ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ข้อผิดพลาดหรือการใช้งาน CPU สูงเมื่อเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ WPF พื้นฐานของ Windows งานนำเสนอ

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:937135
อาการ
เมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ WPF พื้นฐานของ Windows งานนำเสนอใน Microsoft .NET Framework 3.0 คุณอาจได้รับข้อผิดพลาด FileFormatException หรือมีข้อผิดพลาด ArgumentOutofRangeException ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเมื่อโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ WPF เริ่มต้นการประมวลผลข้อความ ตัวอย่างเช่น คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด FileFormatException ที่คล้ายกับต่อไปนี้:
file:///filepath/file_name แฟ้มไม่สอดคล้องกับข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับการจัดรูปแบบแฟ้มที่ถูกต้อง
ในข้อความข้อผิดพลาดนี้ file_name โดยทั่วไปเป็นชื่อแฟ้มแบบอักษร นอกจากนี้ แอพลิเคชันที่ใช้ขึ้นกับเวลาของ CPU 100 เปอร์เซ็นต์


เมื่อดูในตัวจัดการงานหรือเครื่องมืออื่น ๆ PresentationFontCache.exe ใช้เวลาในการประมวลผลที่มีอยู่อย่างน้อย 50%
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นถ้าโปรแกรมควบคุมวิดีโอเขียนทับข้อมูลในแคชแบบอักษรที่ถูกเก็บไว้ในหน่วยความจำ
การแก้ไข
เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ออกจากโปรแกรมที่ใช้ WPF โปรแกรมทั้งหมดที่กำลังเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์
 2. หยุดบริการ Windows งานนำเสนอพื้นฐานอักษรแค 3.0.0.0 เมื่อต้องหยุดบริการ Windows งานนำเสนอพื้นฐานอักษรแค 3.0.0.0 ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งในวิธีต่อไปนี้

  วิธีที่ 1: ใช้คอนโซลการจัดการของ Microsoft
  1. คลิก รีสตาร์ทคลิก เรียกใช้ชนิด Services.mscแล้ว คลิก ตกลง.
  2. คลิกขวา แคชของแบบอักษรพื้นฐาน Windows งานนำเสนอ 3.0.0.0แล้ว คลิก ทำให้หยุดชะงัก.
  วิธีที่ 2: ใช้พร้อมท์รับคำสั่ง
  1. คลิก รีสตาร์ทคลิก เรียกใช้ชนิด คำสั่งแล้ว คลิก ตกลง.
  2. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์ net stop "Windows งานนำเสนอพื้นฐานอักษรแค 3.0.0.0"แล้ว กด ENTER
 3. ลบแฟ้มเก่า Fontcache3.0.0.0.dat

  หมายเหตุ โดยค่าเริ่มต้น แฟ้ม Fontcache3.0.0.0.dat จะอยู่ในโฟลเดอร์ %windir%\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local ใน Windows Vista โดยค่าเริ่มต้น แฟ้ม Fontcache3.0.0.0.dat จะอยู่ใน %systemdrive%\Documents และโฟลเดอร์ข้อมูล Settings\Application Settings\LocalService\Local ใน Windows XP และ ใน Windows รุ่นก่อนหน้านี้
 4. ปรับปรุงโปรแกรมควบคุมการ์ดแสดงผล เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งในวิธีต่อไปนี้

  วิธีที่ 1: ใช้แค็ตตาล็อกการปรับปรุง Windows

  เมื่อต้องการปรับปรุงโปรแกรมควบคุมการ์ดแสดงผล ตรวจสอบหาการปรับปรุงใน Windows Update Catalog สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุมจาก Windows Update Catalog คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  323166วิธีการดาวน์โหลดโปรแกรมปรับปรุงและโปรแกรมควบคุมจาก Windows Update Catalog

  วิธีที่ 2: ดาวน์โหลด และติดตั้งโปรแกรมควบคุมของการ์ดแสดงผลล่าสุด

  เมื่อต้องดาวน์โหลด และติดตั้งโปรแกรมควบคุมของการ์ดแสดงผลล่าสุด ติดต่อเครื่องคอมพิวเตอร์หรือผู้ผลิตฮาร์ดแวร์การแสดงผล

  สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้:
ข้อมูลเพิ่มเติม
ถ้าโปรแกรมควบคุมการ์ดแสดงผลที่เขียนทับข้อมูลในแคชแบบอักษรที่ถูกเก็บไว้ในหน่วยความจำ ข้อมูลเสียหายอาจถูกบันทึกลงในฮาร์ดดิสก์เป็นแฟ้มข้อมูล ดังนั้น คุณอาจพบปัญหาที่อธิบายไว้ในส่วน "อาการ" เมื่อโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ WPF อื่นพยายามที่อ่านแฟ้มข้อมูลที่เสียหาย

หลังจากที่คุณปรับปรุงโปรแกรมควบคุมการ์ดแสดงผล และหลังจากที่คุณลบแฟ้ม Fontcache3.0.0.0.dat แฟ้มข้อมูลแคชของแบบอักษรใหม่ถูกสร้างขึ้น ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าของคอมพิวเตอร์ใหม่ แฟ้มข้อมูลแคชของแบบอักษรนี้ใหม่ถูกสร้างเมื่อมีการให้บริการ Windows งานนำเสนอพื้นฐานอักษรแค 3.0.0.0 ถูกหยุด โดยทั่วไป แฟ้มข้อมูลแคชของแบบอักษรใหม่ถูกสร้างขึ้นเมื่อคอมพิวเตอร์ปิดระบบ หรือเริ่มระบบใหม่

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คำติชม