ข้อผิดพลาด "ข้อผิดพลาด HTTP 500.0 – Internal Server Error" เมื่อคุณเปิดเว็บเพจที่ใน IIS 7.0 มี

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:942031
อาการ
บทความนี้อธิบายรหัส HResult เมื่อคุณพบข้อผิดพลาด 500.0 บนแอพลิเคชันเว็บ Internet Information Services (IIS) 7.0 ถ้าคุณเห็นรหัสข้อผิดพลาดในต่อไปนี้ ตาราง ตรวจสอบหาสาเหตุ และลองแก้ไขปัญหา
รหัส HResultข้อความแสดงข้อผิดพลาดสาเหตุการแก้ปัญหา
0x80070032
เซิร์ฟเวอร์ "ข้อผิดพลาดในแอพลิเคชันชื่อแอพลิเคชัน"

ข้อผิดพลาด HTTP 500.0 – ข้อผิดพลาดภายในของเซิร์ฟเวอร์

HRESULT: 0X80070032

คำอธิบายของตัวกรอง HRESULT ISAPI"ไดรฟ์:\เส้นทางของแฟ้ม\ISAPI_FLT.dll"พยายามลงทะเบียนสำหรับการแจ้งเตือน SF_NOTIFY_READ_RAW_DATA
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก IIS 7.0 ไม่สนับสนุนตัวกรองอินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์ API (ISAPI) ที่ลงทะเบียนสำหรับการแจ้งเตือน SF_NOTIFY_READ_RAW_DATA ใช้ตัวกรอง ISAPI ที่ลงทะเบียนสำหรับการแจ้งเตือนของ SF_NOTIFY_READ_RAW_DATA ใน IIS 7.0
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม มุมมอง รายละเอียดเกี่ยวกับตัวกรอง ISAPI ที่ลงทะเบียนเหตุการณ์ SF_NOTIFY_READ_RAW_DATA ใน Internet Information Services เวอร์ชั่น 6.0.
0x80070035
เซิร์ฟเวอร์ "ข้อผิดพลาดในแอพลิเคชันชื่อแอพลิเคชัน"

ข้อผิดพลาด HTTP 500.0 – ข้อผิดพลาดภายในของเซิร์ฟเวอร์

HRESULT: 0X80070035

ไม่สามารถแสดงคำอธิบายของ HRESULT หน้าเนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดภายในเซิร์ฟเวอร์
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ IIS 7.0 ไม่สามารถเข้าถึงไดเรกทอรีรากที่จัดโครงแบบของที่ตั้งที่ร้องขอ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ IIS 7.0 สามารถเข้าถึงไดเรกทอรีรากที่จัดโครงแบบของที่ตั้งที่ร้องขอ
0x8007000d
เซิร์ฟเวอร์ "ข้อผิดพลาดในแอพลิเคชันชื่อแอพลิเคชัน"

ข้อผิดพลาด HTTP 500.0 – ข้อผิดพลาดภายในของเซิร์ฟเวอร์

HRESULT: 0X8007000D

คำอธิบายของตัวจัดการ HRESULT "ASPClassic" มีโมดูลที่ไม่ถูกต้อง "IsapiModule" ในรายชื่อโมดูล
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากโมดูล ISAPIModule หายไปจากรายชื่อโมดูลสำหรับเว็บไซต์ โมดูล ISAPIModule อยู่ในตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้:
ไดรฟ์: \Windows\System32\inetsrv\isapi.dll
เพิ่มโมดูล ISAPIModule ไปยังรายการโมดูลสำหรับเว็บไซต์ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
 1. คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด inetmgr.exeแล้ว คลิกตกลง
 2. ในตัวจัดการ IIS ขยาย ชื่อเซิร์ฟเวอร์ขยายเว็บไซต์และจากนั้น คลิกเว็บไซต์ที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน
 3. ในมุมมองของลักษณะการทำงาน คลิกสองครั้งที่โมดูล
 4. ในบานหน้าต่างการดำเนินการ คลิกเพิ่มโมดูลดั้งเดิม
 5. ในกล่องโต้ตอบเพิ่มโมดูลดั้งเดิมคลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายIsapiModuleและจากนั้น คลิกตกลง
0x800700c1
เซิร์ฟเวอร์ "ข้อผิดพลาดในแอพลิเคชันชื่อแอพลิเคชัน"

ข้อผิดพลาด HTTP 500.0 – ข้อผิดพลาดภายในของเซิร์ฟเวอร์

HRESULT: 0X800700C1

ไม่สามารถแสดงคำอธิบายของ HRESULT หน้าเนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดภายในเซิร์ฟเวอร์
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการแมปสคริปต์นั้นไม่ถูกต้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า การแม็ปสคริปต์ชี้ไปยังแฟ้ม.dll ISAPI ที่สามารถประมวลผลการร้องขอ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
 1. คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด inetmgr.exeแล้ว คลิกตกลง
 2. ในตัวจัดการ IIS ขยาย ชื่อเซิร์ฟเวอร์ขยายเว็บไซต์และจากนั้น คลิกเว็บไซต์ที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน
 3. ในมุมมองของลักษณะการทำงาน คลิกสองครั้งที่แมปตัวจัดการ
 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า การแม็ปสคริปต์ชี้ไปยังแฟ้ม.dll ISAPI ถูกต้อง

