ตัวจัดการการดำเนินงานศูนย์การระบบ 2007 ไม่พบอุปกรณ์เครือข่ายบางอย่าง โดยใช้กระบวนการค้นหาอุปกรณ์ของเครือข่าย

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:939364
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
Microsoft System Center ดำเนินการ Manager 2007 ไม่พบอุปกรณ์เครือข่ายบางอย่าง โดยใช้กระบวนการค้นหาอุปกรณ์ของเครือข่าย ดังนั้น คุณไม่สามารถจัดการอุปกรณ์เครือข่ายเหล่านี้ในการดำเนินงาน Manager 2007

ปัญหานี้เกิดขึ้นแม้ว่าอุปกรณ์เครือข่ายตอบสนองต่อแพคเก็ต "GET" ที่เครื่องมือ Snmputil.exe ส่ง
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการดำเนินงาน Manager 2007 สนับสนุนเฉพาะรุ่น 2 โพรโทคอล SNMP (SNMPv2) อุปกรณ์ที่ไม่สนับสนุน SNMPv2 ละเว้นเก็ต "GET" ที่ตัวจัดการการดำเนินการที่ส่ง ดังนั้น กระบวนการค้นหาอุปกรณ์ของเครือข่ายไม่สามารถตรวจพบอุปกรณ์เหล่านี้ ตัวอย่างเช่น สถานการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นเมื่ออุปกรณ์รองรับเฉพาะรุ่น 1 โพรโทคอล SNMP (SNMPv1) หรือรุ่น 3 ของโพรโทคอล SNMP (SNMPv3)

ใช้เครื่องมือ Snmputil.exe SNMPv1 และ SNMPv2 อุปกรณ์เหล่านี้ตอบสนองกับแพคเก็ต "GET" ที่เครื่องมือ Snmputil.exe ส่งแม้ว่าอุปกรณ์รองรับเฉพาะ SNMPv1
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนดังต่อไปนี้ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ทำตามขั้นตอนในส่วน "คำสั่งติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน"

หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ ใหม่รุ่นของประชาคมโพรโทคอลการจัดการเครือข่าย (SNMP) อย่างง่ายรายการที่ปรากฏในตัวช่วยสร้างการค้นหาอุปกรณ์เครือข่าย รายการนี้ประกอบด้วยการsnmp v1สินค้า และการsnmp v2สินค้า ถ้าคุณเลือกsnmp v1จากรายการ ตัวช่วยสร้างการค้นหาอุปกรณ์เครือข่ายใช้ SNMPv1 ตรวจพบอุปกรณ์เครือข่าย

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นใดๆ

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

คำแนะนำในการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน

คุณต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปยังเซิร์ฟเวอร์การจัดการทั้งหมดที่กำลังทำการดำเนินงาน Manager 2007 โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คัดลอกแฟ้ม SystemCenterOperationsManager2007-RTM-KB939364-X86-AMD64-ENU.MSI จากแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน ไปยังโฟลเดอร์ภายในเครื่อง หรือ ไปยังโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน
 2. เรียกใช้แฟ้ม SystemCenterOperationsManager2007-RTM-KB939364-X86-AMD64-ENU.MSI

  หมายเหตุ:คุณสามารถเรียกใช้แฟ้มนี้ ใน Windows Explorer หรือที่พร้อมท์คำสั่ง กระบวนการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนรีสตาร์ทการบริการสุขภาพ OpsMgr
 3. ค้นหาโฟลเดอร์โปรแกรมอรรถประโยชน์ของโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วน โดยค่าเริ่มต้น โฟลเดอร์ที่มีเส้นทางต่อไปนี้:
  %ProgramFiles%\System ตัวจัดการการดำเนินงานศูนย์ 2007 Utility\Q939364 โปรแกรมแก้ไขด่วน
 4. นำเข้าวิสแพ็คจัดการต่อไปนี้จากโฟลเดอร์โปรแกรมอรรถประโยชน์ของโปรแกรมแก้ไขด่วน:
  • System.Snmp.Library.mp
  • System.Performance.Libarary.mp
  • Microsoft.SystemCenter.NetworkDevice.Library.mp
  • Microsoft.SystemCenter.Internal.UI.Tasks.mp
  • Microsoft.SystemCenter.RuleTemplates.mp
  หมายเหตุ:คุณต้องนำเข้าวิสแพ็คจัดการเหล่านี้ตามลำดับที่ปรากฏที่นี่ ถ้าคุณได้นำเข้าวิสแพ็คจัดการเหล่านี้ในใบสั่งที่ไม่ถูกต้อง เรียบร้อยแล้วคุณต้องเอาชุดการจัดการ และนำเข้าอีกแล้ว ครั้งเหล่านี้ตามลำดับที่ถูกต้อง
คอมพิวเตอร์ที่มีการปรับปรุงโดยอัตโนมัติ คุณต้องเป็นอนุมัติการปรับปรุงในโฟลเดอร์การจัดการการรอ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้บทบาทของเซิร์ฟเวอร์การจัดการ คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่ตัวจัดการการดำเนินงานศูนย์การระบบ 2007แล้ว คลิกคอนโซลการดำเนินงาน.
 2. เลือกการการจัดการดูข้อมูล ขยายการจัดการขยายการจัดการอุปกรณ์แล้ว คลิกการจัดการที่ค้างอยู่.
 3. ในการการจัดการที่ค้างอยู่โฟลเดอร์ ตรวจทาน และอนุมัติคอมพิวเตอร์ของบริษัทตัวแทนการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

