วิธีการรักษา 3.0 บริการ SharePoint Windows เนื้อหาเมื่อคุณอัพเกรด RC0 2008 เซิร์ฟเวอร์ Windows RC1 2008 เซิร์ฟเวอร์ของ Windows

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

944531
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
บทนำ
บทความนี้อธิบายวิธีการรักษา 3.0 บริการ SharePoint Windows เนื้อหาเมื่อคุณปรับรุ่น Windows Server 2008 นำออกใช้ Candidate 0 (RC0) ไปยัง Windows Server 2008 นำออกใช้ Candidate 1 (RC1)
ข้อมูลเพิ่มเติม
ใน Windows RC1 2008 ของเซิร์ฟเวอร์ และ ในหน้าต่าง Server 2008 รุ่นที่ใหม่กว่า 3.0 บริการ SharePoint Windows ไม่รวมส่วนประกอบ หรือ เป็นหน้าที่ ดังนั้น ก่อนที่คุณปรับรุ่น Windows RC0 2008 ของเซิร์ฟเวอร์ RC1 2008 เซิร์ฟเวอร์ Windows คุณต้องลบรุ่นของ Windows SharePoint Services ที่รวมอยู่ใน Windows RC0 2008 ของเซิร์ฟเวอร์

เมื่อต้องการเก็บเนื้อหา 3.0 บริการ SharePoint Windows ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ อย่างใดอย่างหนึ่งตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณ

คุณปรับรุ่น Windows RC0 2008 ของเซิร์ฟเวอร์เป็น RC1 2008 เซิร์ฟเวอร์ของ Windows

การรักษาเนื้อหาของ Windows 3.0 บริการของ SharePoint เมื่อคุณอัพเกรด RC0 2008 เซิร์ฟเวอร์ Windows RC1 2008 เซิร์ฟเวอร์ Windows ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. 3.0 บริการ SharePoint ของ Windows ในการทำสำรองข้อมูล
 2. ถอนการติดตั้ง Windows SharePoint Services 3.0
 3. ปรับรุ่นการ Windows Server 2008 RC1
 4. ติดตั้ง Windows SharePoint Services 3.0
 5. คืนค่าเนื้อหา 3.0 บริการ SharePoint Windows จากการสำรองข้อมูล

คุณปรับรุ่น Windows RC0 2008 ของเซิร์ฟเวอร์เป็น RC1 2008 เซิร์ฟเวอร์ Windows บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน

การรักษาเนื้อหาของ Windows 3.0 บริการของ SharePoint เมื่อคุณอัพเกรด RC0 2008 เซิร์ฟเวอร์ Windows RC1 2008 เซิร์ฟเวอร์ Windows บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ติดตั้ง Windows Server 2008 RC0
 2. การติดตั้ง Windows 3.0 บริการของ SharePoint จาก Windows manager บทบาทของเซิร์ฟเวอร์
 3. ทำการสำรองข้อมูลเต็มรูปแบบของ SharePoint ฟาร์มบริการ การทำเช่นนี้ ใช้รายการใดรายการหนึ่งในขั้นตอนต่อไปนี้ต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับชนิดของการติดตั้งที่คุณเลือก:
  • การติดตั้งพื้นฐาน

   ถ้าคุณได้เลือกการติดตั้งแบบพื้นฐาน คุณสามารถสำรอง ไปยังไดรฟ์ภายในหรือ การใช้ไฟล์ร่วมกัน เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ใช้รายการใดรายการหนึ่งในขั้นตอนต่อไปนี้:
   • ถ้าคุณต้องการสำรองข้อมูลไปยังไดรฟ์ภายใน ตรวจสอบให้แน่ใจว่า บัญชีบริการเครือข่ายได้รับสิทธิ์ควบคุมทั้งหมดไปยังโฟลเดอร์

    เมื่อต้องการตรวจสอบสิทธิ์ คลิกขวาที่โฟลเดอร์ คลิกคุณสมบัติแล้ว คลิกการการรักษาความปลอดภัยแท็บ
   • ถ้าคุณต้องการกลับไปจนถึงไฟล์แชร์ ใจว่าการ DOMAIN\computernameบัญชี$มีสิทธิ์ควบคุมทั้งหมดที่จะใช้ไฟล์ร่วมกัน