ตัวอย่างเช่น แฟ้ม.asp ควรแมปไปยังแฟ้ม %windir%\system32\inetsrv\asp.dll
0x80070005
เซิร์ฟเวอร์ "ข้อผิดพลาดในแอพลิเคชันชื่อแอพลิเคชัน"

ข้อผิดพลาด HTTP 500.0 – ข้อผิดพลาดภายในของเซิร์ฟเวอร์

HRESULT: 0X80070005

คำอธิบายของ HRESULT LoadLibraryEx ตัวกรอง ISAPI"path_of_isapi"ล้มเหลว
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากตัวกรอง ISAPI ที่ไม่ถูกต้องถูกโหลด ในระดับสากล หรือ ในระดับเว็บไซต์ เอาตัวกรอง ISAPI ที่ไม่ถูกต้อง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
 1. คลิกรีสตาร์ทคลิกเรียกใช้ชนิด inetmgr.exeแล้ว คลิกOK.
 2. ในตัวจัดการ IIS ขยายชื่อเซิร์ฟเวอร์ขยายเว็บไซต์แล้ว คลิกเว็บไซต์ที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน
 3. ในมุมมองของลักษณะการทำงาน คลิกสองครั้งที่ตัวกรอง ISAPI
 4. คลิกขวาที่ตัวกรอง ISAPI ที่คุณต้องการเอาออก และจากนั้น คลิกเอาออก
0x8007007f
เซิร์ฟเวอร์ "ข้อผิดพลาดในแอพลิเคชันชื่อแอพลิเคชัน"

ข้อผิดพลาด HTTP 500.0 – ข้อผิดพลาดภายในของเซิร์ฟเวอร์

HRESULT: 0X8007007F

คำอธิบายของ HRESULT เรียก GetProcAddress บนตัวกรอง ISAPI"path_of_isapi"ล้มเหลว
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากตัวกรอง ISAPI ที่ไม่ถูกต้องถูกโหลด ในระดับสากล หรือ ในระดับเว็บไซต์ เอาตัวกรอง ISAPI ที่ไม่ถูกต้อง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
 1. คลิกรีสตาร์ทคลิกเรียกใช้ชนิด inetmgr.exeแล้ว คลิกOK.
 2. ในตัวจัดการ IIS ขยายชื่อเซิร์ฟเวอร์ขยายเว็บไซต์แล้ว คลิกเว็บไซต์ที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน
 3. ในมุมมองของลักษณะการทำงาน คลิกสองครั้งตัวกรอง ISAPI.
 4. คลิกขวาที่ตัวกรอง ISAPI ที่คุณต้อง การเอาออก แล้ว คลิกการเอาออก.
0x8007007f
เซิร์ฟเวอร์ "ข้อผิดพลาดในแอพลิเคชันชื่อแอพลิเคชัน"

ข้อผิดพลาด HTTP 500.0 – ข้อผิดพลาดภายในของเซิร์ฟเวอร์

HRESULT: 0X8007007F

คำอธิบายของ HRESULT มีมีปัญหากับทรัพยากรคุณกำลังค้นหา เพื่อให้ไม่สามารถแสดง
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการแมปตัวจัดการสำหรับทรัพยากรร้องขอชี้ไปยังแฟ้ม .dll ที่ไม่สามารถประมวลผลคำขอดังกล่าวได้ แก้ไขการแมปตัวจัดการสำหรับทรัพยากรร้องขอเพื่อชี้ไปยังไฟล์.dll ที่สามารถประมวลผลการร้องขอ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
 1. คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด inetmgr.exeแล้ว คลิกตกลง
 2. ในตัวจัดการ IIS ขยายชื่อเซิร์ฟเวอร์ขยายเว็บไซต์และจากนั้น คลิกเว็บไซต์ที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน
 3. ในมุมมองของลักษณะการทำงาน คลิกสองครั้งที่แมปตัวจัดการ
 4. คลิกขวาที่การแม็ปสคริปต์ที่คุณต้องการแก้ไข และจากนั้น คลิกแก้ไข
 5. ในกล่องโต้ตอบการแก้ไขแผนผังสคริปต์พิมพ์แฟ้มปฏิบัติการที่เหมาะสมลงในกล่องปฏิบัติการได้และจากนั้น คลิกตกลง
ตัวอย่างเช่น แฟ้ม.asp ควรแมปไปยังแฟ้ม %windir%\system32\inetsrv\asp.dll

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 942031 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 07/25/2015 15:59:00 - ฉบับแก้ไข: 15.0

Microsoft Internet Information Services 7.0

 • kbtshoot kbprb kbmt KB942031 KbMtth
คำติชม