คำอธิบายของ Business Contact Manager for Outlook 2007 Service Pack ที่ 1

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

941652
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
คำแนะนำ
Microsoft ได้นำออกใช้เซอร์วิสแพ็คสำหรับ Business Contact Manager สำหรับ Microsoft Office Outlook 2007 บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack และรายการของปัญหาที่ service pack แก้ไข นอกจากนี้ บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่คุณอาจพบเมื่อคุณติดตั้ง service pack บทความนี้ยังอธิบายวิธีการตรวจสอบว่า มีการติดตั้ง service pack อีกด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติม
Business Contact Manager สำหรับ Outlook 2007 Service Pack 1 (SP1) ประกอบด้วยการปรับปรุงความปลอดภัย ความเสถียร และประสิทธิภาพการทำงานที่สำคัญ การแก้ไขปัญหาบางอย่างที่มีอยู่ร่วมกับ Business Contact Manager สำหรับ Outlook 2007 SP1 ออกมาก่อนหน้านี้ในการปรับปรุงที่แยกต่างหาก Business Contact Manager สำหรับ Outlook 2007 SP1 รวมการแก้ไขที่ออกมาก่อนหน้านี้ลงในการปรับปรุงหนึ่ง

รายละเอียดชุดบริการ

โปรแกรมปรับปรุง service pack นี้รวมการนำออกใช้ก่อนหน้านี้

Business Contact Manager สำหรับ Outlook 2007 SP1 รวมถึงการปรับปรุงที่ออกมาก่อนหน้านี้ต่อไปนี้:
935569 ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเริ่มโปรแกรม Office 2007 บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Outlook 2007 กับ Business Contact Manager: "รุ่นของโปรแกรมประยุกต์ Office ไม่ตรงกัน"

การตัดสินค้าจากคลังที่ได้รับไม่ไว้ก่อนหน้านี้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft

Service pack นี้แก้ไขปัญหาต่อไปนี้ที่ได้รับไม่ไว้ก่อนหน้านี้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft:
 • เมื่อคุณย้ายข้อมูลจาก 7 Toolkit ความเข้ากันได้แอพลิเคชัน Microsoft (ACT 7) กับ Business Contact Manager คุณอาจได้รับข้อผิดพลาด
 • เมื่อคุณส่งการส่งเสริมการตลาดอีเมล์ไปยังผู้รับมากกว่า 1,050 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ข้อมูลตารางขาเข้าสตรีมโพรโทคอล (RPC) การเรียกขั้นตอนระยะไกลของกระแสข้อมูล (TDS) ไม่ถูกต้อง ข้อมูลพารามิเตอร์มากเกินไปในการร้องขอนี้ RPC
 • เมื่อคุณค้นหา และเชื่อมโยงข้อความอีเมล การ ติดต่อทางธุรกิจ หรือ การบัญชีใน Business Contact Manager การเชื่อมโยงการดำเนินการล้มเหลว
 • หลัง จากที่คุณนำเข้าที่ติดต่อทางธุรกิจ กำหนดของคุณ "เพื่อทำ" รายการมากเกินไปใช่ โดยค่าสถานะการติดตามผลจากผู้ใช้ที่คุณกำหนดให้ผู้ติดต่อ
 • ถ้าสถานะผู้ติดต่อเมื่อคุณกำลังออนไลน์ และจากนั้น คุณเปลี่ยนเป็นโหมดออฟไลน์ คุณอาจเห็นค่าสถานะการติดตามผลไม่ถูกต้อง
 • เขตข้อมูลแบบกำหนดเองไม่พร้อมใช้งานเมื่อคุณใช้ Microsoft Office Word จดหมายเวียนส่งเสริมการขายทางการตลาด
 • แท็บแทรกหายบน ribbon เมื่อคุณทำการติดตั้ง Business Contact Manager for Outlook 2007
 • Outlook อาจหยุดการตอบสนองเมื่อคุณยุบกลุ่มในมุมมองโฟลเดอร์ที่ติดต่อทางธุรกิจ
 • เมื่อคุณพยายามที่จะส่งรายงานไปยัง Microsoft Office Excel การดำเนินการล้มเหลว
 • Outlook แฮงค์เมื่อรายการผลิตภัณฑ์หลักถูกตั้งค่า โดยใช้ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ (SDK)
 • Business Contact Manager ไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงเขตข้อมูลกำหนดเองจากเครื่องมือการปรับใช้ซอฟต์แวร์อิสระ (ISV) ของผู้จัดจำหน่าย

รายละเอียดการติดตั้ง

วิธีการขอรับ และติดตั้ง Business Contact Manager สำหรับ Outlook 2007 SP1

Business Contact Manager สำหรับ Outlook 2007 SP1 จะอยู่ในศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์ เมื่อต้อง การดาวน์โหลดเซอร์วิสแพ็คนี้ และขอรับคำแนะนำในการติดตั้งและกลยุทธ์การปรับใช้ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

ข้อมูลการลบ

คุณไม่สามารถใช้เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก'ใน'แผงควบคุม'เพื่อเอาการดาวน์โหลดนี้ เมื่อต้องการเอาออกตัวจัดการที่ติดต่อทางธุรกิจสำหรับ Outlook 2007 SP1 จากเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณต้องเอา Business Contact Manager for Outlook 2007 แล้ว ติดตั้ง Business Contact Manager for Outlook 2007 จากซีดี Office 2007 เดิม

วิธีการตรวจสอบว่า มีการติดตั้ง service pack

Service pack ประกอบด้วยแฟ้มที่มีหมายเลขรุ่นที่แสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้

