เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะคัดลอกแฟ้มจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista ไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น โดยใช้ Windows Explorer: "หน่วยความจำไม่เพียงพอ มีอยู่ไม่เพียงพอสำหรับหน่วยความจำเพื่อทำการดำเนินการนี้"

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:942435
อาการ
เมื่อคุณพยายามที่จะคัดลอกแฟ้มจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista ไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น โดยใช้ Windows Explorer คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
หน่วยความจำไม่เพียงพอ
ไม่มีหน่วยความจำเพียงพอสำหรับการดำเนินการนี้
ปัญหานี้จะเกิดขึ้นหากมีเงื่อนไขต่อไปนี้::
  • แฟ้มรวมคุณลักษณะเพิ่มเติม
  • คุณคัดลอกมาก ๆ ของแฟ้มในการดำเนินการเดียวกัน
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากหน่วยความจำรั่วในส่วน Windows OLE ประกอบ หน่วยความจำรั่วนี้จะถูกทริกเกอร์โดยวิธีที่ Windows Explorer ที่เกี่ยวข้องกับแอตทริบิวต์ที่ขยายของแฟ้ม
การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Vista สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
935791วิธีการขอรับ Service Pack ของ Windows Vista รุ่นล่าสุด

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นใดๆ

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่ hotfix ใด ๆ อื่น ๆ ที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
Windows Vista รุ่น 32 บิต
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Update.mumไม่สามารถใช้งานได้26,83814 Sep 200713:03ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft หน้าต่าง shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20680_none_6a7607bd2e33def9.manifestไม่สามารถใช้งานได้975,77214 Sep 200713:03ไม่สามารถใช้งานได้
Shell32-ppdlic.xrm-msไม่สามารถใช้งานได้3,15014 Sep 200702:33ไม่สามารถใช้งานได้
Shell32.dll6.0.6000.2068011,318,78414 Sep 200702:46x86
windows Vista รุ่น 64 บิต
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Amd64_microsoft หน้าต่าง shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20680_none_c694a340e691502f.manifestไม่สามารถใช้งานได้977,91914 Sep 200714:06ไม่สามารถใช้งานได้
Update.mumไม่สามารถใช้งานได้27,34714 Sep 200713:03ไม่สามารถใช้งานได้
Wow64_microsoft shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20680_none_d0e94d931af2122a.manifest -หน้าต่าง -ไม่สามารถใช้งานได้968,81914 Sep 200714:06ไม่สามารถใช้งานได้
Shell32-ppdlic.xrm-msไม่สามารถใช้งานได้3,15014 Sep 200703:27ไม่สามารถใช้งานได้
Shell32.dll6.0.6000.2068012,788,22414 Sep 200703:40x64
Shell32.dll6.0.6000.2068011,318,78414 Sep 200702:46x86
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน" ปัญหานี้ถูกแก้ไขใน Windows Vista Service Pack 1 ครั้งแรก
ข้อมูลเพิ่มเติม
คุณลักษณะเพิ่มเติมถูกกำหนด โดยโปรแกรม และพวกเขาอาจแตกต่างไปจากโปรแกรมไปยังโปรแกรม คุณลักษณะเพิ่มเติมประกอบด้วยแฟ้มเพิ่มเติมข้อมูลเช่นชนิดแฟ้ม ผู้สร้าง และอื่น ๆ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
"การจัดเก็บไม่เพียงพอจะพร้อมใช้งานเพื่อให้การดำเนินการนี้เสร็จสมบูรณ์" explorer vista แฟ้มแอตทริบิวต์เพิ่มเติม EA
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 942435 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/16/2011 01:29:00 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate

  • kbautohotfix kbvistasp1fix kbfix kbexpertisebeginner kbexpertiseadvanced kbqfe kbHotfixServer kbmt KB942435 KbMtth
คำติชม