วิธีการเปลี่ยน วิธีการสำหรับการโอนย้ายที่เข้ารหัสหลังจากที่คุณใช้ Exchange 2007 SP1 กับเซิร์ฟเวอร์ Exchange 2007 ใช้ ที่กำลังเรียกใช้บทบาทดุมล้อเลื่อน

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:946641
บทนำ
ใน Microsoft Exchange Server 2007, 7 บิตโอนวิธีในการเข้ารหัสสำหรับรูปแบบ MIME ได้รับการแก้ไขการเสนอราคา-พิมพ์ได้ (QP) การเข้ารหัสไว้ หลังจากที่คุณใช้ Exchange 2007 Service Pack 1 (SP1) ไปยังเซิร์ฟเวอร์ Exchange 2007 ใช้ที่กำลังเรียกใช้บทบาทดุมล้อเลื่อน คุณสามารถเปลี่ยนวิธีการเข้ารหัส ด้วยการแก้ไขแฟ้ม EdgeTransport.exe.config โอนย้าย บทความนี้อธิบายวิธีการเปลี่ยนวิธีการสำหรับการเข้ารหัสการโอนย้าย

หมายเหตุ:ขอบเขตปัจจุบันรวมถึงห้า codepages: 50220, 50221, 50222, 50225 และ 65000
ข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อต้องการเปลี่ยนวิธีการสำหรับการเข้ารหัสการโอนย้าย ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. บนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ฮับที่ใช้ Exchange 2007 สปอร์ role เปิด Windows Explorer
 2. ค้นหาโฟลเดอร์ต่อไปนี้::
  ไดรฟ์: \Program Files\Microsoft\Exchange Server\Bin
 3. ทำสำเนาสำรองของแฟ้ม EdgeTransport.exe.config โดยการบันทึกรุ่นของโปรแกรมที่มีชื่อEdgeTransport.exe.config.old.
 4. เปิดแฟ้ม EdgeTransport.exe.config ใน Notepad แล้ว ค้นหาบรรทัดต่อไปนี้ระหว่างการ <appsettings>เซ็กเมนต์และ</appsettings> เซ็กเมนต์
  <add key="ByteEncoderTypeFor7BitCharsets" value="1" />
  หมายเหตุ:ถ้าบรรทัดนี้ไม่มีอยู่ระหว่างการ <appsettings>เซ็กเมนต์และ</appsettings> เซ็กเมนต์ แทรกบรรทัดนี้
 5. การเปลี่ยนแปลงค่าที่อธิบายไว้ในบรรทัดของรหัสนี้จะมีค่าที่เหมาะสมจากตารางต่อไปนี้ การเปลี่ยนแปลงนี้จะควบคุม MIME ลักษณะการทำงานการเข้ารหัส

  หมายเหตุ:ค่าจะถูกเขียนเป็นตัวเลข นั้นจะไม่ถูกสะกดออก
  ค่าลักษณะการทำงาน
  0เสมอใช้ค่าเริ่มต้น 7 บิตโอน สำหรับ HTML และข้อความธรรมดาในการเข้ารหัสไว้

  หมายเหตุ:นี่คือเทียบเท่ากับการตั้งค่าการแลกเปลี่ยนลักษณะการทำงานเริ่มต้นก่อนโปรแกรมแก้ไขด่วน
  1ใช้เสมอเข้า QP รหัส HTML และข้อความล้วน
  2ใช้เสมอเข้า Base64 รหัส HTML และข้อความล้วน
  5ใช้การเข้า QP รหัส HTML และข้อความล้วนถ้าเป็นการเปิดใช้งานในข้อความล้วนตัดบรรทัด ถ้ามีการเปิดใช้การตัดบรรทัด ใช้ 7 บิตที่เข้ารหัสสำหรับข้อความล้วน
  6ใช้การเข้า Base64 รหัส HTML และข้อ ความล้วน ยกเว้นที่เปิดใช้งานการตัดบรรทัดในข้อความล้วน ถ้ามีการเปิดใช้งานในข้อความล้วนตัดบรรทัด ใช้ Base64 เข้ารหัส HTML และ 7 บิตที่เข้ารหัสสำหรับข้อความล้วน
  13ใช้เสมอ QP เข้ารหัส HTML ให้ใช้ 7 บิตที่เข้ารหัสสำหรับข้อความล้วน
  14ใช้เสมอเข้า Base64 รหัส HTML ให้ใช้ 7 บิตที่เข้ารหัสสำหรับข้อความล้วน
 6. บันทึกการเปลี่ยนแปลง และจากนั้น ออกจาก Notepad
 7. เริ่มบริการขนส่งของ Exchange
หมายเหตุ:วิธีการที่คุณใช้การเปลี่ยนแปลงการโอนย้ายที่เข้ารหัสไม่มีผลกับข้อความต่อไปนี้ของรูปแบบ MIME:
 • ข้อความที่ถูกส่ง โดยไคลเอ็นต์มี SMTP เช่น POP/IMAP
 • ข้อความที่มาจากที่เซิร์ฟเวอร์ SMTP ที่ไม่มี Exchange Server 2007 ใช้เซิร์ฟเวอร์ เช่น Sendmail, Qmail, Postfix และอื่น ๆ
 • ข้อความที่มาจากที่เซิร์ฟเวอร์ SMTP ที่มี Exchange Server 2007 ใช้เซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้บทบาทดุมล้อเลื่อนหรือการขนส่งขอบ และที่ไม่ได้ใช้การตั้งค่าที่อธิบายไว้ในบทความนี้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวบ่งชี้เพจรหัส ดูเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน 2007 SP1 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาในการจัดรูปแบบในข้อความอีเมล คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
835992ข้อความอีเมลอาจไม่ได้ฟอร์แมตอย่างถูกต้องเมื่อผู้รับส่งข้อความอีเมล์จากคอมพิวเตอร์ที่มี Exchange Server 2003 ไปยังผู้รับ Exchange อื่น

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 946641 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 10/20/2010 18:12:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 1

 • kbhowto kbexpertiseinter kbinfo kbmt KB946641 KbMtth
คำติชม