คุณลักษณะใหม่จะพร้อมใช้งานที่เปิดใช้งาน Outlook 2007 จะใช้ตำแหน่งที่ตั้งบริการ DNS (SRV) บันทึกการค้นหาตำแหน่งของบริการ Autodiscover แลกเปลี่ยน

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:940881
บทนำ
บทความนี้อธิบายคุณลักษณะใหม่ใน Microsoft Office Outlook 2007 คุณลักษณะใหม่นี้ช่วยให้ Outlook 2007 ใช้ระเบียน DNS บริการตำแหน่งที่ตั้ง (SRV) เพื่อค้นหาบริการ Autodiscover แลกเปลี่ยน

นอกจากนี้ยังมีลักษณะการทำงานนี้ใน Outlook 2010
ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลการปรับปรุง

คุณลักษณะที่สนับสนุนซึ่งปรับเปลี่ยนลักษณะการทำงานเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์อยู่ในขณะนี้ได้จาก Microsoft แต่จะมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนลักษณะการทำงานที่อธิบายในบทความนี้เท่านั้น นำไปใช้กับระบบที่จำเป็นต้องใช้งานโดยเฉพาะเท่านั้น คุณลักษณะนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณไม่ได้รับอย่างจาก โดยการใช้ลักษณะการทำงานนี้ไม่มี เราขอแนะนำให้ คุณรอ service pack รุ่นถัดไปของ Outlook 2007 ซึ่งประกอบด้วยลักษณะการทำงานนี้

การขอรับคุณลักษณะนี้ในทันที ดาวน์โหลดคุณลักษณะตามคำแนะนำในบทความนี้ หรือติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft สำหรับรายชื่อทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์ของ Microsoft Product Support Services และข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการให้คำปรึกษา แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
ลักษณะการทำงานนี้จะพร้อมใช้งานเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ต่อไปนี้ปรับปรุงการยกเลิกสำหรับ Outlook 2007:
939184คำอธิบายเกี่ยวกับการยกเลิกการปรับปรุงสำหรับ Outlook 2007: เดือน 27 มิถุนายน 2007

background:

เมื่อ Outlook 2007 ไม่เข้าร่วมโดเมน คุณจำเป็นต้องใช้วิธี URL ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือวิธีการเปลี่ยนเส้นทาง HTTP เพื่อที่ค้นหาตำแหน่งของบริการ Autodiscover รายการต่อไปนี้ประกอบด้วยวิธี URL การกำหนดไว้ล่วงหน้าสองและวิธีการเปลี่ยนเส้นทาง HTTP หนึ่ง:
 • https://smtpdomain> /Autodiscover/Autodiscover.xml
 • https://autodiscoversmtpdomain> /Autodiscover/Autodiscover.xml
 • http://autodiscoversmtpdomain> /Autodiscover/Autodiscover.xml
หมายเหตุ:วิธีการ URL ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าที่คุณต้องมีใบรับรอง SSL ที่ถูกต้องสำหรับ URL ที่คุณกำลังใช้ วิธีการนี้อาจเป็นการยากที่จะใช้ได้เนื่องจากคุณใช้ชื่อ DNS หนึ่งสำหรับ Outlook อื่นคุณลักษณะสำหรับ Microsoft Exchange Server 2007 และชื่อ DNS ที่แตกต่างกันสำหรับ Microsoft Office Outlook Web Access โดยทั่วไป

หมายเหตุ:วิธีการเปลี่ยนเส้นทาง HTTP จะยากต่อการใช้งานได้เนื่องจากต้องต่อไปนี้เพื่อที่จะทำงานอย่างถูกต้อง:
 • เว็บไซต์มีเพิ่มเติมใน IIS
 • ที่อยู่ IP ที่สาธารณะที่สอง


โดยใช้การปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่อธิบายไว้ในบทความนี้ Outlook 2007 จะทำการตรวจสอบเพิ่มเติมสำหรับเรกคอร์ด DNS SRV เพื่อค้นหาตำแหน่งของบริการ Autodiscover ตรวจสอบเพิ่มเติมนี้ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าคอนฟิกที่ซับซ้อนหรือใบรับรองที่ถูกต้องสำหรับบริการ Autodiscover

