ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
ay: inline-block; height: 48px; font-size: 14px; border: 1px solid transparent; border-bottom-style: none; width: 100%;">
ลงชื่อเข้าใช้
Cart

ข้อมูลเกี่ยวกับ Windows XP Service Pack 3

สรุป
บทความนี้จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ Windows XP Service Pack 3 (SP3)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ Windows XP SP3 โปรดไปยังเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

วิธีการขอรับ Windows XP SP3

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Windows XP Service Pack 3 โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322389 วิธีการขอรับ Windows XP Service Pack รุ่นล่าสุด

ขั้นตอนก่อนที่คุณจะติดตั้ง Windows XP SP3

เมื่อต้องการดูขั้นตอนที่แนะนำบางประการที่ต้องดำเนินการก่อนที่คุณจะติดตั้ง Windows XP SP3 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
950717 ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการก่อนที่คุณจะติดตั้ง Windows XP Service Pack 3

วิธีการแก้ไขปัญหาเมื่อคุณไม่สามารถติดตั้ง Windows XP SP3

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อคุณติดตั้ง Windows XP SP3 โปรดไปยังเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
949377เมื่อคุณพยายามติดตั้ง Windows XP Service Pack, คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ปฏิเสธการเข้าถึง" หรือ "การติดตั้ง Service Pack ไม่สมบูรณ์"

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้ขั้นสูง

เมื่อต้องการดูบันทึกย่อประจำรุ่นสำหรับ Windows XP SP3 ให้เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: ซึ่งจะให้ข้อมูลต่อไปนี้
  • สิ่งที่ควรรู้ก่อนที่คุณจะดาวน์โหลด
  • ภาพรวมของ Windows XP SP3
  • การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใน Windows XP SP3

วิธีการขอรับเอกสารทางเทคนิคสำหรับ Windows XP SP3

เมื่อต้องการรับเอกสารทางเทคนิคที่อธิบายคุณลักษณะใหม่ๆ ใน Windows XP SP3 และที่กล่าวถึงวิธีการปรับใช้ Service Pack ของลูกค้า โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

ปัญหาที่ได้รับการแก้ไขใน Windows XP SP3

เมื่อต้องการดูรายการปัญหาที่ได้รับการแก้ไขใน Windows XP SP3 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft:
946480 รายการการแก้ไขที่รวมอยู่ใน Windows XP Service Pack 3

ความต้องการของฮาร์ดดิสก์เมื่อคุณจะติดตั้ง Windows XP SP3

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ที่ต้องมีเมื่อคุณจะติดตั้ง Windows XP SP3 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
947311 ความต้องการเนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์สำหรับ Windows XP Service Pack 3

ความเข้ากันได้ของโปรแกรมประยุกต์ใน Windows XP SP3

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความเข้ากันได้ของโปรแกรมประยุกต์ใน Windows XP SP3 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
947309 โปรแกรมบางโปรแกรมของบริษัทอื่นอาจมีการเปลี่ยนแปลงฟังก์ชันการทำงาน หลังจากที่คุณได้ติดตั้ง Windows XP Service Pack 3
หมายเหตุ นี่คือบทความ "FAST PUBLISH" (เผยแพร่ด่วน) ที่สร้างขึ้น โดยตรงจากหน่วยงานสนับสนุนภายในองค์กรของ Microsoft ข้อมูลที่มีอยู่ในที่นี้ได้รับการจัดทำขึ้นตามสภาพที่เป็นโดยตอบสนองต่อประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องด้วยความรวดเร็วในการจัดทำเอกสารนี้ให้พร้อมใช้งาน เนื้อหาสาระในเอกสารดังกล่าวจึงอาจจะมีส่วนที่พิมพ์ผิดพลาดและอาจจะได้รับการตรวจทานแก้ไขเมื่อใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ โปรดดู ข้อกำหนดการใช้งาน สำหรับประเด็นการพิจารณาอื่นๆ