คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน 3.0 บริการ SharePoint ของ Windows: 8 พฤษภาคม 2007

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:936867
สรุป
บทความนี้อธิบายถึงปัญหาของ Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 ที่มีแก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 3.0 บริการของ SharePoint ที่ 8 พฤษภาคม 2550

บทความนี้จะอธิบายรายการต่างๆ เกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนดังต่อไปนี้::
 • ปัญหาต่างๆ ที่ได้รับการแก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน
 • ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน
 • คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนหรือไม่
 • แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนถูกแทนที่ด้วยแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนตัวอื่นหรือไม่
 • คุณต้องทำการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรีใดๆ หรือไม่
 • แฟ้มต่างๆ ในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน
บทนำ

รายการของการตัดสินค้าจากคลังในการแก้ไข

แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ช่วยแก้ไขปัญหาต่อไปนี้:
 • 937038เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อไปยังไซต์ในชุดเก็บรวบรวมไซต์ 3.0 บริการ SharePoint ของ Windows: "HTTP 500 - ข้อผิดพลาดภายในเซิร์ฟเวอร์"
 • 935958เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อไปยังไซต์ในชุดเก็บรวบรวมไซต์ 3.0 บริการ SharePoint Windows หลังจากที่คุณกำหนดค่าไลบรารีเอกสารเพื่อสืบทอดสิทธิ์: "HTTP 500 - ข้อผิดพลาดภายในเซิร์ฟเวอร์"
แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ช่วยแก้ไขปัญหาต่อไปนี้ที่ได้รับการบันทึกถูกไม่ก่อนหน้านี้ไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft:
 • การตระเวนเกิดขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์ที่รัน Windows 3.0 บริการของ SharePoint นอกจากนี้ ตระเวนแบบเพิ่มเติมอาจเกิดขึ้นเป็นระยะ ๆ ในระหว่างการตระเวน เป็นระยะ ๆ การตระเวนอาจหยุดการตอบสนอง (แฮง), และข้อความสถานะต่อไปนี้อาจมีแสดงบนหน้าการตั้งค่าการค้นหา:
  การใช้งานการจัดอันดับ
 • คุณสามารถเอาผู้ใช้จากไซต์คอลเลกชันสำหรับ Microsoft Office SharePoint Server 2007 คุณเรียกใช้งานการปรับใช้ Microsoft Office SharePoint Server 2007 หลังจากที่คุณทำการปรับปรุงหน้า การสถานะ:สถานะของแสดงคอลัมน์สำหรับงานใช้งานล้มเหลว. นอกจากนี้ เมื่อคุณคลิกการล้มเหลวสถานะการเชื่อมโยง คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ไม่พบผู้ใช้
  เมื่อ Microsoft.SharePoint.SPUserCollection.GetByID (Int32 id)
  เมื่อ Microsoft.SharePoint.SPWeb.get_Author()
  เมื่อ Microsoft.SharePoint.Deployment.WebSerializer.GetDataFromObjectModel (obj วัตถุ ข้อมูล SerializationInfo, StreamingContext บริบท)
  เมื่อ Microsoft.SharePoint.Deployment.DeploymentSerializationSurrogate.GetObjectData (obj วัตถุ ข้อมูล SerializationInfo, StreamingContext บริบท)
  เมื่อ Microsoft.SharePoint.Deployment.XmlFormatter.SerializeObject (obj วัตถุ ISerializationSurrogate surrogate, elementName สตริงการ bNeedEnvelope บูลีน)
  เมื่อ Microsoft.SharePoint.Deployment.XmlFormatter.Serialize (serializationStream กระแสข้อมูล topLevelObject วัตถุ)
  เมื่อ Microsoft.SharePoint.Deployment.ObjectSerializer.Serialize (deployObject DeploymentObject, serializationStream กระแสข้อมูล)
  เมื่อ Microsoft.SharePoint.Deployment.SPExport.SerializeObjects()
  เมื่อ Microsoft.SharePoint.Deployment.SPExport.Run()
 • คุณอัปโหลดเอกสารไปยังไลบรารีเอกสารบนเซิร์ฟเวอร์ที่รัน Windows 3.0 บริการของ SharePoint และ Microsoft Forefront Security สำหรับ SharePoint ในการดูแลจากศูนย์กลาง คุณคลิกเพื่อยกเลิกการสแกนเอกสารในการดาวน์โหลดกล่องกาเครื่องหมายบนหน้าการป้องกันไวรัส คลิกเพื่อเลือกนั้นสแกนเอกสารในการดาวน์โหลดกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้นคลิกตกลง. เมื่อคุณเปิดแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของโปรแกรมประยุกต์ คุณค้นหาข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  แหล่งที่มา: Windows SharePoint Server
  ชนิด: ข้อผิดพลาด
  ผู้ใช้: n/a
  วันที่:วันที่
  เวลา:เวลา
  คอมพิวเตอร์:computer_name
