ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณบันทึกธุรกรรมหรือเมื่อคุณรับรู้การเข้างานใน Microsoft Dynamics GP: "คุณไม่สามารถป้อนธุรกรรมในวันที่ไม่ได้อยู่ภายในรอบระยะเวลาการค้างรับค้างจ่าย"

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:937821
อาการ
เมื่อคุณบันทึกธุรกรรมหรือเมื่อคุณรับรู้การเข้างาน คุณได้รับข้อความด้านล่างของข้อความแสดงข้อผิดพลาด:
คุณไม่สามารถป้อนธุรกรรมในวันที่ไม่ได้อยู่ภายในรอบระยะเวลาการค้างรับค้างจ่าย

คุณไม่สามารถรับรู้การเข้างานสำหรับวันที่ไม่ได้อยู่ภายในรอบระยะเวลาการค้างรับค้างจ่าย
เมื่อคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ คุณไม่สามารถทำธุรกรรมการเข้างานปัจจุบันหรือรับรู้การเข้างานปัจจุบัน
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นถ้าหนึ่ง หรือมากกว่ามีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริงในหน้าต่างการเซ็ตอัพรอบระยะเวลาค้างรับค้างจ่ายใน Microsoft Dynamics GP:
 • วันขาดหายไปจากปีการค้างรับค้างจ่าย
 • วันทับซ้อนกันในปีคงค้างอยู่
 • ปีค้างรับค้างจ่ายทั้งหมดตั้งค่าไม่
 • มีตั้งค่าปีไม่เพียงพอ
 • ธุรกรรมเป็นวันที่ไม่มีการตั้งค่า
 • พนักงานมีการค้างรับค้างจ่ายถัดไปวันที่สำหรับรอบระยะเวลาการค้างรับค้างจ่ายที่ไม่ได้ตั้งค่า
 • รหัสรายการคงค้างที่ยังคงทำงานในทรัพยากรบุคคลสำหรับพนักงานที่ไม่ได้ใช้งาน
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
  • ใน Microsoft 10.0 GP ของ Dynamics และรุ่นที่ใหม่กว่า: คลิกMicrosoft Dynamics GPชี้ไปที่เครื่องมือชี้ไปที่การตั้งค่าชี้ไปที่ทรัพยากรบุคคลชี้ไปที่การเข้างานและจากนั้น คลิกรอบระยะเวลาค้างรับค้างจ่าย
  • ใน Microsoft Dynamics GP 9.0 คลิก เครื่องมือชี้ไปที่ การตั้งค่าชี้ไปที่ ทรัพยากรบุคคลชี้ไปที่ การเข้างานแล้ว คลิก รอบระยะเวลาค้างรับค้างจ่าย.
  • ใน Microsoft Business Solutions - สห Plains 8.0 คลิกเครื่องมือชี้ไปที่การตั้งค่าชี้ไปที่ทรัพยากรบุคคลชี้ไปที่การเข้างานแล้ว คลิ กรอบระยะเวลาการชำระค่าจ้าง
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ต่อไปนี้สามปีของรอบระยะเวลาค้างรับค้างจ่ายหรือรอบระยะเวลาการชำระค่าจ้างมีตั้งค่า:
  • ปีก่อนหน้านี้
  • ปีปัจจุบัน
  • ปีกำลังมาถึง
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่มีวันหายไปจากการตั้งค่าการรับรู้ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้คลิกที่แต่ละรอบระยะเวลาค้างรับค้างจ่าย และตรวจสอบให้แน่ใจว่า วันทั้งหมดถูกรวมสำหรับทั้งปี ถึง 31 ธันวาคม (ไม่ 30) ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใช้การตั้งค่า semimonthly คุณควรยัง revew แบบรายสัปดาห์ และอาทิตย์เซ็ตอัพด้วย ระบบอ่านจากด้านบนลง ดังนั้นควรแน่ใจว่าได้ตั้งค่าทั้งหมดเหล่านั้นไว้สำหรับการตั้งค่ารอบระยะเวลาลงไปหนึ่งคุณกำลังใช้อยู่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ในแต่ละเซ็ตอัพ ไม่มีวันจะถูกข้ามไป หรือเหลื่อมกันระหว่างรอบระยะเวลาและแต่ละปี
