ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

คำอธิบายของชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Pack 3 post-Service SharePoint Portal Server 2003: 26 กุมภาพันธ์ 2008

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:943167
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้อธิบายถึงปัญหาของ Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003 ที่มีแก้ไขใน SharePoint Portal Server 2003 post-Service Pack 3 คเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ 26 กุมภาพันธ์ 2008
บทนำ

รายการของการตัดสินค้าจากคลังที่มีแก้ไข

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ช่วยแก้ไขปัญหาต่อไปนี้:
  • 940459เมื่อคุณพยายามที่จะระบุพื้นที่เนื้อหามาก โดยการใช้พื้นที่เนื้อหารายการเป็นส่วนหนึ่งของเว็บใน SharePoint Portal Server 2003 ฟื้นฟูหลายอาจจะต้องใช้ในการแสดงพื้นที่เนื้อหาทั้งหมด
โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ช่วยแก้ไขปัญหาต่อไปนี้ที่ได้รับการบันทึกจะไม่ก่อนหน้านี้ไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft:
  • คุณติดตั้งเวอร์ชันภาษาอังกฤษหรือ Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 3 และ SharePoint Portal Server 2003 Service Pack 3 รุ่นภาษาญี่ปุ่น เมื่อคุณพยายามใช้ HTML โปรแกรมแก้ไขเพื่อแก้ไขหน้าที่มีข้อมูลส่วนตัวแก้ไขเนื้อหาเว็บ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
    JavaScript ที่ได้รับข้อผิดพลาด: บรรทัด: อักขระที่ไม่ 3632: ข้อผิดพลาดที่ 3: วัตถุที่ต้องมีรหัส: 0 URL: http://portal/sites/testsite/_layouts/1033/htmledit.aspx
    เมื่อคุณพยายามใช้นั้นแก้ไขในแผ่นข้อมูลลักษณะการทำงาน คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
    รายการจะแสดงในมุมมองมาตรฐาน ไม่สามารถแสดงในมุมมองแผ่นข้อมูลสำหรับอย่างน้อยหนึ่งเนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้: ไม่มีการติดตั้งส่วนประกอบแผ่นข้อมูลเข้ากันได้กับ Windows SharePoint Services เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนตัวควบคุม activex หรือสนับสนุนตัวควบคุม ActiveX ถูกปิดการใช้งานได้
ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ถูกลงรายการบัญชีพอร์ทัลของ SharePoint Office Microsoft Server 2003 Service Pack 3 hotfix การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน คุณต้องมี Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003 Service Pack 3 ติดตั้ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SharePoint Portal Server 2003 Service Pack 3 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
923644คำอธิบายของ SharePoint Portal Server 2003 Service Pack 3

ข้อมูลการเริ่มต้นระบบใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนอย่างใดอย่างหนึ่งในแพคเกจนี้ คุณต้องสร้างคีย์รีจิสทรี หรือปรับเปลี่ยนรีจิสตรีคีย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคีย์รีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
940459เมื่อคุณพยายามที่จะระบุพื้นที่เนื้อหามาก โดยการใช้พื้นที่เนื้อหารายการเป็นส่วนหนึ่งของเว็บใน SharePoint Portal Server 2003 ฟื้นฟูหลายอาจจะต้องใช้ในการแสดงพื้นที่เนื้อหาทั้งหมด

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจไม่มีแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องมีเพื่อที่จะปรับปรุงผลิตภัณฑ์เป็นรุ่นล่าสุดอย่างสมบูรณ์ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยแฟ้มที่คุณต้องมีไว้เฉพาะเพื่อแก้ไขปัญหาที่ระบุในบทความนี้
เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้ใช้เป็นแพคเกจ Microsoft Windows Installer เพื่อติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) ในตารางต่อไปนี้ เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในรายการวันและเวลาใน'แผงควบคุม'

ข้อมูลการดาวน์โหลด
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
Sps2003-kb943167 แบบเซิร์ฟเวอร์-enu.exe6.0.2800.1168846,33626 2008 Feb19:06
ข้อมูลแฟ้ม .msp ของ Microsoft Windows Installer
ชื่อแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
Spsv2hot3 enu.msp740,86426 2008 Feb04:57
หลังจากที่มีการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม หรือรุ่นที่ใหม่กว่าของแฟ้มคุณลักษณะ ที่อยู่ในตารางต่อไปนี้:
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
Ows.jsไม่สามารถใช้งานได้473,81726 2008 Feb04:56
Tquery.dll11.0.8168.31,648,64826 2008 Feb04:56

หลังจากที่มีการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม หรือรุ่นที่ใหม่กว่าของแฟ้มคุณลักษณะ ที่อยู่ในตารางต่อไปนี้:
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Ows.jsไม่สามารถใช้งานได้493,47226 2008 Feb13:43ไม่สามารถใช้งานได้
Tquery.dll11.0.8168.31,676,81626 2008 Feb13:43x86
sps2003 sps2k3

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