  หมายเหตุ:ถ้าคุณติดตั้งตัวแทนการดำเนินงาน Manager 2007 ในคอมพิวเตอร์บางเครื่องหลังจากที่มีใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณอนุมัติการติดตั้งในโฟลเดอร์การจัดการการรอ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
ศูนย์กลางของระบบการดำเนินงาน Manager 2007, x รุ่นที่ใช้ x86
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
microsoft.enterprisemanagement.operationsmanager.dll6.0.5000.152,166,78422 2007 Jun13:01x86
microsoft.enterprisemanagement.operationsmanager.dll6.0.5000.152,166,78422 2007 Jun13:01x86
microsoft.enterprisemanagement.operationsmanager.resources.dll6.0.5000.1536,86422 2007 Jun13:01x86
microsoft.enterprisemanagement.ui.administration.dll6.0.5000.152,019,32822 2007 Jun13:02x86
microsoft.enterprisemanagement.ui.administration.resources.dll6.0.5000.151,462,27222 2007 Jun13:02x86
microsoft.enterprisemanagement.ui.authoring.dll6.0.5000.155,734,40022 2007 Jun13:02x86
microsoft.enterprisemanagement.ui.authoring.resources.dll6.0.5000.153,674,11222 2007 Jun13:02x86
microsoft.systemcenter.internal.mp6.0.5000.1549,15222 2007 Jun13:01x86
microsoft.systemcenter.networkdevice.library.mp6.0.5000.159,21622 2007 Jun13:01x86
microsoft.systemcenter.ruletemplates.mp6.0.5000.1540,96022 2007 Jun13:01x86
mommodulemsgs.dll6.0.5000.15239,50422 2007 Jun13:01x86
mommodulemsgs.dll6.0.5000.15239,50422 2007 Jun13:02x86
mommodules.dll6.0.5000.151,758,60822 2007 Jun13:01x86
mommodules.dll6.0.5000.151,758,60822 2007 Jun13:02x86
momnetworkmodules.dll6.0.5000.15575,37622 2007 Jun13:01x86
momnetworkmodules.dll6.0.5000.15575,37622 2007 Jun13:02x86
system.performance.library.mp6.0.5000.1573,72822 2007 Jun13:01x86
system.snmp.library.mp6.0.5000.1549,15222 2007 Jun13:01x86
ศูนย์กลางของระบบการดำเนินงาน Manager 2007, x รุ่นที่ใช้ x64
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
f_scriptobjects.tlbไม่สามารถใช้งานได้18,01222 2007 Jun13:03ไม่สามารถใช้งานได้
f_scriptobjects.tlbไม่สามารถใช้งานได้18,01222 2007 Jun13:06ไม่สามารถใช้งานได้
microsoft.enterprisemanagement.operationsmanager.dll6.0.5000.152,166,78422 2007 Jun13:04x64
microsoft.enterprisemanagement.operationsmanager.dll6.0.5000.152,166,78422 2007 Jun13:04x64
microsoft.enterprisemanagement.operationsmanager.resources.dll6.0.5000.1536,86422 2007 Jun13:04x64
microsoft.enterprisemanagement.ui.administration.dll6.0.5000.152,019,32822 2007 Jun13:05x64
microsoft.enterprisemanagement.ui.administration.resources.dll6.0.5000.151,462,27222 2007 Jun13:06x64
microsoft.enterprisemanagement.ui.authoring.dll6.0.5000.155,734,40022 2007 Jun13:05x64
microsoft.enterprisemanagement.ui.authoring.resources.dll6.0.5000.153,674,11222 2007 Jun13:06x64
microsoft.shdocvw.dll8.0.50705.0140,68022 2007 Jun13:05x64
microsoft.systemcenter.2007.mp6.0.5000.0122,88022 2007 Jun13:05x64
microsoft.systemcenter.clientmonitoring.internal.mp6.0.5000.045,05622 2007 Jun13:05x64
microsoft.systemcenter.clientmonitoring.library.mp6.0.5000.081,92022 2007 Jun13:05x64
microsoft.systemcenter.clientmonitoring.views.internal.mp6.0.5000.0135,16822 2007 Jun13:05x64
microsoft.systemcenter.datawarehouse.library.mp6.0.5000.0217,08822 2007 Jun13:05x64
microsoft.systemcenter.datawarehouse.report.library.mp6.0.5000.0581,63222 2007 Jun13:05x64
microsoft.systemcenter.image.library.mp6.0.5000.0110,59222 2007 Jun13:05x64
microsoft.systemcenter.instancegroup.library.mp6.0.5000.07,16822 2007 Jun13:05x64
microsoft.systemcenter.internal.ui.tasks.mp6.0.5000.016,89622 2007 Jun13:05x64
microsoft.systemcenter.library.mp6.0.5000.0241,66422 2007 Jun13:05x64
microsoft.systemcenter.networkdevice.library.mp6.0.5000.159,21622 2007 Jun13:05x64