วิธีการใช้วิธีการค้นหา DNS SRV ใหม่เพื่อค้นหาบริการ Exchange 2007 Autodiscover

เมื่อต้องการใช้วิธีการค้นหา DNS SRV ใหม่เพื่อให้ค้นหาตำแหน่งของบริการ Exchange 2007 Autodiscover ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

หมายเหตุ:คุณต้องสร้างเรกคอร์ด SRV Autodiscover ในโซน DNS ภายนอกที่ตรงกับทางด้านขวาของที่อยู่ SMTP ของผู้ใช้ของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้าอยู่ SMTP หลักของผู้ใช้ user@contoso.com เรกคอร์ดต้องถูกสร้างในแบบ contoso.com ภายนอกโซน DNS ถ้าคุณมีโดหลายหลัก SMTP อยู่เมนในองค์กรของคุณ คุณต้องสร้างเรกคอร์ด SRV Autodiscover ในแต่ละเขต
 1. ในโซน DNS ของคุณภายนอก ลบเร็กคอร์ดใด ๆ โฮสต์ (A) หรือ CNAME สำหรับบริการ Autodiscover
 2. ใช้พารามิเตอร์ต่อไปนี้เพื่อสร้างเรกคอร์ด SRV ใหม่:
  Service: _autodiscoverProtocol: _tcpPort Number: 443Host: mail.contoso.com
  หมายเหตุ:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างเร็กคอร์ดนี้ ให้ดูที่ส่วน "เกี่ยวกับเรกคอร์ SRV"
หมายเหตุ:ในตัวอย่างนี้ mail.contoso.com คือ ชื่อของใบรับรองไม่ถูกต้อง โดยทั่วไป นี่คือชื่อ DNS เดียวกันที่คุณใช้ สำหรับ Outlook อื่น และ Outlook Web Access

ในตัวอย่างนี้ บริการ Autodiscover ทำต่อไปนี้เมื่อไคลเอ็นต์พยายามติดต่อบริการ Autodiscover:
 1. Autodiscover ลงรายการบัญชีไปยัง https://contoso.com/Autodiscover/Autodiscover.xml ล้มเหลว
 2. Autodiscover ลงรายการบัญชีไปยัง https://autodiscover.contoso.com/Autodiscover/Autodiscover.xml ล้มเหลว
 3. Autodiscover ทำการตรวจสอบการเปลี่ยนเส้นทางต่อไปนี้:
  get http://autodiscover.contoso.com/Autodiscover/Autodiscover.xml
  ล้มเหลว
 4. Autodiscover ใช้การค้นหา DNS SRV สำหรับ _autodiscover._tcp.contoso.com และมีการส่งคืน "mail.contoso.com" แล้ว
 5. outlook ขออนุญาตจากการดำเนินต่อ ด้วย Autodiscover https://mail.contoso.com/autodiscover/autodiscover.xml ลงรายการบัญชีผู้ใช้
 6. ของ Autodiscover ลงรายการบัญชีการร้องขอได้ลงรายการเสร็จสมบูรณ์บัญชี https://mail.contoso.com/autodiscover/autodiscover.xml

เกี่ยวกับการเรกคอร์ด SRV

ถ้าคุณกำลังใช้ DNS ของ Windows ขั้นตอนในการสร้างการบันทึก SRV จะเป็นดังนี้:
 1. เปิดสแน็ปอิน MMC จัดการ DNS
 2. ขยายเขตพื้นที่การค้นหาไปข้างหน้า.
 3. ค้นหา และคลิกขวาที่โซน DNS ภายนอก และจากนั้น คลิกระเบียนอื่นใหม่.
 4. คลิกตำแหน่งที่ตั้งของบริการ (SRV).
 5. ป้อนพารามิเตอร์ โดยใช้ค่าที่จำเป็น
 6. คลิกตกลง.
หมายเหตุ:ขึ้นอยู่กับการแก้ไขปัญหา DNS ของคุณ คุณไม่สามารถใช้การเรกคอร์ด SRV โปรดติดต่อผู้ให้บริการจัดการโฮสต์สำหรับ DNS หรือผู้ดูแลระบบ DNS ของคุณสำหรับคำแนะนำ

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 940881 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 09/21/2011 18:32:00 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Outlook 2010

 • kbinfo kbhowto kbexpertisebeginner kbmt KB940881 KbMtth
คำติชม