คุณได้ยินเสียง beep เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงการเลือกในลักษณะแบบคลาสสิ ListView เมื่อมีการตั้งค่าตัวเลือก "เลือก" สำหรับเสียงของระบบเป็น "ไม่มี" ใน Windows Vista

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

944150
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สิ่งสำคัญบทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขรีจิสทรี ควรตรวจสอบว่าได้สำรองรีจิสทรีก่อนที่จะปรับเปลี่ยน โปรดทำความเข้าใจกับวิธีการคืนค่ารีจิสทรีในกรณีที่เกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสำรองข้อมูล คืนค่า และปรับเปลี่ยนรีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
อาการ
เมื่อคุณเปลี่ยนการเลือกในแบบ ListView ลักษณะ classic คุณอาจได้ยินเสียง beep แม้กระทั่งเวลานี้เลือกตัวเลือกสำหรับเสียงของระบบถูกกำหนดให้None.

ปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นในโปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับการปรับปรุงการใช้การ ListView themed ใน Windows XP หรือ ใน Windows Vista
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นหากการเลือกตัวเลือกสำหรับเสียงของระบบมีการเปลี่ยนแปลงในนั้นเสียงรายการของแผงควบคุม และเสียงของระบบมีการเปลี่ยนแปลงไปNone. ปัญหานี้เกิดขึ้นถ้ามีเปลี่ยนเสียงของระบบโดยตรง หรือ เป็นส่วนหนึ่งของโครงร่างเสียง เมื่อเสียงของระบบมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้ คีย์เสียงที่ว่างถูกเก็บไว้ในรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้ ไม่มีคีย์เสียงควรถูกจัดเก็บไว้ในรีจิสทรี ListView แบบคลาสสิเล่น beep เป็นค่าเริ่มต้นเสียงเมื่อมีคีย์เสียงที่ว่างถูกจัดเก็บไว้ในรีจิสทรี
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหา ให้ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

วิธีที่ 1: เปลี่ยนเสียงของระบบไปยังแฟ้ม silent .wav

 1. คลิกเริ่มการทำงานปุ่ม'เริ่ม'ประเภท:เสียงในการเริ่มการค้นหากล่อง แล้วคลิกเสียงในการโปรแกรมรายการ
 2. คลิกการเสียงแท็บ
 3. ในการโปรแกรม:รายการ คลิกเลือก.
 4. ในการเสียงรายการ คลิกเพื่อเลือกแฟ้ม silent .wav แล้วคลิกตกลง. ถ้าคุณไม่มีแฟ้ม silent .wav ใช้แอพลิเคชันของตัวบันทึกเสียงให้บันทึกอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกโปรแกรมทั้งหมดคลิกเสริมแล้ว คลิกตัวบันทึกเสียง.
  2. คลิกเริ่มการบันทึก.
  3. คลิกหยุดการบันทึก.
  4. บันทึกแฟ้มลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

วิธีที่ 2: ลบคีย์ย่อยของรีจิสทรี.Current

คำเตือนปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง โดยใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรี หรือ โดยใช้วิธีอื่น คุณอาจต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ Microsoft ไม่รับประกันว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยตนเองในการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี
 1. คลิกเริ่มการทำงานปุ่ม'เริ่ม'ประเภท:regeditในการเริ่มการค้นหากล่อง แล้วคลิกregeditในการโปรแกรมรายการ

  สิทธิ์ในการควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์ สำหรับรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ หรือยืนยัน พิมพ์รหัสผ่าน หรือคลิกดำเนินการต่อ.
 2. ค้นหาคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\CCSelect\.Current
 3. คลิกขวา.Currentแล้ว คลิกลบ.
 4. เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์ให้ลบคีย์ย่อยของรีจิสทรีนี้ คลิกใช่เมื่อต้องการลบคีย์ย่อย
 5. ออกจาก "ตัวแก้ไขรีจิสทรี"
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 944150 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/16/2015 17:29:11 - ฉบับแก้ไข: 4.0

 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kbprb kbmt KB944150 KbMtth
คำติชม