ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

คุณไม่สามารถเรียกใช้รายงานใน Microsoft Dynamics CRM 4.0

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:946753
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
คุณไม่สามารถเรียกใช้รายงานใน Microsoft Dynamics CRM 4.0 ปัญหานี้เกิดขึ้นหากมีเงื่อนไขต่อไปนี้:
  • คุณเรียกใช้ Microsoft Dynamics CRM 4.0 บนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 (Windows SBS)

    หมายเหตุ Windows SBS 2003 R2 ประกอบด้วย Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition
  • คุณใช้การเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตปรับใช้ (IFD) ของ Microsoft Dynamics CRM 4.0
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากต้องใช้กับ Microsoft Dynamics CRM ตัวเชื่อมต่อสำหรับ SQL Server Reporting Services เมื่อต้องการเรียกใช้รายงานเมื่อคุณใช้ผิด IFD ของ Microsoft Dynamics CRM 4.0 อย่างไรก็ตาม SQL Server 2005 เวิร์กกรุ๊ปอิดิชั่นไม่สนับสนุนส่วนขยายข้อมูลแบบกำหนดเอง ดังนั้น ใน Microsoft Dynamics CRM ตัวเชื่อมต่อสำหรับ SQL Server Reporting Services ไม่ทำงานกับ SQL Server 2005 เวิร์กกรุ๊ปอิดิชั่น ถ้าคุณใช้ผิด IFD ของ Microsoft Dynamics CRM 4.0 คุณไม่สามารถเข้าถึงรายงาน
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ปรับรุ่น SQL Server 2005 เวิร์กกรุ๊ปอิดิชั่นเป็นหนึ่งในรุ่นต่อไปนี้:
  • SQL Server 2005 Standard Edition
  • ดูเอกสาร SQL Server 2005
ข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อคุณใช้อินทราเน็ตเฉพาะ คุณสามารถกำหนดค่าการรับรองความถูกต้อง Kerberos และความน่าเชื่อถือสำหรับการมอบหมายการตั้งค่าคอนฟิก ใน Microsoft Dynamics CRM ตัวเชื่อมต่อสำหรับ SQL Server Reporting Services ไม่จำเป็นต้องใช้เมื่อคุณใช้อินทราเน็ตเฉพาะ

ตัวช่วยสร้างการตั้งค่ารายงานการจัดกำหนดการไม่ทำงานเมื่อคุณใช้ SQL Server 2005 เวิร์กกรุ๊ปอิดิชั่นเนื่องจาก SQL Server 2005 เวิร์กกรุ๊ปอิดิชั่นไม่สนับสนุนสแนปช็อต

Microsoft Dynamics CRM 4.0 สนับสนุน SQL Server 2005 เวิร์กกรุ๊ปอิดิชั่นเฉพาะเมื่อใช้ร่วมกับ Windows SBS 2003 R2 รุ่นเวิร์กกรุ๊ป 2005 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