microsoft.systemcenter.notifications.library.mp6.0.9010.016,89622 2007 Jun13:05x64
microsoft.systemcenter.ntservice.library.mp6.0.5000.028,67222 2007 Jun13:05x64
microsoft.systemcenter.operationsmanager.2007.mp6.0.5000.028,67222 2007 Jun13:05x64
microsoft.systemcenter.operationsmanager.am.dr.2007.mp6.0.5000.010,24022 2007 Jun13:05x64
microsoft.systemcenter.operationsmanager.internal.mp6.0.5000.06,65622 2007 Jun13:05x64
microsoft.systemcenter.ruletemplates.mp6.0.5000.1540,96022 2007 Jun13:05x64
microsoft.systemcenter.servicedesigner.library.mp6.0.5000.010,24022 2007 Jun13:05x64
microsoft.systemcenter.synthetictransactions.library.mp6.0.5000.036,86422 2007 Jun13:05x64
microsoft.systemcenter.tasktemplates.mp6.0.5000.08,70422 2007 Jun13:05x64
microsoft.systemcenter.webapplication.library.mp6.0.5000.040,96022 2007 Jun13:05x64
microsoft.windows.client.library.mp6.0.5000.032,76822 2007 Jun13:05x64
microsoft.windows.cluster.library.mp6.0.5000.010,75222 2007 Jun13:05x64
microsoft.windows.image.library.mp6.0.5000.081,92022 2007 Jun13:05x64
microsoft.windows.library.mp6.0.5000.0126,97622 2007 Jun13:04x64
momagentmanagement.dll6.0.5000.0161,67222 2007 Jun13:05x64
mommodulemsgs.dll6.0.5000.15238,99222 2007 Jun13:03x64
mommodulemsgs.dll6.0.5000.15238,99222 2007 Jun13:06x64
mommodules.dll6.0.5000.153,276,17622 2007 Jun13:03x64
mommodules.dll6.0.5000.153,276,17622 2007 Jun13:06x64
momnetworkmodules.dll6.0.5000.15995,72822 2007 Jun13:03x64
momnetworkmodules.dll6.0.5000.15995,72822 2007 Jun13:06x64
system.applicationlog.library.mp6.0.5000.0237,56822 2007 Jun13:04x64
system.baseliningtasks.library.mp6.0.5000.05,63222 2007 Jun13:04x64
system.hardware.library.mp6.0.5000.049,15222 2007 Jun13:04x64
system.health.internal.mp6.0.5000.06,65622 2007 Jun13:04x64
system.health.library.mp6.0.5000.011,77622 2007 Jun13:04x64
system.image.library.mp6.0.5000.0208,89622 2007 Jun13:04x64
system.library.mp6.0.5000.036,86422 2007 Jun13:04x64
system.mom.backwardcompatibility.library.mp6.0.5000.040,96022 2007 Jun13:05x64
system.performance.library.mp6.0.5000.1573,72822 2007 Jun13:04x64
system.snmp.library.mp6.0.5000.1549,15222 2007 Jun13:04x64
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
ถ้าคุณติดตามการรับส่งข้อมูลเครือข่ายเมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อมูลเครือข่ายที่มีลักษณะต่อไปนี้:
258	7.906300		<source>	<destination>	SNMP	SNMP: Version2, Community = public, Get request, RequestID = 1, Length = 96351	11.890675		<source>	<destination>	SNMP	SNMP: Version2, Community = public, Get request, RequestID = 1, Length = 96419	14.890675		<source>	<destination>	SNMP	SNMP: Version2, Community = public, Get request, RequestID = 1, Length = 96505	17.890739		<source>	<destination>	SNMP	SNMP: Version2, Community = public, Get request, RequestID = 1, Length = 96
หมายเหตุ:สืบค้นกลับเครือข่ายนี้บ่งชี้ว่า อุปกรณ์เครือข่ายที่ละเว้นเก็ต "GET" ที่ให้ไว้ โดย SNMPv2
246	5.765823		<source>	<destination>	SNMP	SNMP: Version1, Community = public, Get request, RequestID = 1, Length = 96258	5.890823		<destination>	<source>	SNMP	SNMP: Version1, Community = public, Response, RequestID = 1, Length = 177
หมายเหตุ:สืบค้นกลับเครือข่ายนี้บ่งชี้ว่า อุปกรณ์เครือข่ายที่ส่งการตอบสนองการเก็ต "GET" ที่ให้ไว้ โดย SNMPv1

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
ล้มเหลว v2 snmp v1 snmp
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 939364 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/16/2015 02:06:36 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft System Center Operations Manager 2007

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbexpertiseinter kbbug kbfix kbHotfixServer kbqfe kbmt KB939364 KbMtth
คำติชม