ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
html>
ลงชื่อเข้าใช้
Cart

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อไปยังกล่องจดหมาย POP3 บน Exchange Server 2007: "มีการบันทึกปัญหาลงบนเซิร์ฟเวอร์จดหมายของคุณ"

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:945552
อาการ
พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • ผู้ใช้มีกล่องจดหมายที่ถูกโฮสต์อยู่บน Microsoft Exchange Server 2007
 • ผู้ใช้ที่มีความยาวหลักชื่อผู้ใช้ (UPN)
 • ผู้ใช้ที่พยายามเชื่อมต่อกับกล่องจดหมาย Exchange Server 2007 ของเขา หรือเธอ โดยใช้โพรโทคอล POP3
ในสถานการณ์สมมตินี้ ผู้ใช้อาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
มีปัญหาในการเข้าสู่ระบบไปยังเซิร์ฟเวอร์จดหมายของคุณ ชื่อผู้ใช้ของคุณถูกปฏิเสธ
บัญชีผู้ใช้: บัญชีผู้ใช้ "ชื่อ"
เซิร์ฟเวอร์: เซิร์ฟเวอร์ "ชื่อ"
โพรโทคอล: POP3
การตอบสนองของเซิร์ฟเวอร์: "-ข้อผิดพลาดข้อผิดพลาดของโพรโทคอล การเชื่อมต่อถูกปิด"
พอร์ต: 110 รักษาความปลอดภัย (SSL): ไม่ใช่ ข้อผิดพลาดของเซิร์ฟเวอร์: 0x800CCC90 หมายเลขข้อผิดพลาด: 0x800CCC91
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นถ้ามีการกำหนดค่า Exchange Server 2007 เมื่อต้องใช้ค่าเริ่มต้น MaxCommandSize การตั้งค่าของ 40 ไบต์สำหรับโพรโทคอล POP3

หมายเหตุ ถ้าการตั้งค่า MaxCommandSize สำหรับโพรโทคอล POP3 เป็นไบต์ 40 ผู้ใช้ที่มี UPN เป็นเวลานานอาจได้รับข้อผิดพลาดที่อธิบายไว้ในส่วน "อาการ"
การแก้ไข
เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งในวิธีต่อไปนี้ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณ

วิธีที่ 1: เพิ่มค่าการตั้งค่าของ MaxCommandSize โดยการใช้เชลล์จัดการการแลกเปลี่ยน

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ เพิ่มค่าการตั้งค่า MaxCommandSize เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ตรวจสอบการตั้งค่าค่าปัจจุบันของ MaxCommandSize เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เรียกใช้ cmdlet ต่อไปนี้:
  รับ-POPSettings
  หมายเหตุ โดยค่าเริ่มต้น การตั้งค่าค่า MaxCommandSize คือ 40
 2. เพิ่มค่าการตั้งค่า MaxCommandSize เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เรียกใช้ cmdlet ต่อไปนี้
  ชุด-POPSettings - MaxCommandSize 46
  หมายเหตุ ใน cmdlet นี้ ค่าของ 46 ใช้เป็นตัวอย่าง ค่าการตั้งค่า MaxCommandSize ที่ถูกต้องคือ 40 ถึง 1024
 3. เริ่มบริการ Microsoft Exchange POP3
วิธีที่ 2: เพิ่ม MSExchPopImapCommandSizeตั้งค่า โดยใช้การแก้ไข Active Directory บริการอินเทอร์เฟซ (ADSI)

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ เพิ่มค่าการตั้งค่า MSExchPopImapCommandSize เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก รีสตาร์ทชนิด แก้ไข Adsi ในการ ค้นหาโปรแกรมและแฟ้ม กล่อง จากนั้น กด Enter
 2. ในการ การดำเนินการ เมนู คลิก เชื่อมต่อไป.
 3. คลิก เลือก หรือพิมพ์โดเมนหรือเซิร์ฟเวอร์คลิกเซิร์ฟเวอร์ที่คุณต้องการ และจากนั้น คลิก ตกลง.
 4. ขยาย บริบทการตั้งชื่อเริ่มต้นแล้ว ขยาย DC =โดเมน DC = com.
 5. ขยาย CN =บริการขยาย CN = Microsoft Exchangeขยาย CN =กลุ่มระดับผู้ดูแลแล้ว ขยาย CN =กลุ่มระดับผู้ดูแลของอัตราแลกเปลี่ยน.
 6. ขยาย CN =server_nameขยาย บริการการโพรโทคอลแล้ว ขยาย CN = POP3.
 7. คลิกขวา CN = 1แล้ว คลิก คุณสมบัติ.
 8. คลิกสองครั้ง MSExchPopImapCommandSize.
 9. พิมพ์ค่าที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น พิมพ์ 46.

  หมายเหตุ ค่าที่ถูกต้องคือ 40 ถึง 1024
 10. จบการทำงานการแก้ไข ADSI
 11. เริ่มบริการ Microsoft Exchange POP3
12BPOSS BPOSS V9.x Exc BPOS