ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่โฮสต์บน IIS 7.0: "HTTP ข้อผิดพลาด 404.11 – URL_DOUBLE_ESCAPED"

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:942076
อาการ
คุณมีเว็บไซต์ที่โฮสต์บน Internet Information Services (IIS) 7.0 เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
ข้อผิดพลาดของเซิร์ฟเวอร์
--------------------------------------------------------------------------------
ข้อผิดพลาด HTTP 404.11 – URL_DOUBLE_ESCAPED
HRESULT: 0
คำอธิบายของ HRESULT # การดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
สาเหตุ
การร้องขอ HTTP ไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ประกอบด้วย escape คู่ลำดับ อย่างไรก็ตาม คุณลักษณะการกรองการร้องขอถูกกำหนดค่าเพื่อให้เว็บเซิร์ฟเวอร์จะหลีกคู่ลำดับ
การแก้ไข
เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

หมายเหตุ หลังจากคุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้ ระดับความปลอดภัยของเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ IIS อาจจะลดลง ดังนั้น ก่อนที่คุณตั้งค่าคุณสมบัติallowDoubleEscapingเป็นTrueพิจารณาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
 1. คลิกเริ่มชนิด แผ่นจดบันทึก ในกล่องเริ่มการค้นหาคลิกขวาNotepadในรายการโปรแกรมแล้ว คลิ กเรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล หากคุณได้รับพร้อมท์ สำหรับรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ หรือ ให้ยืนยันให้ พิมพ์รหัสผ่านของคุณ หรือคลิกยกเลิก
 2. บนเมนูแฟ้มคลิกเปิดชนิด %windir%\System32\inetsrv\config\applicationHost.config ในชื่อแฟ้มในกล่อง และจากนั้น คลิกเปิด
 3. ในแฟ้ม ApplicationHost.config ค้นหาองค์ประกอบ XML requestFiltering
 4. เปลี่ยนแปลงค่าของคุณสมบัติallowDoubleEscapingเป็นTrue เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ใช้รหัสที่คล้ายคลึงกับตัวอย่างรหัสต่อไปนี้
  <requestFiltering allowDoubleEscaping="true">
 5. บนเมนู แฟ้ม คลิก บันทึก
 6. ออกจาก Notepad
สิ่งสำคัญ เมื่อคุณเปิดใช้งานลำดับหลีกคู่ ระดับความปลอดภัยของเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ IIS อาจจะลดลง

ขั้นตอนก่อนหน้านี้จะแก้ไขแฟ้ม applicationHost.config โดยตรง และตั้งค่าคอนฟิกการตั้งค่านี้ในระดับเซิร์ฟเวอร์ คุณยังสามารถใช้คำสั่งAppcmdเพื่อตั้งค่าคอนฟิกการตั้งค่านี้ ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้และจากนั้น พิมพ์ คำสั่ง ในกล่องเปิด
 2. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกด ENTER:
  C:CD %windir%\system32\inetsrv
 3. เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
  • Appcmd set config "Default Web Site" /section:system.webServer/Security/requestFiltering -allowDoubleEscaping:True
   หมายเหตุ ซึ่งจะกำหนดค่าการตั้งค่านี้เฉพาะสำหรับ "เริ่มต้นเว็บไซต์" การสร้าง หรือแก้ไขแฟ้ม Web.config ในโฟลเดอร์รากของ "เริ่มต้นเว็บไซต์"
  • appcmd set config "Default Web Site" /section:system.webServer/Security/requestFiltering -allowDoubleEscaping:True /commit:appHost
   หมายเหตุ ซึ่งจะกำหนดค่าการตั้งค่านี้เฉพาะสำหรับ "เริ่มต้นเว็บไซต์" ในแฟ้ม applicationHost.config โดยใช้แท็กที่ตั้ง

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