ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
Support" data-bi-slot="3"> การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
Cart

โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ใน Windows Vista

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:942462
สรุป
บทความนี้อธิบายเกี่ยวกับโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ และแสดงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการขอรับโปรแกรมควบคุมที่ถูกต้องสำหรับฮาร์ดแวร์ของคุณ
ข้อมูลเพิ่มเติม
โปรแกรมควบคุมคือ ซอฟต์แวร์ที่ Windows ใช้ในการสื่อสารกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ไม่ มีไดรเวอร์ ฮาร์ดแวร์ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่ไม่ทำงานอย่างถูกต้อง ตัวอย่างเช่น ถ้าการ์ดแสดงผลหรือเครื่องพิมพ์ไม่มีโปรแกรมควบคุมที่ถูกต้องที่ติดตั้ง อุปกรณ์นั้นอาจไม่ทำงานอย่างถูกต้อง

วิธีการขอรับ และติดตั้งโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์

โดยทั่วไป โปรแกรมควบคุมที่มีอยู่ใน Windows หรือคุณสามารถทำการติดตั้งจากเว็บไซต์ Microsoft Update หาก Windows ไม่สามารถมีโปรแกรมควบคุมที่ถูกต้องสำหรับอุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถติดตั้งโปรแกรมควบคุมจากดิสก์ที่มากับอุปกรณ์ ถ้าคุณไม่มีดิสก์ไดรเวอร์ ตรวจสอบเว็บไซต์ของผู้ผลิต

windows ค้นหาโดยอัตโนมัติ และติดตั้งโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์หลัง จากที่ตรวจพบฮาร์ดแวร์ใหม่ หรือ เมื่อคุณใช้ตัวช่วยสร้างเพิ่มฮาร์ดแวร์ใหม่ใน'แผงควบคุม' ถ้า Windows ตรวจพบโปรแกรมควบคุมที่ปรับปรุงแล้วสำหรับอุปกรณ์ ตัวช่วยสร้างการปรับปรุงฮาร์ดแวร์เริ่มต้น และจากนั้น จะแจ้งให้คุณติดตั้งโปรแกรมควบคุมที่ปรับปรุงถ้าคุณได้ก่อนหน้านี้เชื่อมถูกต่อกับอินเทอร์เน็ต Windows อาจพร้อมท์คุณเพื่อตรวจหาโปรแกรมควบคุมล่าสุดในการปรับปรุงเว็บไซต์ Microsoft

ติดต่อผู้ผลิต

ติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมควบคุม:
ซีดีโปรแกรมควบคุมที่ติดตั้งโปรแกรมควบคุมบนดิสก์เพิ่มตัวช่วยสร้างฮาร์ดแวร์ใหม่

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