วิธีการตรวจสอบรุ่นของบริการการรวม SQL Server 2005

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:942177
สรุป
บทความนี้อธิบายวิธีการตรวจสอบรุ่นของ Microsoft SQL Server 2005 รวมบริการ (SSIS) ที่มีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์
ข้อมูลเพิ่มเติม
คุณสามารถตรวจสอบรุ่น SSIS ได้ โดยใช้วิธีการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง

หมายเหตุ
 • SSIS ไม่สนับสนุนอินสแตนซ์หลาย เฉพาะคุณสามารถติดตั้งอินสแตนซ์ SSIS เดียวบนคอมพิวเตอร์
 • วิธีที่ 1 เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการตรวจสอบรุ่นของ SSIS
 • ถ้าคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ SSIS ใช้วิธีที่ 2, 3 วิธี หรือวิธีที่ 4

วิธีที่ 1: ใช้วัตถุ Explorer

 1. เปิด Studio จัดการเซิร์ฟเวอร์ SQL
 2. ในการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์กล่องโต้ตอบ คลิกการรวมบริการในการชนิดของเซิร์ฟเวอร์รายการ
 3. ในการServer Nameกล่อง ระบุชื่อของเซิร์ฟเวอร์ SSIS และจากนั้น คลิกเชื่อมต่อ.
 4. ในวัตถุ Explorer ดูหมายเลขเวอร์ชันในชื่อของโหนดราก
ชื่อของโหนดรากปรากฏขึ้นในไวยากรณ์ต่อไปนี้:
Server_Name(รวมกันของบริการVersion_Nodomain_name\User_Name)
หมายเหตุ
 • Server_Nameแสดงชื่อของเซิร์ฟเวอร์ SSIS โดยปกติ ชื่อเซิร์ฟเวอร์ SSIS คือ ชื่อเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ SSIS
 • Version_Norespents SSIS ให้บริการระดับ service pack หรือโปรแกรมแก้ไขด่วนระดับ SSIS
 • User_Nameแสดงชื่อของผู้ใช้ที่คุณใช้การเชื่อมต่อกับ SSIS
 • domain_nameแสดงชื่อของโดเมนที่ผู้ใช้ที่อยู่ ถ้าไม่ได้เป็นของผู้ใช้โดเมนdomain_nameแสดงชื่อของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ SSIS
ตัวอย่างเช่น สมมติว่า ชื่อของเซิร์ฟเวอร์ SSIS คือ MyServerName ชื่อโดเมนคือ MyDomain ชื่อผู้ใช้คือ MyUser ตารางต่อไปนี้แสดงระดับ pack การให้บริการ หมายเลขเวอร์ชัน และชื่อที่สอดคล้องกันของโหนดราก:
service pack ระดับหมายเลขรุ่นชื่อของโหนดราก
SSIS รุ่นวางจำหน่าย9.0.1399MyServerName (รวมบริการ 9.0.1399 - MyDomain\MyUser)
SSIS กับ Service Pack 1 (SP1)9.0.2047MyServerName (รวมบริการ 9.0.2047 - MyDomain\MyUser)
SSIS กับ Service Pack 2 (SP2)9.0.3042MyServerName (รวมบริการ 9.0.3042 - MyDomain\MyUser)