    เมื่อต้องการตรวจสอบสิทธิ์ คลิกขวาที่โฟลเดอร์ คลิกคุณสมบัติคลิกการการใช้ร่วมกันแท็บ แล้วคลิกPermissions:.
  • การติดตั้งขั้นสูง

   ถ้าคุณเลือกการติดตั้งขั้นสูง คุณสามารถใช้กลับไปจนถึงแฟ้มร่วมกัน

   ตรวจสอบให้แน่ใจว่า การจับทั้งที่ Windows SharePoint Services เวลาบริการบัญชีและบัญชีบริการ Microsoft SQL Server ควบคุมทั้งหมดที่มีสิทธิ์ในการใช้ไฟล์ร่วมกัน
  คุณอาจต้องทำการสำรองข้อมูลหรือคืนค่า โดยใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์การพรอมต์คำสั่ง Stsadm.exe ในกรณีนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า บัญชีผู้ใช้ที่คุณใช้เพื่อรัน Stsadm.exe ได้กำหนดให้ Full Control สิทธิ์

  ขอให้สังเกตแอปพลิเคชันเว็บที่สร้างขึ้น โปรแกรมประยุกต์เหล่านี้รวมต่อไปนี้:
  • พูลโปรแกรมประยุกต์
  • บัญชีบริการพูลโปรแกรมประยุกต์
  • ชื่อของแอพลิเคชันเว็บ
  • url AAM
 4. ถอนการติดตั้ง Windows SharePoint Services 3.0
 5. ปรับรุ่น Windows Server 2008 RC0 RC1 2008 เซิร์ฟเวอร์ของ Windows
 6. การติดตั้ง Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack (SP1) ผ่านขั้นตอนมีชื่อเป็น Setup.exe โดยใช้ Basic หรือขั้นสูงการติดตั้งชนิดที่คุณเลือกในขั้นตอนที่ 3
 7. เริ่มต้นซาร์ตั้งค่าคอนฟิกผลิตภัณฑ์ของ SharePoint และเทคโนโลยีเพื่อสร้างฟาร์ม SharePoint Services ใหม่ที่มีฐานข้อมูลการตั้งค่าคอนฟิกใหม่
 8. สร้างอีกครั้งพูลโปรแกรมประยุกต์ บัญชีบริการพูลโปรแกรมประยุกต์ และโปรแกรมประยุกต์เว็บด้วยตนเอง ทำเช่นนี้ โดยใช้การชื่อและบัญชีที่เหมือนกันในฟาร์มแห่งใหม่ตามที่ได้ถูกใช้ในฟาร์มเดิม คุณต้องทำเช่นนี้เพื่อให้มีสร้างงานการบริการตัวจับเวลา scoped แอพลิเคชันเว็บ

  หากคุณเลือกที่ไม่สร้างอีกครั้งการพูลโปรแกรมประยุกต์หรือโปรแกรมประยุกต์เว็บด้วยตนเอง คุณต้องมั่นใจว่า มีเริ่มบริการการจัดการบริการ SharePoint ของ Windows สร้างใหม่อีกเมื่อคุณดำเนินการ SharePoint Services สามารถครั้งกลุ่มแอพลิเคชันและเว็บแอปพลิเคชันในระหว่างการคืนค่าได้ อย่างไรก็ตาม งานการบริการตัวจับเวลา scoped แอพลิเคชันเว็บจะไม่สามารถสร้าง

  หมายเหตุ:คุณอาจต้องเริ่มการค้นหาการบริการของ Windows SharePoint บริการจากไซต์ sharepoint จากส่วนกลางได้ โดยค่าเริ่มต้น การติดตั้งเบื้องต้นเริ่มใช้บริการ อย่างไรก็ตาม การติดตั้งขั้นสูงไม่เริ่มบริการ คุณต้องเริ่มต้นบริการด้วยตนเอง
 9. ลบฐานข้อมูลเนื้อหาจากแต่ละโปรแกรมประยุกต์เว็บเพื่อให้โปรแกรมประยุกต์สำหรับเว็บไม่มีเนื้อหาที่จะคืนค่าฐานข้อมูลเนื้อหา preexisting

