาราง alter [ด้วย {ตรวจสอบ | nocheck }] {ตรวจสอบ | nocheck } ข้อจำกัด
 • คีย์ – ต่างประเทศตาราง alter [ด้วย {ตรวจสอบ | nocheck }] {ตรวจสอบ | nocheck } ข้อจำกัด
 • ทริกเกอร์ DML –ตาราง ALTER {เปิดใช้งาน | ปิดใช้งาน} TriggerName ทริกเกอร์
 • ทริกเกอร์ DML –ปิดการใช้งานทริกเกอร์ {[Schema]ObjectName ON TriggerName
 • ทริกเกอร์ของฐานข้อมูล-ปิดการใช้งานทริกเกอร์ {[Schema]ON TriggerName ฐานข้อมูล
 • ทริกเกอร์ Server ทั้งหมด –ปิดการใช้งานทริกเกอร์ {[Schema]ON TriggerName เซิร์ฟเวอร์ทั้งหมด
 • ตาราง –ตาราง alter {เปิดใช้งาน | ปิดใช้งาน} ทริกเกอร์ทั้งหมด
 • ดัชนี –ปิดการใช้งานดัชนี alter
 • ดัชนีข้อความแบบเต็ม –เปิดการใช้งาน ALTER FULLTEXT INDEX บน TableName { | ปิดใช้งาน}
 • คิว –ObjectName คิว ALTER มีสถานะ = {บน | OFF }
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณต้องมีคำชี้แจงชนิดเหล่านี้ในสคริปต์ post-deployment สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสคริปต์ post-deployment ให้ดูที่เอกสารประกอบของผลิตภัณฑ์
คำเตือนเกี่ยวกับการอ้างอิง ambiguous ในคำสั่ง JOIN
คุณอาจได้รับคำเตือนสำหรับคำสั่ง Transact-SQL ที่ถูกต้องที่เกี่ยวข้องกับคำสั่ง JOIN แม้ว่า SQL Server จะยอมรับคำสั่งที่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างคำจำกัดความมุมมองต่อไปนี้:
CREATE VIEW [dbo].[View1]AS 	SELECT column_2 FROM 	Table1 LEFT OUTER JOIN (SELECT column_1 FROM Table2 as T_T2) as B on 1 = 1	  LEFT OUTER JOIN (SELECT column_1 FROM Table3 as T_T3) as C on 1 = 1
อย่างไรก็ตาม คำเตือนปรากฏขึ้นเมื่อการ “ SELECT SELECT column_1 จาก Table3 เป็น T_T3 ” ดำเนินการแบบสอบถาม

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ กำหนดลักษณะการอ้างอิงทั้งหมด ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อแทนคำชี้แจงก่อนหน้านี้:
CREATE VIEW [dbo].[View1]AS 	SELECT column_2 FROM 	Table1 LEFT OUTER JOIN (SELECT column_1 FROM Table2 as T_T2) as B on 1 = 1	  LEFT OUTER JOIN (SELECT T_T3.column_1 FROM Table3 as T_T3) as C on 1 = 1
รูปแบบการจัดเก็บ Vardecimal
visual Studio 2005 ทีม Edition สำหรับฐานข้อมูลผู้ที่ชาญด้าน it ไม่มีสนับสนุนรูปแบบการจัดเก็บ vardecimal โดยตรง รูปแบบนี้จัดเก็บข้อมูลถูกนำมาใช้ใน SQL Server 2005 SP2 ถ้าคุณนำเข้าเค้าร่างแบบจากฐานข้อมูลที่ทำให้รูปเก็บ vardecimal สำหรับฐานข้อมูล และหนึ่ง หรือหลายตาราง การตั้งค่าที่เปิดใช้งานการจัดรูปแบบการจัดเก็บ vardecimal ถูกละเว้น ไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม คำสั่งไม่ถูกเพิ่มไปยังแฟ้ม ScriptsIgnoredOnImport.sql คุณสามารถสร้าง และปรับใช้โครงการฐานข้อมูล อย่างไรก็ตาม การสร้างสคริปต์ไม่สร้างรูปแบบการจัดเก็บ vardecimal ในฐานข้อมูล หรือ ในตารางใด ๆ

คุณยังพบปัญหาถ้าคุณนำเข้าสคริปต์ที่ประกอบด้วยคำสั่งต่อไปนี้:
-- enable vardecimal storage format for databaseexec sp_db_vardecimal_storage_format 'DatabaseName', 'on'
-- enable vardecimal storage format on t1 in databaseexec sys.sp_tableoption 'TableName', 'vardecimal storage format', 'on'
คำสั่งสำหรับการจัดรูปแบบการเก็บข้อมูลของฐานข้อมูลมีการนำเข้าลงในแฟ้ม ScriptsIgnoredOnImport.sql มีการนำเข้างบของรูปแบบการเก็บข้อมูลตารางลงในคำนิยามสำหรับตาราง คุณไม่สามารถปรับใช้โครงการฐานข้อมูลได้เนื่องจากไม่มีดำเนินคำสั่งที่เปิดใช้งานการจัดรูปแบบของการจัดเก็บ vardecimal ของฐานข้อมูล ซึ่งทำให้รายการของรูปแบบการเก็บข้อมูลตารางล้มเหลว

