ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

วิธีการบังคับให้ผู้ใช้สามารถใช้ไคลเอนต์บนเว็บประชุม 2007 Live แทนใช้ไคลเอ็นต์ที่ใช้ Windows ประชุม 2007 Live

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:937305
บทนำ
บทความนี้อธิบายถึงวิธีการบังคับให้ผู้ใช้สามารถใช้ไคลเอ็นต์เว็บโดยใช้ Microsoft Office Live ประชุม 2007 แทนใช้ไคลเอ็นต์ที่ใช้ Windows Microsoft Office Live ประชุม 2007
ข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อใด คุณส่งคำเชิญเข้าร่วมประชุมจากการถ่ายทอดสดการประชุม การเชิญให้ URL เพื่อให้ผู้ใช้สามารถติดตั้งไคลเอ็นต์ที่ใช้ Windows ประชุม 2007 Live หรือไคลเอนต์บนเว็บประชุม 2007 Live คุณสามารถแก้ไข URL ดังนั้น ผู้ใช้ต้องติดตั้งไคลเอนต์บนเว็บประชุม 2007 Live

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ แทน รวม ด้วย webjoin ใน URL ต่อไปนี้ในคำเชิญ:
https://www.livemeeting.com/cc/microsoft/join?id=MEETING&role=present&pw=ABCDEFG
หลังจากที่คุณแทน รวม ด้วย webjoin, URL ต่อไปนี้คือ ใช้สำหรับไคลเอนต์บนเว็บประชุม 2007 Live:
https://www.livemeeting.com/cc/microsoft/webjoin?id=MEETING&role=present&pw=ABCDEFG

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