เส้นขอบตารางในเอกสาร Word ถูกพิมพ์เป็นเส้นทึบแทนที่จะเป็นจุดหรือเครื่องหมายขีดคั่นใน Windows Vista

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:938667
อาการ
คุณพิมพ์เอกสาร Microsoft Word ที่ประกอบด้วยตารางบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista ถ้าเส้นขอบตารางประกอบด้วยจุด หรือเครื่องหมายขีดคั่น มีพิมพ์เส้นขอบตารางเป็นเส้นทึบแทนที่จะเป็นจุดหรือเครื่องหมายขีดคั่น
สาเหตุ
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณพิมพ์เอกสาร โดยใช้โปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ที่ถูกจัดหาให้ของ Canon ในกล่องเครื่องพิมพ์
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้ง Windows Vista Service Pack 1

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
935791วิธีการขอรับ Service Pack ของ Windows Vista รุ่นล่าสุด
การหลีกเลี่ยงปัญหา
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

วิธีที่ 1: เปลี่ยนคุณภาพการพิมพ์ไปยัง "สูง"

โดยปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ ตามความเหมาะสมกับรุ่นของ Word ที่คุณใช้อยู่:

Microsoft Office Word 2007

 1. คลิกการปุ่ม Microsoft Officeปุ่ม Microsoft Officeแล้ว คลิกการพิมพ์.
 2. ในการการพิมพ์กล่องโต้ตอบ คลิกคุณสมบัติ.
 3. ในการหลักแท็บ คลิกความละเอียดสูงภายใต้คุณภาพพิมพ์แล้ว คลิกตกลง.

Microsoft Office Word 2003, Microsoft Word 2002 และ Microsoft Word 2000

 1. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกการพิมพ์.
 2. ในการการพิมพ์กล่องโต้ตอบ คลิกคุณสมบัติ.
 3. ในการหลักแท็บ คลิกความละเอียดสูงภายใต้คุณภาพพิมพ์แล้ว คลิกตกลง.

วิธีที่ 2: เปลี่ยนขนาดกระดาษ

ใช้วิธีนี้เมื่อเท่านั้นอนุญาตให้มีการปรับขนาดกระดาษ A4/ตัว อักษรเลือกกล่องกาเครื่องหมายบนการพิมพ์แท็บนี้ตัวเลือกพิมพ์กล่องโต้ตอบและขนาดกระดาษที่มีการตั้งค่าสำหรับเอกสารจะเหมือนกับขนาดกระดาษที่มีการตั้งค่าสำหรับโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์

โดยปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ ตามความเหมาะสมกับรุ่นของ Word ที่คุณใช้อยู่:

word 2007

 1. คลิกการเค้าโครงหน้ากระดาษแท็บ
 2. ในการตั้งค่าหน้ากระดาษจัดกลุ่ม คลิกsize.
  1. ถ้ามีกำหนดขนาดกระดาษของไดรเวอร์เครื่องพิมพ์เป็นตัวอักษรคลิกA4:.
  2. ถ้ามีกำหนดขนาดกระดาษของไดรเวอร์เครื่องพิมพ์เป็นA4:คลิกตัวอักษร.

word 2003, Word 2002 และ Word 2000

 1. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกตั้งค่าหน้ากระดาษ.
 2. คลิกการกระดาษแท็บ
 3. ในการขนาดกระดาษกล่อง:
  1. ถ้ามีกำหนดขนาดกระดาษของไดรเวอร์เครื่องพิมพ์เป็นตัวอักษรคลิกA4:.
  2. ถ้ามีกำหนดขนาดกระดาษของไดรเวอร์เครื่องพิมพ์เป็นA4:คลิกตัวอักษร.

วิธีที่ 3: เปลี่ยนสีของเส้นขอบตารางเป็นสีอื่นที่ไม่ใช่สีดำ

โดยปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ ตามความเหมาะสมกับรุ่นของ Word ที่คุณใช้อยู่:

word 2007

 1. คลิกที่ใดก็ได้ในตาราง
 2. ภายใต้เครื่องมือตารางคลิกการเค้าโครงแท็บ
 3. ในการตาราง:จัดกลุ่ม คลิกคุณสมบัติ.
 4. ในการตาราง:แท็บ คลิกเส้นขอบและแรเงา.
 5. ในการเส้นขอบแท็บ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ในการสีกล่อง คลิกที่สีสำหรับเส้นขอบของตารางที่อยู่อื่น ๆ ที่ไม่ใช่สีดำ หรือโดยอัตโนมัติ
  2. ในการนำไปใช้กับกล่อง คลิกตาราง:.
 6. คลิกตกลงเมื่อต้องการปิดการเส้นขอบและแรเงากล่องโต้ตอบ
 7. คลิกตกลงเมื่อต้องการปิดการคุณสมบัติของตารางกล่องโต้ตอบ

word 2003, Word 2002 และ Word 2000

 1. คลิกที่ใดก็ได้ในตาราง
 2. ในการตาราง:เมนู คลิกคุณสมบัติของตาราง.
 3. ในการตาราง:แท็บ คลิกเส้นขอบและแรเงา.
 4. ในการเส้นขอบแท็บ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ในการสีกล่อง คลิกที่สีสำหรับเส้นขอบของตารางที่อยู่อื่น ๆ ที่ไม่ใช่สีดำ หรือโดยอัตโนมัติ
  2. ในการนำไปใช้กับกล่อง คลิกตาราง:.
 5. คลิกตกลงเมื่อต้องการปิดการเส้นขอบและแรเงากล่องโต้ตอบ
 6. คลิกตกลงเมื่อต้องการปิดการคุณสมบัติของตารางกล่องโต้ตอบ

วิธีที่ 4: ลดขนาดข้อมูลเก็บพักใน

โดยปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ ตามความเหมาะสมกับรุ่นของ Word ที่คุณใช้อยู่:

word 2007

 1. คลิกการปุ่ม Microsoft Officeปุ่ม Microsoft Officeแล้ว คลิกการพิมพ์.
 2. ในการการพิมพ์กล่องโต้ตอบ คลิกคุณสมบัติ.
 3. ในการตั้งค่าหน้ากระดาษแท็บ คลิกตัวเลือกพิมพ์.
 4. ในการตัวเลือกพิมพ์กล่องโต้ตอบ คลิกลดขนาดของข้อมูลที่เก็บพัก.
 5. คลิกตกลงสามครั้งเพื่อพิมพ์เอกสาร

word 2003, Word 2002 และ Word 2000

 1. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกการพิมพ์.
 2. ในการการพิมพ์กล่องโต้ตอบ คลิกคุณสมบัติ.
 3. ในการตั้งค่าหน้ากระดาษแท็บ คลิกตัวเลือกพิมพ์.
 4. ในการตัวเลือกพิมพ์กล่องโต้ตอบ คลิกลดขนาดของข้อมูลที่เก็บพัก.
 5. คลิกตกลงสามครั้งเพื่อพิมพ์เอกสาร
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"
ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกัน ทั้งโดยนัยหรืออย่างอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 938667 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/16/2011 02:36:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Office Word 2007, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate

 • kbcolor kbtable kbproperties kbprinters kbprint kbtshoot kbPubTypeKC kbbug kbexpertisebeginner kbprb kbmt KB938667 KbMtth
คำติชม