  ประเภท: ทั่วไป
  รหัสเหตุการณ์: 26424
  คำอธิบาย: การอธิบายสำหรับรหัสเหตุการณ์ (26424) ในแหล่งที่มา (Windows SharePoint Services 3) ไม่สามารถพบ เครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่มีข้อมูลรีจิสทรีที่จำเป็นหรือแฟ้ม DLL ของข้อความแสดงข้อความจากคอมพิวเตอร์ระยะไกล คุณอาจไม่สามารถใช้การ /AUXSOURCE =คำอธิบายนี้เรียก flagto ดูวิธีใช้และการบริการสำหรับรายละเอียดได้ ข้อมูลต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์: #960012: เสร็จสิ้นการโหลดสแกนเนอร์ต่อต้านไวรัส ข้อผิดพลาด-2147024890
 • เมื่อคุณค้นหาเนื้อหาบนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ SharePoint Server 2007 การค้นหาโดยไม่คาดคิดหมดเวลา
 • คุณสามารถใช้เส้นทางที่สัมพันธ์กันในการเชื่อมโยงที่อยู่ภายใน Web Part Web Part ที่มีอยู่บนเว็บเพจบนเซิร์ฟเวอร์ที่รัน Windows 3.0 บริการของ SharePoint เมื่อคุณคลิกตกลงเมื่อต้องการปิดการคุณสมบัติ Part ของเว็บกล่องโต้ตอบ คุณสังเกตเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้บนเว็บเพจในตำแหน่งที่ตั้งของ Web Part:
  ข้อผิดพลาด (ไม่พบแฟ้ม)
  นอกจากนี้ เส้นทางสัมพันธ์ของการเชื่อมโยงใน Web Part ที่ถูกลบออกหากคุณแก้ไข Web Part อีกครั้ง
 • คุณสามารถสร้างบัญชีผู้ใช้ในไซต์ 3.0 บริการ SharePoint ของ Windows ถ้าคุณคลิกการยกเลิกเลือกตัวเลือกการส่งผู้ใช้ใหม่ข้อความอีเมลหลังจากที่คุณสร้างบัญชีผู้ใช้ อีเมล์ที่ประกอบด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านถูกส่งโดยไม่คาดคิดไปยังผู้ใช้
 • คุณสามารถรันงานใช้งานแบบเพิ่มเติมบนเซิร์ฟเวอร์ที่รัน Windows 3.0 บริการของ SharePoint หลังจากที่คุณทำการปรับปรุงหน้า การสถานะ:สถานะของแสดงคอลัมน์สำหรับงานใช้งานแบบเพิ่มหน่วยล้มเหลว. นอกจากนี้ เมื่อคุณคลิกการล้มเหลวสถานะการเชื่อมโยง คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  การละเมิดข้อจำกัด KEY หลัก 'ExportObjects____22355A14 # PK__' ไม่สามารถแทรกแป้นที่ซ้ำกันในวัตถุ 'dbo #ExportObjects' คำสั่งได้ถูกหยุดการทำงาน
  เมื่อ System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError (ยกเว้น SqlException, breakConnection บูลีน)
  เมื่อ System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError (ยกเว้น SqlException, breakConnection บูลีน)
  เมื่อ System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning (TdsParserStateObject stateObj)
  เมื่อ System.Data.SqlClient.TdsParser.Run (runBehavior RunBehavior, cmdHandler SqlCommand, dataStream SqlDataReader, bulkCopyHandler BulkCopySimpleResultSet, stateObj TdsParserStateObject)
  เมื่อ System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader (SqlDataReader ds, runBehavior RunBehavior, resetOptionsString สตริงการ)
  เมื่อ System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds (cmdBehavior CommandBehavior, runBehavior RunBehavior, returnStream บูลีน async บูลีน)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, DbAsyncResult result)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(DbAsyncResult result, String methodName, Boolean sendToPipe)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery()
  at Microsoft.SharePoint.Utilities.SqlSession.ExecuteNonQuery(SqlCommand command)
  at Microsoft.SharePoint.Deployment.SPExport.CalculateObjectDependencies(Boolean linksOnly)
  at Microsoft.SharePoint.Deployment.SPExport.FollowLinks()
  at Microsoft.SharePoint.Deployment.SPExport.CalculateObjectsToExport()
  at Microsoft.SharePoint.Deployment.SPExport.Run()
 • You export a document from a document library on a server that is running Windows SharePoint Services 3.0. If the document contains a version history, the content of theModified Byfield is lost when the document is imported back into the document library.
 • As the number of documents in a document library increases on a server that is running Windows SharePoint Services 3.0, the lag time between the initiation of a crawl and the actual beginning of the crawl increases.
ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณสามารถติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ได้ทันที

