คำอธิบายของ Visio Viewer 2007 Service Pack 1

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:937160
สรุป
Microsoft ได้นำออกใช้เซอร์วิสแพ็คสำหรับ Microsoft Office Visio Viewer 2007 บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูล เกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack และ เกี่ยวกับวิธีการขอรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่มี service pack นอกจากนี้ บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูล เกี่ยวกับปัญหาที่คุณอาจพบเมื่อคุณติดตั้ง service pack และ เกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบว่า มีการติดตั้ง service pack
คำแนะนำ
Visio Viewer 2007 Service Pack 1 (SP1) ประกอบด้วยการปรับปรุงความปลอดภัย ความเสถียร และประสิทธิภาพการทำงานสำคัญ
ข้อมูลเพิ่มเติม

รายการของปัญหาที่แก้ไข service pack ที่ดาวน์โหลดได้

สมุดงาน Microsoft Excel จะพร้อมใช้งานที่ประกอบด้วยรายการของการตัดสินค้าจากคลัง Office Visio Viewer 2007 ที่มี SP1 2007 ของ Visio Viewer

หมายเหตุ สมุดงานจะเป็นภาษาอังกฤษ สมุดงานจะไม่สามารถแปลเป็นภาษาอื่น ๆ

แฟ้มต่อไปนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลดจาก Microsoftศูนย์ดาวน์โหลด:

ดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจ Office เซิร์ฟเวอร์บริการ Pack 1 Changes_all.xls เดี๋ยวนี้

ดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจ Changes_all.xls 1 Pack การบริการ 2007 ทันที

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อป้องกันไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณวันที่แฟ้มถูกโพสต์ แฟ้มถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์ที่มีการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังแฟ้มโปรแกรม

โปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับ service pack นี้

  • 936960 คำอธิบายของการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับระบบ Microsoft Office 2007:14 สิงหาคม 2007

ปัญหาที่ทราบ

  • 942101 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะนำมาใช้ของ 2007 Office Service Pack 1 แพ็คเกจบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows XP Service Pack 2
  • 942995 คุณได้รับพร้อมท์โดยไม่คาดคิดให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณติดตั้ง 2007 Office service pack หรือการปรับปรุงของ 2007 Office

รายละเอียดการติดตั้ง

วิธีการขอรับ และติดตั้ง SP1 2007 ของ Visio Viewer

SP1 2007 ของ Visio Viewer จะพร้อมใช้งานในศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์ พร้อมด้วยคำแนะนำในการติดตั้งและกลยุทธ์การปรับใช้ เมื่อต้องดาวน์โหลดเซอร์วิสแพ็คนี้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

ข้อมูลการลบ

คุณไม่สามารถใช้ได้ เพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออก สินค้าใน'แผงควบคุม'เพื่อเอา service pack นี้ เมื่อต้องการเอาออก SP1 2007 ของ Visio Viewer จากคอมพิวเตอร์ของคุณ เอา Visio Viewer 2007 และติดตั้ง Visio Viewer 2007 จากซีดีของคุณต้นฉบับ Visio Viewer 2007 รอมใหม่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
873125 คุณไม่สามารถลบเซอร์วิสแพ็คสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft Office

วิธีการตรวจสอบว่า มีการติดตั้ง service pack

Service pack ประกอบด้วยแฟ้มที่มีรุ่นที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้ม
Atl80.dll8.0.50727.762
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Msxml5.dll5.20.1081.0
Nosxs_atl80.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80chs.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80cht.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80deu.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80enu.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80esp.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80fra.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80ita.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80kor.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80u.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfcm80.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfcm80u.dll8.0.50727.762
Nosxs_msvcm80.dll8.0.50727.762
Nosxs_msvcp80.dll8.0.50727.762
Nosxs_msvcr80.dll8.0.50727.762
Ogl.dll12.0.6211.1000
Ul_atl80.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80chs.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80cht.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80deu.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80enu.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80esp.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80fra.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80ita.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80kor.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80u.dll8.0.50727.762
Ul_mfcm80.dll8.0.50727.762
Ul_mfcm80u.dll8.0.50727.762
Ul_msvcm80.dll8.0.50727.762
Ul_msvcp80.dll8.0.50727.762
Ul_msvcr80.dll8.0.50727.762
Vviewdwg.dll12.0.6211.1000
Vviewer.dll12.0.6211.1000
คุณไม่จำเป็นต้องติดตั้ง service pack นี้ถ้าคุณมีรุ่นที่ใหม่กว่าของแฟ้มที่ระบุไว้ในตารางสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบเวอร์ชันของ 2007 มี ผลิตภัณฑ์ Office ถูกติดตั้งไว้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
928116วิธีการตรวจสอบการติดตั้งผลิตภัณฑ์ Office 2007 รุ่นใด

ข้อมูลสำหรับผู้ดูแลระบบเกี่ยวกับแฟ้ม.msp

จัดการ service pack ประกอบด้วยแฟ้ม Microsoft Windows Installer เต็มแฟ้ม (แฟ้ม.msp) ที่เป็นแพคเกจในแฟ้มปฏิบัติการได้แบบขยายตัวเอง แฟ้ม.msp มีกระจายในเซอร์วิสแพ็คนี้
ชื่อของแฟ้ม.mspคำอธิบาย
VViewersp1 สั้น us.mspใช้ Visio Viewer 2007

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 937160 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 10/28/2012 06:18:00 - ฉบับแก้ไข: 5.0

Microsoft Office Visio Viewer 2007 Service Pack 1

  • kbgetsp kbtshoot atdownload kbdownload kbupdate kbfix kbqfe kbmt KB937160 KbMtth
คำติชม