BCM2007SP1-KB941652-FullFile-ENU.msp
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้ม
BCMCommon.dll3.0.6912.0
BcmHistoryAddin.dll3.0.6912.0
BCMRes.dll3.0.6912.0
BusinessLayer.dll3.0.6912.0
Iris.Mapi.MessageStore.dll3.0.6912.0
Microsoft.BusinessSolutions.eCRM.OutlookAddIn.CSUtils.dll3.0.6912.0
Microsoft.BusinessSolutions.eCRM.OutlookAddIn.dll3.0.6912.0
Microsoft.BusinessSolutions.eCRM.OutlookAddIn.ImportExportUI.dll3.0.6912.0
Microsoft.BusinessSolutions.eCRM.Reports2.dll3.0.6912.0
Microsoft.Interop.Mapi.Interfaces.dll3.0.6912.0
Microsoft.Iris.ImportExport.dll3.0.6912.0
BcmImportUtility.exe3.0.6912.0
ActXmlSourceAdapter.dll3.0.6912.0
ActXmlSourceAdapter.configไม่เกี่ยวข้อง
ActSevenSourceAdapter.dll3.0.6912.0
ActSevenSourceAdapter.configไม่เกี่ยวข้อง
ActEightSourceAdapter.dll3.0.6912.0
ActEightSourceAdapter.configไม่เกี่ยวข้อง
ActNineSourceAdapter.dll3.0.6912.0
ActNineSourceAdapter.configไม่เกี่ยวข้อง
QuickBooksXmlSourceAdapter.dll3.0.6912.0
QuickBooksXmlSourceAdapter.configไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.Interop.Mapi.Impl.dll3.0.6912.0
mailmerge.mdbไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.Interop.eCRM.Excel.dll1.5.0.0
Microsoft.Interop.eCRM.Publisher.dll2.0.0.0
Microsoft.Interop.eCRM.Word.dll8.3.0.0
Microsoft.eCRM.Office.dll2.3.0.0
overview.jsไม่เกี่ยวข้อง
Wizard.exe.configไม่เกี่ยวข้อง
setup.iniไม่เกี่ยวข้อง
ImportBCMHelp.chmไม่เกี่ยวข้อง
Wizard.exe3.0.6912.0
WizardResources.dll3.0.6912.0
BcmFirewall.exe3.0.6912.0
BcmSqlNetProt.exe3.0.6912.0
BcmUser.exe3.0.6912.0
BCMRes.resources.dll3.0.6912.0
Microsoft.BusinessSolutions.eCRM.OutlookAddIn.CSUtils.resources.dll3.0.6912.0
Microsoft.BusinessSolutions.eCRM.Reports2.resources.dll3.0.6912.0
Wizard.resources.dllไม่เกี่ยวข้อง
WizardResources.resources.dllไม่เกี่ยวข้อง
setup.exe3.0.6912.0
db_create_script.sqlไม่เกี่ยวข้อง
db_V2ToV3Migrate_script.sqlไม่เกี่ยวข้อง
db_V3Beta2ToV3Migrate_script.sqlไม่เกี่ยวข้อง
db_V3Beta2TRToV3Migrate_script.sqlไม่เกี่ยวข้อง
db_sharedusers.sqlไม่เกี่ยวข้อง
Bcm.htmไม่เกี่ยวข้อง
การลงทะเบียนไม่เกี่ยวข้อง

คุณไม่จำเป็นต้องติดตั้ง service pack นี้ถ้าคุณมีรุ่นที่ใหม่กว่าของแฟ้มในตาราง การตรวจสอบว่า แฟ้มที่อยู่ในตารางมีการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เริ่มตัวช่วยค้นหา เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกเริ่มและจากนั้น คลิกค้นหา

  หมายเหตุ ถ้ามีการเริ่มต้น Windows Desktop Search คลิกคลิกที่นี่เพื่อใช้ตัวช่วยค้นหา
 2. ในบานหน้าต่างผลลัพธ์การค้นหา คลิกแฟ้มและโฟลเดอร์ทั้งหมดในบานหน้าต่างตัวช่วยค้นหา
 3. ในกล่องชื่อแฟ้มบางส่วนหรือทั้งหมดพิมพ์ชื่อของแฟ้ม แล้ว คลิ กค้นหา
 4. ในรายการของแฟ้ม คลิกขวาแฟ้มที่มีอยู่ และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ
 5. บนแท็บทั่วไปและเวอร์ชั่นตรวจสอบคุณสมบัติของแฟ้มของแฟ้มที่ถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์

ข้อมูลสำหรับผู้ดูแลระบบเกี่ยวกับแฟ้ม.msp

จัดการ service pack ประกอบด้วยแฟ้ม Microsoft Windows Installer เต็มแฟ้ม (แฟ้ม.msp) ที่ถูกบรรจุอยู่ในแฟ้มปฏิบัติการได้ด้วยตนเอง แฟ้ม.msp ในตารางต่อไปนี้ได้รับการกระจายในเซอร์วิสแพ็คนี้
ชื่อของแฟ้ม.mspคำอธิบาย
BCM2007SP1-KB941652-FullFile-ENUเวอร์ชันภาษาอังกฤษของ Business Contact Manager สำหรับ Outlook 2007 SP1

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 941652 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/16/2015 17:25:56 - ฉบับแก้ไข: 7.0

 • Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager
 • kbnosurvey kbarchive kbexpertisebeginner kbupdate kbfix kbtshoot kbmt KB941652 KbMtth
คำติชม