ข้อมูลการเริ่มต้นระบบใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่มีการแทนที่ด้วยโปรแกรม hotfix หลังจากนี้

ข้อมูลรีจิสทรี

ถ้าต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพ็คเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องแก้ไขรีจิสทรี

ข้อมูล pre-installation

ก่อนที่คุณสามารถใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ เราขอแนะนำให้ คุณยกเลิกการตั้งค่าโปรแกรมป้องกันไวรัสใน 3.0 บริการ SharePoint Windows บนเซิร์ฟเวอร์ของเว็บหน้าทั้งหมด โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. ในการการดำเนินงานหน้า คลิกAntivirusในการการกำหนดค่าการรักษาความปลอดภัยส่วน
 2. ในการการตั้งค่าการป้องกันไวรัสส่วน คลิกเพื่อล้างกล่องกาเครื่องหมายต่อไปนี้ แล้วคลิกตกลง:
  • สแกนเอกสารบนการอัปโหลด
  • สแกนเอกสารในการดาวน์โหลด
  • อนุญาตให้ผู้ใช้ในการดาวน์โหลด

ข้อมูล post-installation

หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เรียกใช้งานผลิตภัณฑ์ของ SharePoint และเทคโนโลยีตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคอนฟิก เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกผลิตภัณฑ์ของ sharepoint และเทคโนโลยีตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคอนฟิก.
 2. เปิดใช้งานบริการที่ป้องกันไวรัสในทุกหน้าเว็บเซิร์ฟเวอร์ โดยใช้ค่าเดียวกันตามที่ได้ถูกกำหนดค่าก่อนหน้านี้ เมื่อต้องการเปิดใช้งานการตั้งค่าการป้องกันไวรัสใน 3.0 บริการ SharePoint Windows ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. ในการการดำเนินงานหน้า คลิกAntivirusในการการกำหนดค่าการรักษาความปลอดภัยส่วน
  2. ในการการตั้งค่าการป้องกันไวรัสส่วน คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายต่อไปนี้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณ แล้วคลิกตกลง:
   • สแกนเอกสารบนการอัปโหลด
   • สแกนเอกสารในการดาวน์โหลด
   • อนุญาตให้ผู้ใช้ในการดาวน์โหลด

