การรักษาความปลอดภัยสำคัญสำหรับ Exchange Server ล้มเหลวในสภาพแวดล้อมแบบคลัสเตอร์สำเนาเดียว

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:939365
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
คุณอาจพบอาการต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Forefront Security สำหรับ Exchange Server ในสภาพแวดล้อมแบบคลัสเตอร์ (SCC) สำเนาเดียว

อาการ 1

เมื่อคุณติดตั้ง Forefront Security สำหรับ Exchange Server ในสภาพแวดล้อม SCC ติดตั้งล้มเหลว และคุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
การตั้งค่าที่ไม่สามารถสร้าง Forefront resource(s) และการตั้งค่าคอนฟิก EVS
นอกจากนี้ บันทึกการติดตั้ง Forefront ประกอบด้วยข้อมูลที่มีลักษณะดังต่อไปนี้:

szErrorDesc 09:35:24 048 = SetupAntigenEVS ข้อผิดพลาด: SetupAntigenMSCSEVS: CLUSCTL_RESOURCE_SET_PRIVATE_PROPERTIES ClusterResourceControl) ล้มเหลว

อาการ 2

เมื่อคุณติดตั้ง Forefront Security สำหรับ Exchange Server ในสภาพแวดล้อม SCC โปรแกรมติดตั้งทำการติดตั้งโหนแฝงบนโหนดการใช้งานอยู่ถ้าชื่อโหน 15 อักขระ หลังจากการติดตั้ง คุณไม่สามารถดูรายละเอียดใด ๆ ในการดูแลรักษาความปลอดภัยเซิร์ฟเวอร์ Forefront

อาการ 3

หลังจากที่ทำงานกับเซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมายของคลัสเตอร์ (CMS) ไม่ถึงโหนดการใช้งานอยู่ คุณไม่สามารถดูรายละเอียดใด ๆ ในการดูแลรักษาความปลอดภัยเซิร์ฟเวอร์ Forefront

อาการ 4

เมื่อคุณติดตั้ง Forefront Security สำหรับ Exchange Server ในสภาพแวดล้อม SCC ติดตั้งล้มเหลว ปัญหานี้เกิดขึ้นหลังจากที่คุณเลือกทรัพยากรใช้ร่วมกันเพื่อติดตั้ง Forefront Security สำหรับ Exchange Server นอกจากนี้ บันทึกการติดตั้ง Forefront ประกอบด้วยข้อมูลที่มีลักษณะดังต่อไปนี้:

23:20:27 szErrorDesc 013 = GetEVSInfo ข้อผิดพลาด: GetMSCSEVSInfo: พบโหนด Active ข้อของคลัสเตอร์ใช้งาน อยู่/Passive MSCS แต่ไม่ตรงกันสำหรับไดรฟ์ที่ใช้ร่วมกันอยู่

อาการ 5

คุณไม่สามารถใช้จุดการเชื่อมต่อเป็นทรัพยากรที่ใช้ร่วมกันเพื่อติดตั้ง Forefront Security สำหรับ Exchange Server นอกจากนี้ บันทึกการติดตั้ง Forefront ประกอบด้วยข้อมูลที่มีลักษณะดังต่อไปนี้:

23:20:27 szErrorDesc 013 = GetEVSInfo ข้อผิดพลาด: GetMSCSEVSInfo: พบโหนด Active ข้อของคลัสเตอร์ใช้งาน อยู่/Passive MSCS แต่ไม่ตรงกันสำหรับไดรฟ์ที่ใช้ร่วมกันอยู่

สาเหตุ

สาเหตุที่ 1

อาการ 1 เกิดขึ้นเนื่องจากตรวจ Forefront Security สำหรับขั้นตอนการค้นหา Exchange Server ไม่ถูกต้องพบโหนที่ใช้งานอยู่และโหนแฝง ตรวจพบดังนั้น โหนดการใช้งานอยู่จะไม่ถูกต้องว่าเป็นโหนดแฝง

สาเหตุ 2

อาการ 2 เกิดขึ้นเนื่องจาก Forefront Security สำหรับ Exchange Server ไม่สามารถจัดการชื่อโหนอักขระเกินกว่า 14

สาเหตุที่ 3

อาการ 3 เกิดขึ้นเนื่องจาก Forefront Security สำหรับ Exchange Server ไม่ป้องกันโหนที่ใช้งานอยู่ failing ผ่านไปยังโหนเดียวกัน ถ้าไม่มีโหนที่แฝงอยู่ ทรัพยากรจะผ่านการล้มเหลวโหนที่ใช้งานอยู่อย่างใดอย่างหนึ่ง ในกรณีนี้ Forefront Security สำหรับ Exchange Server ไม่สามารถทำได้อย่างถูกต้องเนื่องจากการเขียนทับรีจิสทรีของแอพลิเคชันงาน

สาเหตุ 4

อาการ 4 เกิดขึ้นได้เนื่องจากชื่อทรัพยากรที่ใช้ร่วมกันที่ระบุไว้ในระหว่างการติดตั้งประกอบด้วยไวยากรณ์ที่ไม่ถูกต้อง โปรแกรมติดตั้งแสดงเป็นกล่องข้อความสำหรับชื่อทรัพยากรที่ใช้ร่วมกัน ผู้ใช้อาจป้อนชื่อของทรัพยากรที่ใช้ร่วมกันที่ syntactically ไม่ถูกต้อง ดังนั้น ติดตั้งไม่