วิธีที่ 2: ใช้แฟ้ม MsDtsSrvr.exe

หมายเหตุ:แฟ้ม MsDtsSrvr.exe คือ ไฟล์ปฏิบัติบริการ SSIS
 1. เปิดโฟลเดอร์ต่อไปนี้::
  Server\90\DTS\Binn\ SQL %programfiles%\Microsoft
 2. คลิกขวาแฟ้ม MsDtsSrvr.exe และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ.
 3. ในการคุณสมบัติ MsDtsSrvr.exeกล่องโต้ตอบ คลิกการรุ่นแท็บ
 4. ในการรุ่นแท็บ ดูข้อความหลังจากรุ่นของแฟ้มป้ายชื่อ ข้อความมีหมายเลขเวอร์ชัน SSIS
ในรุ่นหมายเลขแสดง SSIS ให้บริการระดับ service pack หรือ level.The โปรแกรมแก้ไขด่วน SSIS ที่ต่อตารางแสดงระดับ pack บริการ SSIS และหมายเลขเวอร์ชันที่สอดคล้องกัน:
service pack ระดับข้อความหลังจากป้ายชื่อ "แฟ้มรุ่น"
SSIS รุ่นวางจำหน่าย9.0.1399.0
SSIS ที่ติดตั้ง SP19.0.2047.0
SSIS ที่ติดตั้ง SP29.0.3042.0
ถ้าเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ SSIS รุ่น 64 บิต แฟ้ม MsDtsSrvr.exe เป็นแฟ้ม 64 บิต ไม่ใช่ 32 - บิต MsDtsSrvr.exe แฟ้มรุ่นที่มีอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ อย่างไรก็ตาม แฟ้มกระทำการ SSIS และ DLLs SSIS อื่น ๆ มีแฟ้มรุ่น 32 บิตที่สอดคล้องกันและแฟ้มรุ่น 64 บิต ตัวอย่างเช่น บนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ SSIS รุ่น 64 บิต DTExec.exe แฟ้มมีแฟ้มรุ่น 32 บิตและแฟ้มรุ่น 64 บิต

วิธีที่ 3: ใช้รีจิสทรี

 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
 2. ใน Registry Editor ค้นหาคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  Server\90\DTS\Setup SQL HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft
  หมายเหตุ:ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ SSIS รุ่น 32 บิตบนระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows รุ่น 64 บิต ค้นหาคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  Server\90\DTS\Setup SQL HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Microsoft
 3. ในการข้อมูลคอลัมน์ ดูค่าของรายการรีจิสทรีเวอร์ชันและค่าของรายการรีจิสทรี Patchlevel

  ค่าของรายการรีจิสทรีรุ่นแทน SSIS pack ระดับการให้บริการ ค่าของรายการรีจิสทรี Patchlevel แสดงระดับของโปรแกรมแก้ไขด่วน SSIS
ตารางต่อไปนี้แสดงระดับ pack บริการ SSIS และค่าของรายการรีจิสทรีของเวอร์ชันที่เกี่ยวข้อง
service pack ระดับค่าของรายการรีจิสทรีของเวอร์ชัน
SSIS รุ่นวางจำหน่าย9.00.1399.06
SSIS ที่ติดตั้ง SP19.1.2047.00
SSIS ที่ติดตั้ง SP29.2.3042.00

วิธีที่ 4: ใช้การบันทึกของโปรแกรมประยุกต์

 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:eventvwrแล้ว คลิกตกลง.
 2. ในหน้าต่าง Event Viewer คลิกโปรแกรมประยุกต์.
 3. ระบุตำแหน่งเหตุการณ์ที่ตรงตามข้อกำหนดต่อไปนี้:
  • ค่าในการเหตุการณ์คอลัมน์จะ 257
  • ค่าในการแหล่ง:คอลัมน์จะ SQLISService
  • เหตุการณ์เป็นเหตุการณ์ล่าสุดของชุดของเหตุการณ์ที่คล้ายกัน การตรวจสอบเหตุการณ์ล่าสุด ดูค่าในการข้อมูลคอลัมน์และค่าในการเวลาคอลัมน์
 4. คลิกสองครั้งที่เหตุการณ์ที่คุณอยู่ในขั้นตอนที่ 3
 5. ในการคุณสมบัติของเหตุการณ์กล่องโต้ตอบ มุมมองนี้รุ่นของเซิร์ฟเวอร์Version_Numข้อความภายใต้คำอธิบาย:.

  Version_Numแสดงระดับ pack บริการ SSIS หรือระดับโปรแกรมแก้ไขด่วน SSIS
ตารางต่อไปนี้แสดงรายการ SSIS pack ระดับการให้บริการและการเกี่ยวข้องVersion_Numค่า
service pack ระดับVersion_Numในรุ่น Server"Version_Numข้อความ"
SSIS รุ่นวางจำหน่าย9.00.1399.00
SSIS ที่ติดตั้ง SP19.00.2047.00
SSIS ที่ติดตั้ง SP29.00.3042.00

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 942177 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 10/20/2010 15:26:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft SQL 2005 Server Workgroup, Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition, Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition, Microsoft SQL 2005 Server Enterprise, Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition, Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition, Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition for Itanium Based Systems, Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium Based Systems

 • kbsql2005ssis kbexpertiseadvanced kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbhowto kbinfo kbmt KB942177 KbMtth
คำติชม