  • ตั้งค่ารายสัปดาห์
  • เซ็ตอัพอาทิตย์
  • การตั้งค่า semimonthly
  นอกจากนี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่มีช่องว่างอยู่ระหว่างรอบระยะเวลาหรือปี
 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่มีวันมีอยู่ที่มีอยู่หลายครั้ง ในรอบระยะเวลาค้างรับค้างจ่ายใด ๆ หรือ ในรอบระยะเวลาการชำระค่าจ้างใด ๆ
 5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า รอบระยะเวลาค้างรับค้างจ่ายหรือรอบระยะเวลาการชำระค่าจ้างทั้งหมดมีข้อมูลการตั้งค่าที่ป้อนไว้ ถึงแม้ว่าคุณไม่ได้ใช้รอบระยะเวลา ตัวอย่างเช่น ถ้ารอบระยะเวลาค้างรับค้างจ่ายหรือรอบระยะเวลาการชำระค่าจ้างทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ตามกำหนดการ bimonthly คุณยังคงได้เมื่อต้องการเซ็ตอัพรายละเอียด สำหรับรอบระยะเวลาค้างรับค้างจ่ายรายสัปดาห์ หรือรอบระยะเวลาการชำระค่าจ้าง
 6. ถ้าข้อผิดพลาดบนธุรกรรม ให้แน่ใจว่าวันที่ในการรายการธุรกรรมการเข้างานกล่องไม่ถูกต้องในการรายการธุรกรรมการเข้างานหน้าต่าง นอกจากนี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า วันดังกล่าวอยู่ ในรอบระยะเวลาค้างรับค้างจ่าย หรือ ในรอบระยะเวลาการชำระค่าจ้างที่คุณต้องการ
 7. ถ้ามีข้อผิดพลาดในการรับรู้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ที่วันที่ในกล่องการตั้งการเข้าถึงถูกต้องบนหน้าต่างการเข้างานการค้างรับค้างจ่าย
 8. ถ้าข้อผิดพลาดในการรับรู้ เรียกใช้สคริปต์นี้ใน Studio จัดการเซิร์ฟเวอร์ SQL กับฐานข้อมูลบริษัทเพื่อดูว่า พนักงานใด ๆ มีการรับรู้วันถัดไปที่มีขนาดใหญ่กว่าวันสุดท้ายของปีที่คุณเซ็ตอัพรอบระยะเวลาสำหรับรอบระยะ เวลาค้างรับค้างจ่าย หรือ ก่อนวันแรกที่คุณได้ตั้งค่าไว้สำหรับรอบระยะเวลาการค้างรับค้างจ่าย : (สำหรับเร็กคอร์ดใด ๆ ที่พบ เปลี่ยนวันค้างรับค้างจ่ายถัดไปเป็นวันที่ที่ถูกต้องในหน้าต่างการบำรุงรักษาการเข้างานของพนักงาน)
select * from TATM1030 where NEXTACCRUALDATE_I > 'YYYY-MM-DD' and INACTIVE = 0 and TIMETYPE_I = 4--Fill in the YYYY-MM-DD placeholder with the last day of the year that you have accrual periods set up for to see if any employees have a Next Accrual Date dated in the future. 

select * from TATM1030 where NEXTACCRUALDATE_I < 'YYYY-MM-DD' and INACTIVE = 0 and TIMETYPE_I = 4--Fill in the YYYY-MM-DD placeholder with the first day of the year that you have accrual periods set up for to see if any employees have a Next Accrual Date dated in the past.  คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 937821 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 04/06/2016 01:49:00 - ฉบับแก้ไข: 0.4

Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0, Microsoft Dynamics GP 9.0, Microsoft Business Solutions–Great Plains 8.0

 • kberrmsg kbexpertisebeginner kbtshoot kbmbsmigrate kbprb kbexpertiseinter kbmt KB937821 KbMtth
คำติชม