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจไม่มีแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องมีเพื่อที่จะปรับปรุงผลิตภัณฑ์เป็นรุ่นล่าสุดอย่างสมบูรณ์ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยแฟ้มที่คุณต้องมีไว้เฉพาะเพื่อแก้ไขปัญหาที่ระบุในบทความนี้
แพ็คเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน 32 บิต
แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นสากลใช้แพ็คเกจ Microsoft Windows Installer เพื่อติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) ในตารางต่อไปนี้ เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในรายการวันและเวลาใน'แผงควบคุม'

ข้อมูลการดาวน์โหลด
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
86 Wss-kb936867-fullfile-x-glb.exe12.0.6015.500015,879,37614 2007 พฤษภาคม22:15
ข้อมูลแฟ้ม .msp ของ Microsoft Windows Installer
ชื่อแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
Sts.msp15,465,984พฤษภาคม-08-200712:37
หลังจากติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนแล้ว โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นที่ใช้สากลนี้จะมีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มรุ่นถัดมาดังแสดงในตารางต่อไปนี้::
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
Dbghelp.dll6.6.7.51,030,14421 2007 Feb09:14
Dmslstschema_xmlไม่สามารถใช้งานได้357,59515 2007 มีนาคม10:สีกัน
Imnidle.pngไม่สามารถใช้งานได้635พฤษภาคม-02-200700:07
Imnidlebusy.pngไม่สามารถใช้งานได้631พฤษภาคม-02-200700:07
Imnidlebusyoof.pngไม่สามารถใช้งานได้646พฤษภาคม-02-200700:07
Imnidleoof.pngไม่สามารถใช้งานได้654พฤษภาคม-02-200700:07
Imnon.pngไม่สามารถใช้งานได้647พฤษภาคม-02-200700:07
Imnonoof.pngไม่สามารถใช้งานได้652พฤษภาคม-02-200700:07
Mssdmn.exe12.0.6020.5000282,496พฤษภาคม-05-200705:33
Mssph.dll12.0.6020.5000692,056พฤษภาคม-05-200705:33
Mssrch.dll12.0.6020.50002,052,448พฤษภาคม-05-200705:33
Offfilt.dll2006.306.6012.5000203,12809 2007 มีนาคม21:55
Onetutil.dll12.0.6020.50001,982,856พฤษภาคม-05-200704:11
Owssvr.dll12.0.6020.50003,004,288พฤษภาคม-05-200705:25
Psconfig.exe12.0.6017.5000579,00810 2007 Apr19:13
Psconfigui.exe12.0.6017.5000824,76810 2007 Apr19:13
Schema.xml_doclibไม่สามารถใช้งานได้354,28015 2007 มีนาคม10:สีกัน
Schema.xml_webtempไม่สามารถใช้งานได้151,68815 2007 มีนาคม10:สีกัน
Schema.xml_wplibไม่สามารถใช้งานได้84,70415 2007 มีนาคม10:สีกัน
Microsoft.SharePoint.Search.dll12.0.6013.50001,325,44815 2007 มีนาคม11:07
Sigsdb.cerไม่สามารถใช้งานได้689พฤษภาคม-05-200705:33
Sigsdb.dllไม่สามารถใช้งานได้11,624พฤษภาคม-05-200705:33
Sigsdb.sqlไม่สามารถใช้งานได้150,788พฤษภาคม-05-200705:33
Sigstore.cerไม่สามารถใช้งานได้689พฤษภาคม-05-200705:25
Sigstore.dllไม่สามารถใช้งานได้11,616พฤษภาคม-05-200705:25
Sigstore.sqlไม่สามารถใช้งานได้393,455พฤษภาคม-05-200705:25
Spwriter.exe12.0.6015.500038,27229 2007 มีนาคม11:45
Store.sqlไม่สามารถใช้งานได้2,657,021พฤษภาคม-05-200705:26
Storeup.sqlไม่สามารถใช้งานได้2,582,945พฤษภาคม-05-200704:45
Stsadm.exe12.0.6017.5000497,06410 2007 Apr19:13
Microsoft.SharePoint.ApplicationPages.dll12.0.6019.5000628,13625 2007 Apr10:56
Microsoft.SharePoint.Library.dll12.0.6010.5000132,480พฤษภาคม-05-200705:50
Microsoft.SharePoint.dll12.0.6020.50009,278,848พฤษภาคม-05-200705:25
Stswel.dll12.0.6020.50001,917,824พฤษภาคม-05-200705:26
มีชื่อเป็น setup.exe12.0.6010.5000442,24023 2007 Feb22:40
Timezone.xmlไม่สามารถใช้งานได้37,74206 2007 Feb05:31
Tquery.dll12.0.6020.50002,300,768พฤษภาคม-05-200705:33
Wrapinst.exe12.0.6017.500050,56010 2007 Apr19:14
Wss.search.sqlไม่สามารถใช้งานได้398,781พฤษภาคม-05-200705:33
Wss.search.up.sqlไม่สามารถใช้งานได้309,129พฤษภาคม-05-200705:03
Wss.xsdไม่สามารถใช้งานได้72,27720 2007 มีนาคม09:34
Microsoft.SharePoint.AdministrationOperation.dll12.0.6017.5000472,448พฤษภาคม-05-200705:50
Wsssetup.dll12.0.6015.50006,783,34429 2007 มีนาคม11:27
แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน 64 บิต
แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นสากลใช้แพ็คเกจ Microsoft Windows Installer เพื่อติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) ในตารางต่อไปนี้ เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในรายการวันและเวลาใน'แผงควบคุม'