  คุณสามารถลบฐานข้อมูลเนื้อหาเหล่านี้ จาก เซิร์ฟเวอร์ SQL หรือ จากฐาน ข้อมูลภายในของ Windows คุณต้องดำเนินการนี้จะป้องกันไม่ให้ไซต์ข้อขัดแย้งของชุดเก็บรวบรวมระหว่างการคืนค่า
 10. ทำการคืนค่าเต็มรูปแบบของฟาร์มจากแพคเกจที่มีการสำรองข้อมูลของคุณ โดยใช้การกำหนดค่าเดียวกัน

  หมายเหตุ:คุณอาจมี การติดตั้ง และใช้ redeploy โซลูชัน นอกจากนี้ คุณอาจต้องการเปิดการใช้งานลักษณะการทำงานใหม่

คุณมีคอมพิวเตอร์ต้นทางที่กำลังเรียกใช้ Windows RC0 2008 ของเซิร์ฟเวอร์และคอมพิวเตอร์ปลายทางที่กำลังเรียกใช้ Windows RC1 2008 ของเซิร์ฟเวอร์

เมื่อต้องการสำรองเนื้อหา 3.0 บริการ SharePoint Windows ในกรณีนี้ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ติดตั้ง RC0 2008 เซิร์ฟเวอร์ Windows ในคอมพิวเตอร์ต้นทาง
 2. การติดตั้ง Windows 3.0 บริการของ SharePoint จาก Windows manager บทบาทของเซิร์ฟเวอร์
 3. ทำการสำรองข้อมูลเต็มรูปแบบของฟาร์ม SharePoint Services การทำเช่นนี้ ใช้รายการใดรายการหนึ่งในขั้นตอนต่อไปนี้ต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับชนิดของการติดตั้งที่คุณเลือก:
  • การติดตั้งพื้นฐาน

   ถ้าคุณได้เลือกการติดตั้งแบบพื้นฐาน คุณสามารถใช้กลับไปจนถึงแฟ้มร่วมกัน

   ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการ DOMAIN\computername$ บัญชีสำหรับทั้งคอมพิวเตอร์ต้นทางและคอมพิวเตอร์ปลายทางมีสิทธิ์ควบคุมทั้งหมดที่จะใช้ไฟล์ร่วมกัน นอกจากนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ทั้งสองบัญชีมีสิทธิควบคุมทั้งหมดไปยังโฟลเดอร์เอง
  • การติดตั้งขั้นสูง

   ถ้าคุณเลือกการติดตั้งขั้นสูง คุณสามารถใช้กลับไปจนถึงแฟ้มร่วมกัน

   ตรวจสอบให้แน่ใจว่า การจับทั้งที่ Windows SharePoint Services เวลาบริการบัญชีและบัญชีบริการ SQL Server สำหรับคอมพิวเตอร์ต้นทางและคอมพิวเตอร์ปลายทางมีสิทธิ์ในการควบคุมทั้งหมดในการใช้ไฟล์ร่วมกัน

   นอกจากนี้ ถ้าบัญชีบริการจับเวลาบริการ SharePoint ของ Windows ในคอมพิวเตอร์ต้นทางที่แตกต่างจากบัญชีบริการจับเวลาบนคอมพิวเตอร์ปลายทาง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ทั้งสองบัญชีมีการควบคุมทั้งหมดสิทธิ์ไปยังโฟลเดอร์เอง
  คุณอาจต้องทำการสำรองข้อมูลหรือคืนค่า โดยใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์การพรอมต์คำสั่ง Stsadm.exe ในกรณีนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า บัญชีผู้ใช้ที่คุณใช้เพื่อรัน Stsadm.exe ได้กำหนดให้ Full Control สิทธิ์

  ขอให้สังเกตแอปพลิเคชันเว็บที่สร้างขึ้น โปรแกรมประยุกต์เหล่านี้รวมต่อไปนี้:
  • พูลโปรแกรมประยุกต์
  • บัญชีบริการพูลโปรแกรมประยุกต์
  • ชื่อของแอพลิเคชันเว็บ
  • url AAM
 4. ถอนการติดตั้ง Windows SharePoint Services 3.0
 5. ติดตั้ง RC1 2008 เซิร์ฟเวอร์ Windows บนคอมพิวเตอร์ปลายทาง
 6. การติดตั้ง Windows SharePoint Services 3.0 SP1 บนคอมพิวเตอร์ปลายทางผ่านขั้นตอนมีชื่อเป็น Setup.exe โดยใช้ Basic หรือขั้นสูงการติดตั้งชนิดที่คุณเลือกในขั้นตอนที่ 3
 7. เริ่มต้นซาร์ตั้งค่าคอนฟิกผลิตภัณฑ์ของ SharePoint และเทคโนโลยีเพื่อสร้างฟาร์ม SharePoint Services ใหม่ที่มีฐานข้อมูลการตั้งค่าคอนฟิกใหม่
 8. สร้างอีกครั้งพูลโปรแกรมประยุกต์ บัญชีบริการพูลโปรแกรมประยุกต์ และโปรแกรมประยุกต์เว็บด้วยตนเอง ทำเช่นนี้ โดยใช้การชื่อและบัญชีที่เหมือนกันในฟาร์มแห่งใหม่ตามที่ได้ถูกใช้ในฟาร์มเดิม คุณต้องทำเช่นนี้เพื่อให้มีสร้างงานการบริการตัวจับเวลา scoped แอพลิเคชันเว็บ

