คอมพิวเตอร์ที่ไม่ต่อจากโหมดสลีปหลังจากการติดตั้ง Windows Vista ทำงานอัตโนมัติ

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

946485
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อมีRunSynchronousคำสั่งที่ทำงานเป็นเวลานานในระหว่างโหมดการตรวจสอบของการติดตั้ง Windows Vista ทำงานอัตโนมัติ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista อาจป้อนเป็นสถานะการสลีป ในสถานการณ์สมมตินี้ หากไม่ได้จัดการรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่ต่อจากโหมดประหยัดพลังงานโดยอัตโนมัติ คอมพิวเตอร์อาจถูกล็อกโดยถาวร และคุณอาจต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการกู้คืน
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้น ถ้าไม่มีการตั้งค่ารหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ และ หากคอมพิวเตอร์เข้าสู่ต่ำกว่าสถานะพลังงาน เช่นโหมดสลีปหรือโหมดไฮเบอร์เนต

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 946485 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/16/2015 10:15:12 - ฉบับแก้ไข: 4.0

 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kbinfo kbmt KB946485 KbMtth
คำติชม