ข้อมูลการดาวน์โหลด
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
Wss-kb936867-fullfile-x 64-glb.exe12.0.6015.500018,854,88814 2007 พฤษภาคม23:24
ข้อมูลแฟ้ม .msp ของ Microsoft Windows Installer
ชื่อแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
Sts.msp18,466,816พฤษภาคม-08-200712:44
หลังจากติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนแล้ว โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นที่ใช้สากลนี้จะมีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มรุ่นถัดมาดังแสดงในตารางต่อไปนี้::
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Dbghelp.dll6.6.7.51,319,93621 2007 Feb09:14x64
Dmslstschema_xmlไม่สามารถใช้งานได้357,59515 2007 มีนาคม10:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
Imnidle.pngไม่สามารถใช้งานได้635พฤษภาคม-02-200700:07ไม่สามารถใช้งานได้
Imnidlebusy.pngไม่สามารถใช้งานได้631พฤษภาคม-02-200700:07ไม่สามารถใช้งานได้
Imnidlebusyoof.pngไม่สามารถใช้งานได้646พฤษภาคม-02-200700:07ไม่สามารถใช้งานได้
Imnidleoof.pngไม่สามารถใช้งานได้654พฤษภาคม-02-200700:07ไม่สามารถใช้งานได้
Imnon.pngไม่สามารถใช้งานได้647พฤษภาคม-02-200700:07ไม่สามารถใช้งานได้
Imnonoof.pngไม่สามารถใช้งานได้652พฤษภาคม-02-200700:07ไม่สามารถใช้งานได้
Mssdmn.exe12.0.6020.5000810,368พฤษภาคม-05-200711:21ไม่สามารถใช้งานได้
Mssph.dll12.0.6020.50001,932,120พฤษภาคม-05-200711:21ไม่สามารถใช้งานได้
Mssrch.dll12.0.6020.50004,718,944พฤษภาคม-05-200711:21ไม่สามารถใช้งานได้
Offfilt.dll2006.306.6012.5000392,56807 2007 มีนาคม03:10ไม่สามารถใช้งานได้
Onetutil.dll12.0.6020.50003,386,760พฤษภาคม-05-200704:03x64
Owssvr.dll12.0.6020.50005,121,408พฤษภาคม-05-200711:07ไม่สามารถใช้งานได้
Psconfig.exe12.0.6017.5000579,00810 2007 Apr18:53x86
Psconfigui.exe12.0.6017.5000824,76810 2007 Apr18:53x86
Schema.xml_doclibไม่สามารถใช้งานได้354,28015 2007 มีนาคม10:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
Schema.xml_webtempไม่สามารถใช้งานได้151,68815 2007 มีนาคม10:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
Schema.xml_wplibไม่สามารถใช้งานได้84,70415 2007 มีนาคม10:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.SharePoint.Search.dll12.0.6013.50001,426,31215 2007 มีนาคม11:06ไม่สามารถใช้งานได้
Sigsdb.cerไม่สามารถใช้งานได้689พฤษภาคม-05-200705:33ไม่สามารถใช้งานได้