  หากคุณเลือกที่ไม่สร้างอีกครั้งการพูลโปรแกรมประยุกต์หรือโปรแกรมประยุกต์เว็บด้วยตนเอง คุณต้องมั่นใจว่า มีเริ่มบริการการจัดการบริการ SharePoint ของ Windows สร้างใหม่อีกเมื่อคุณดำเนินการ SharePoint Services สามารถครั้งกลุ่มแอพลิเคชันและเว็บแอปพลิเคชันในระหว่างการคืนค่าได้ อย่างไรก็ตาม งานการบริการตัวจับเวลา scoped แอพลิเคชันเว็บจะไม่สามารถสร้าง

  หมายเหตุ:คุณอาจต้องเริ่มการค้นหาการบริการของ Windows SharePoint บริการจากไซต์ sharepoint จากส่วนกลางได้ โดยค่าเริ่มต้น การติดตั้งเบื้องต้นเริ่มใช้บริการ อย่างไรก็ตาม การติดตั้งขั้นสูงไม่เริ่มบริการ คุณต้องเริ่มต้นบริการด้วยตนเอง
 9. ลบฐานข้อมูลเนื้อหาจากแต่ละโปรแกรมประยุกต์เว็บเพื่อให้โปรแกรมประยุกต์สำหรับเว็บไม่มีเนื้อหาที่จะคืนค่าฐานข้อมูลเนื้อหา preexisting

  คุณสามารถลบฐานข้อมูลเนื้อหาเหล่านี้ จาก เซิร์ฟเวอร์ SQL หรือ จากฐาน ข้อมูลภายในของ Windows คุณต้องดำเนินการนี้จะป้องกันไม่ให้ไซต์ข้อขัดแย้งของชุดเก็บรวบรวมระหว่างการคืนค่า
 10. ทำการคืนค่าเต็มรูปแบบของฟาร์มจากแพคเกจการสำรองข้อมูล โดยใช้การกำหนดค่าใหม่ แก้ไขรายการต่อไปนี้ในการเลือกตัวเลือกการคืนค่าหน้าสำหรับ SharePoint ที่ใหม่ฟาร์มบริการ:
  • url
  • ชื่อเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล
  • ชื่อไดเรกทอรี
  • ชื่อฐานข้อมูล
  หมายเหตุ:คืนค่า SharePoint Services จะไม่บันทึกทับฐานข้อมูลที่มีอยู่ถ้าคุณทำการคืนค่าเป็นการกำหนดค่าใหม่ ดังนั้น ถ้าฐานข้อมูลมีอยู่แล้วที่ใช้ชื่อเดียวกันเป็นฐานข้อมูลในแพคเกจสำรองบนเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล คุณต้องเลือกชื่อฐานข้อมูลอื่น คุณอาจมี การติดตั้ง และใช้ redeploy โซลูชัน นอกจากนี้ คุณอาจต้องการเปิดการใช้งานลักษณะการทำงานใหม่
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูล 3.0 บริการ SharePoint Windows โดยการใช้ไซต์การดูแลจากศูนย์กลาง แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการคืนค่า Windows 3.0 บริการของ SharePoint โดยใช้ไซต์การดูแลจากศูนย์กลาง แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
WSSv3

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 944531 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/15/2015 15:40:46 - ฉบับแก้ไข: 1.0

 • Microsoft Windows SharePoint Services 3.0
 • kbnosurvey kbarchive kbexpertiseinter kbhowto kbmt KB944531 KbMtth
คำติชม