ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

หยุดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามดาวน์โหลดการปรับปรุงจาก Windows Update ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista: "0x80070246"

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:942968
อาการ
เมื่อคุณพยายามดาวน์โหลดการปรับปรุงจาก Windows Update ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ทำให้หยุดชะงักต่อไปนี้:
หยุด 0x80070246
ERROR_ILLEGAL_CHARACTER
นอกจากนี้ รายการต่อไปนี้อาจถูกบันทึกไว้ในแฟ้ม WindowsUpdate.log:
Automatic Updates Failure Content Install		 Installation Failure: Windows failed to install the following update with error		 0x80070246: "Name of Update"
หมายเหตุ:แฟ้ม WindowsUpdate.log อยู่ในตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้:
%Windir%\WindowsUpdate.log
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นหากแฟ้ม GlobalInstallOrder.xml เสียหาย แฟ้ม GlobalInstallOrder.xml อยู่ในตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้:
%Windir%\Winsxs\x86_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16386_none_07289f4cca5f6990\GlobalInstallOrder.xml
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ แทนแฟ้ม GlobalInstallOrder.xml เสียหายในระบบกับไฟล์เดียวกันจาก Windows Vista สื่อการติดตั้ง โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. ขอรับ WIM ฟิลเตอร์ไดรเวอร์จาก Windows แบบอัตโนมัติการติดตั้ง Kit (AIK ของ Windows) เมื่อต้องการดาวน์โหลด และติดตั้ง AIK Windows แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
 2. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมดคลิกMicrosoft Windows AIKคลิกขวาหน้าจอพร้อมรับคำสั่งเครื่องมือ windows PEแล้ว คลิกเรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล.

  ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์สำหรับรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ พิมพ์รหัสผ่าน ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์เพื่อดำเนินต่อ คลิกดำเนินการต่อ.
 3. ที่พรอมต์คำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER:
  c:\Mount MD
  คำสั่งนี้สร้างโฟลเดอร์ที่ชื่อ Mount
 4. ใส่สื่อการติดตั้ง Windows Vista ในไดรฟ์ซีดีหรือดีวีดี
 5. ที่พรอมต์คำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER::
  Imagex /mountDVDDriveLetter\mount \sources\install.wim 1
 6. ที่พรอมต์คำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER::
  CD\mount\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16386_none_07289f4cca5f6990
  คำสั่งนี้ย้ายไปยังโฟลเดอร์ต้นทาง
 7. ที่พรอมต์คำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER::
  xcopy GlobalInstallOrder.xml %windir%\winsxs\x86_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16386_none_07289f4cca5f6990
  คำสั่งนี้คัดลอกแฟ้ม GlobalInstallOrder.xml ไปยังโฟลเดอร์ปลายทาง
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมือ Sfc.exe การแทนแฟ้มที่เสียหาย คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
929833ฟังก์ชันบางอย่าง Windows Vista อาจไม่ทำงาน หรือ Windows Vista อาจหยุดการตอบสนอง

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