Sigsdb.dllไม่สามารถใช้งานได้11,624พฤษภาคม-05-200705:33ไม่สามารถใช้งานได้
Sigsdb.sqlไม่สามารถใช้งานได้150,788พฤษภาคม-05-200705:33ไม่สามารถใช้งานได้
Sigstore.cerไม่สามารถใช้งานได้689พฤษภาคม-05-200705:25ไม่สามารถใช้งานได้
Sigstore.dllไม่สามารถใช้งานได้11,616พฤษภาคม-05-200705:25x86
Sigstore.sqlไม่สามารถใช้งานได้393,455พฤษภาคม-05-200705:25ไม่สามารถใช้งานได้
Spwriter.exe12.0.6015.500059,77629 2007 มีนาคม11:41ไม่สามารถใช้งานได้
Store.sqlไม่สามารถใช้งานได้2,657,021พฤษภาคม-05-200705:26ไม่สามารถใช้งานได้
Storeup.sqlไม่สามารถใช้งานได้2,582,945พฤษภาคม-05-200704:45ไม่สามารถใช้งานได้
Stsadm.exe12.0.6017.5000497,06410 2007 Apr18:53x86
Microsoft.SharePoint.ApplicationPages.dll12.0.6019.5000628,13625 2007 Apr10:55x86
Microsoft.SharePoint.Library.dll12.0.6010.5000132,480พฤษภาคม-05-200711:26ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.SharePoint.dll12.0.6020.50009,278,848พฤษภาคม-05-200711:07x86
Stswel.dll12.0.6020.50003,297,664พฤษภาคม-05-200711:07x64
มีชื่อเป็น setup.exe12.0.6010.5000442,24023 2007 Feb22:40x86
Timezone.xmlไม่สามารถใช้งานได้37,74206 2007 Feb05:31ไม่สามารถใช้งานได้
Tquery.dll12.0.6020.50004,662,624พฤษภาคม-05-200711:21ไม่สามารถใช้งานได้
Wrapinst.exe12.0.6017.500050,56010 2007 Apr18:53x86
Wss.search.sqlไม่สามารถใช้งานได้398,781พฤษภาคม-05-200705:33ไม่สามารถใช้งานได้
Wss.search.up.sqlไม่สามารถใช้งานได้309,129พฤษภาคม-05-200705:03ไม่สามารถใช้งานได้
Wss.xsdไม่สามารถใช้งานได้72,27720 2007 มีนาคม09:34ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.SharePoint.AdministrationOperation.dll12.0.6017.5000472,448พฤษภาคม-05-200711:26ไม่สามารถใช้งานได้
Wsssetup.dll12.0.6015.50006,783,34429 2007 มีนาคม11:27x86
หมายเหตุเพิ่มเติม
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน โปรดดู Readme.txt ที่รวมอยู่ในแพ็คเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
  824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
wss3 wss30 wss3.0

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 936867 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/15/2011 23:53:00 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Windows SharePoint Services 3.0

 • kbautohotfix kberrmsg kbwss30postrtm kbexpertiseinter kbPubTypeKC kbHotfixRollup kbfix kbbug kbqfe kbhotfixserver kbmt KB936867 KbMtth
คำติชม