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาเมื่อคุณนำเข้าเค้าร่างแบบจากฐานข้อมูล เพิ่มexec sp_db_vardecimal_storage_formatคำสั่งสคริปต์ pre-deployment เพิ่มแล้ว การexec sys.sp_tableoptionคำชี้แจงถึงตารางที่คุณต้องการใช้รูปแบบการจัดเก็บ vardecimal

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาเมื่อคุณนำเข้าสคริปต์ เพิ่มexec sp_db_vardecimal_storage_formatคำสั่งสคริปต์ pre-deployment
อ้างอิงที่ขาดหายไปเมื่อคุณใช้คำสั่ง “ SELECT * เข้า ” การเติมข้อมูลตารางชั่วคราว
คุณอาจได้รับข้อความแสดงคำเตือนสำหรับคำสั่ง Transact-SQL ที่ถูกต้องที่เกี่ยวข้องกับเลือก *statement to populate a temporary table even if SQL Server would accept that valid statement. For example, you may execute the following statements:
CREATE TABLE [dbo].[userprofile] (  [user_id] [INT] NOT NULL,  [keyname] [VARCHAR](30) NOT NULL,  [value] [VARCHAR](50) NOT NULL,)CREATE PROCEDURE [dbo].[testtemp]ASBEGIN  SELECT * INTO #up FROM [dbo].[userprofile]  UPDATE #up     SET value='value'  WHERE keyname='key'END;
However, the following warnings may appear:
Warning 98 TSD3028: The following dependencies are missing from your database project: [Variable|Column] dbo.#up.value. Your database application might fail at runtime when [Procedure] dbo.testtemp is executed.

Warning 99 TSD3028: The following dependencies are missing from your database project: [Variable|Column] dbo.#up.keyname. Your database application might fail at runtime when [Procedure] dbo.testtemp is executed.
To resolve this issue, fully qualify the reference. For example, you can use the following statements to replace the previous statements:
CREATE PROCEDURE [dbo].[testtemp]ASBEGIN  SELECT user_id, keyname, value INTO #up FROM [dbo].[userprofile]  UPDATE #up     SET value='value'  WHERE keyname='key'END;
If you execute a query in the T-SQL editor in the Japanese version of Visual Studio Team Edition for Database Professionals on Windows 2000, an incorrect font is used to display the Results pane and the Client Statistics pane. The results are rendered in a font that cannot correctly display Japanese characters. เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ในการเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือก.
 2. ในการตัวเลือกdialog box, expand theสภาพแวดล้อมโหน แล้วคลิกFonts and Colors.
 3. ในการShow settings for drop-down listกล่อง คลิกT-SQL Editor Results Pane.
 4. Change the value forFont (bold type indicates fixed width fonts)จากโดยอัตโนมัติto a font that supports Japanese characters.

  The Results pane and the Client Statistics pane should now display correctly.

Data Compare and Schema Compare

Wrong decimal separator in Data Compare
การเปรียบเทียบข้อมูลที่ใช้จุด(.)เป็นตัวแยกเลขทศนิยมสำหรับคอลัมน์ที่มีชนิดเป็นเลขฐานสิบหรือชนิดการเงิน แม้กระทั่งสำหรับตำแหน่งที่ตั้งที่ใช้อักขระตัวแยกทศนิยมแตกต่างกันเช่นเครื่องหมายจุลภาค () เสมอ คอลัมน์ชนิดอื่น ๆ ข้อมูล เช่นจริงและสองครั้ง การใช้ตัวแยกเลขทศนิยมที่ถูกต้อง

ไม่มีวิธีแก้ปัญหาสำหรับปัญหานี้ในขณะนี้
ข้อผิดพลาดเมื่อคุณอัพเด filegroups และแฟ้ม โดยใช้แบบแผนการเปรียบเทียบ
มีข้อผิดพลาดอาจเกิดขึ้นเมื่อคุณเปรียบเทียบแฟ้มและแฟ้มกลุ่มการปรับปรุง schema คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามปรับปรุงฐานข้อมูลปลายทางจากแบบแผนการเปรียบเทียบถ้าคุณใช้เป็นsetvarตัวแปร ในเส้นทางกายภาพ และในชื่อ ของแฟ้ม ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการเปรียบเทียบ Schema ไม่สามารถจัดการตัวแปรเป็นค่าที่คุณกำหนดไว้ในนั้นตัวแปรแท็บของคุณสมบัติของโครงการฐานข้อมูล

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ในการข้อมูลเมนู ให้ชี้ไปที่ส่งออกไปแล้ว คลิกบรรณาธิการ:.
 2. ในตัวแก้ไข Transact SQL เพิ่มคำชี้แจงสิทธิ์ด้านบนของสคริปต์การปรับปรุงได้ประกาศได้setvarตัวแปรที่คุณใช้ในข้อกำหนดของเส้นทางของแฟ้ม
 3. ในการข้อมูลเมนู ให้ชี้ไปที่ตัวแก้ไข t SQLแล้ว คลิกดำเนินการ SQL.

วิธีการขอรับการปรับปรุง SR1

การขอรับ Service 1 นำออกใช้ (SR1) สำหรับ Microsoft Visual Studio 2005 ทีม Edition สำหรับฐานข้อมูลผู้ที่ชาญด้าน it แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 936612 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/16/2011 03:29:00 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Database Professionals

 • kbtshoot kbinfo kbmt KB936612 KbMtth
คำติชม