สาเหตุ 5

อาการ 5 เกิดขึ้นเนื่องจาก Forefront Security สำหรับ Exchange Server ไม่สามารถตรวจพบได้อย่างถูกต้อง และไม่สามารถกำหนดได้อย่างถูกต้องค่าจุดการเชื่อมต่อสำหรับใช้เป็นไดรฟ์ที่ใช้ร่วมกัน การรักษาความปลอดภัยสำคัญสำหรับ Exchange Server ไม่สามารถตรวจพบทรัพยากรที่เก็บข้อมูลที่ใช้ร่วมกันที่จัดการเครื่องมือการจัดการของไดรฟ์ข้อมูลของบริษัทอื่น
การแก้ไข

ข้อมูลการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สามารถใช้เพื่อแก้ไขอาการเหล่านี้ได้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้สามารถติดตั้งบน clusters สำเนาเดียวเท่านั้น เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องถอนการติดอย่างสมบูรณ์ตั้งรุ่นปัจจุบันของ Forefront Security สำหรับ Exchange Server และจากนั้น ให้ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ทำการติดตั้งแบบเต็มของ Forefront Security สำหรับ Exchange Server

หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ ใหม่FSECluResทรัพยากรคลัสเตอร์จะปรากฏในกลุ่มคลัสเตอร์ ทรัพยากรคลัสเตอร์นี้ใหม่สร้าง Forefront Security สำหรับ Exchange Server ทราบคลัสเตอร์ ดังนั้น ทรัพยากรคลัสเตอร์จะมาออนไลน์ในลำดับถูกต้อง ใบสั่งการซึ่งทรัพยากรคลัสเตอร์มาออนไลน์ถูกกำหนด โดยใช้ชุดของการอ้างอิง

วิธีการถอนการติดตั้งของ Forefront Security สำหรับ Exchange Server

ข้อควรระวัง
 • ไม่ต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ใด ๆ จนกว่า Forefront Security สำหรับ Exchange Server ถูกถอนการติดตั้งจากโหนทั้งหมด ถึงแม้ว่า uninstaller ที่พรอมต์ให้คุณรีสตาร์ตเครื่องคอมพิวเตอร์ มิฉะนั้น ถ้ามีการเริ่มระบบใหม่ โหนดการใช้งานอยู่เซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมายของคลัสเตอร์ที่กำลังเรียกใช้บนโหนอาจย้ายไปยังโหนแฝงก่อนที่โหนดแฝงเสร็จสิ้นการถอนการติดตั้ง
 • ไม่ย้ายด้วยตนเองเซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมายของคลัสเตอร์ใด ๆ จนกว่า Forefront Security สำหรับ Exchange Server ถูกถอนการติดตั้งจากโหนทั้งหมด
เมื่อต้องการถอนการติดตั้ง Forefront Security สำหรับ Exchange Server จากคลัสเตอร์สำเนาเดียว ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า โหนที่ถูกใช้งานอยู่ในระหว่างการติดตั้งยังใช้งานอยู่ในระหว่างการถอนการติดตั้ง
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมายของคลัสเตอร์ที่ถูกเรียกใช้บนโหนระหว่างการติดตั้งกำลังทำงานบนโหนดเดียวกันในระหว่างการถอนการติดตั้ง

  หมายเหตุ:ขั้นตอนที่ 2 ถูกต้องเนื่องจาก uninstaller ที่จะลบแฟ้มในไดรฟ์ดิสก์ใช้ร่วมกัน จากนั้น uninstaller ที่จะเอารีจิสทรีที่ทำแบบจำลองการตั้งค่าคอนฟิกจากเซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมายของคลัสเตอร์

  ตัวอย่างเช่น สมมติว่า คุณมีสำเนาเดียวของโหนดสามคลัสเตอร์ที่มีเซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมายของคลัสเตอร์ที่สอง มีการตั้งชื่อโหนดสาม Node1, Node2 และ Node3 มีการตั้งชื่อเซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมายของคลัสเตอร์สอง CMS1 และ CMS2 นอกจากนี้ เมื่อคุณติดตั้ง Forefront Security สำหรับ Exchange Server, CMS1 ถูกเรียกใช้บน Node1 และ CMS2 ถูกเรียกใช้บน Node2 Node3 เป็นโหนดแฝง ก่อนที่คุณเริ่มการถอนการติดตั้ง CMS1 ต้องทำงานบน Node1 CMS2 ต้องทำงานบน Node2 Node3 ต้องเป็นโหนดแฝง
 3. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่แผงควบคุมแล้ว คลิกเพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออก. จากนั้น ใช้เพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออกเมื่อต้องการถอนการติดตั้ง Forefront Security สำหรับ Exchange Server

  หมายเหตุ:กระบวนการถอนการติดตั้งหยุดบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (IIS), และกระบวนการถอนการติดตั้งใช้เวลาเซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมายของคลัสเตอร์แบบออฟไลน์บนโหนดที่ใช้งานอยู่
 4. ถอนการติดตั้ง Forefront Security สำหรับ Exchange Server จากโหนที่ใช้งานอยู่
 5. ถอนการติดตั้ง Forefront Security สำหรับ Exchange Server จากโหนที่แฝงอยู่

วิธีการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ก่อนที่คุณเริ่มการติดตั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้จัดเตรียมคีย์การเปิดใช้งานใบอนุญาต
 2. คลิกสองครั้งที่แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน
 3. หลังจากที่คุณทำการติดตั้ง ป้อนคีย์การเปิดใช้งานของคุณ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งของ Forefront Security สำหรับ Exchange Server ให้ดูที่คำแนะนำของผู้ดูแล

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ให้ส่งการร้องขอไปที่ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องใช้งานสำเนาเดียวคลัสเตอร์

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
ยกเลิก fss scc

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 939365 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/16/2015 02:25:26 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Forefront Security for Exchange Server

 • kbnosurvey kbarchive fpe2010sweptdoesnotapply kbautohotfix kbexpertiseinter kbbug kbfix kbHotfixServer kbqfe kbmt KB939365 KbMtth
คำติชม