วิธีการกำหนดค่าจุดการกำหนดใช้ไดรฟ์ข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์ใน Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 และ R2 Windows Server 2012

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:947021
สำหรับรุ่น Windows Server 2003 ของบทความนี้ ให้ดู 280297.
บทนำ
บทความนี้อธิบายวิธีการสร้างไดรฟ์ข้อมูลจุดเชื่อมต่อบนเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์ใน Windows Server 2008 โดยใช้ฟังก์ชันจุดกำหนดใช้ไดรฟ์ข้อมูล NTFS โดยใช้จุดการกำหนดใช้ไดรฟ์ข้อมูล คุณสามารถ graft หรือกำหนดใช้พาร์ติชันเป้าหมายลงในโฟลเดอร์บนดิสก์อื่นที่มีอยู่จริง คุณยังสามารถเกิน 26 ตัวอักษรข้อจำกัดสำหรับการอ้างอิงอักษรระบุไดรฟ์

คุณสามารถใช้วิธีการต่อไปนี้เมื่อต้องการเพิ่มจุดเชื่อมต่อใน Windows Server 2008

หมายเหตุ วิธีการเหล่านี้จะเหมือนกันสำหรับคลัสเตอร์ หรือกลุ่มคอมพิวเตอร์
 • ใช้ตัวจัดการดิสก์แบบลอจิคัล (์)
 • ใช้ Mountvol.exe ที่พร้อมท์คำสั่ง
 • เขียนแฟ้ม.exe ของคุณเอง ด้วยการใช้ฟังก์ชัน Win32 SetVolumeMountPointและDeleteVolumeMountPoint
ข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อคุณสร้างการเมาต์เนื้อที่ข้อมูลบนคลัสเตอร์ล้มเหลว Windows Server 2008 คุณต้องพิจารณาถึงสินค้าคีย์ต่อไปนี้:
 • ไม่สามารถสร้างการเมาต์เนื้อที่ข้อมูลระหว่างคลัสเตอร์ และกลุ่มดิสก์
 • คุณไม่สามารถสร้างการเมาต์เนื้อที่ข้อมูล บนดิสก์ยืนยัน หรือ บนดิสก์ที่ใช้สำหรับการ "ส่วนใหญ่ไม่มี: ดิสก์เฉพาะ" ชนิดควอรัมได้
 • จุดเชื่อมต่อไดรฟ์ข้อมูลแบบโปร่งใสกับโปรแกรมได้

วิธีการตั้งค่าจุดเชื่อมต่อไดรฟ์ข้อมูลบนดิสก์ที่ไม่มีทรัพยากรในคลัสเตอร์

 1. เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้สิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบกับโหนดคลัสเตอร์ที่เป็นโฮสต์ให้ทั้งการเมาต์และสำหรับจุดการกำหนดใช้ไดรฟ์ข้อมูล
 2. บนแต่ละโหนดของคลัสเตอร์ ใช้คอนโซลการจัดการดิสก์เพื่อให้แน่ใจว่าโหนเดียวเท่านั้นได้แต่ละดิสก์ในสถานะ "ออนไลน์" ดิสก์ควรจะออนไลน์ บนโหนดเดียวกัน และ บนโหนดนั้นเท่านั้น
 3. ในดิสก์ที่จะโฮสต์สำหรับจุดการกำหนดใช้ไดรฟ์ข้อมูล ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ในบานหน้าต่างตรงกลางของคอนโซลการจัดการดิสก์ คลิกขวารายการดิสก์ที่จะแสดงหมายเลขดิสก์ แล้ว คลิ กออนไลน์ถ้าดิสก์ยังไม่ได้ออนไลน์
  2. คลิกขวารายการดิสก์อีกครั้ง และคลิกที่เตรียมใช้งานดิสก์ดิสก์ไม่ได้เตรียมการใช้งานอยู่แล้ว
  3. ถ้าไม่มีไดรฟ์ข้อมูลดิสก์ ขั้นตอนที่ 3d 3 g ถ้าดิสก์มีไดรฟ์ข้อมูล ไปที่ขั้นตอนที่ 3h
  4. คลิกขวาที่พื้นที่ว่างไม่ได้จัดสรร และจากนั้น คลิกสร้างไดรฟ์ข้อมูลแบบธรรมดา
  5. เมื่อเริ่มต้นตัวช่วยไดรฟ์ข้อมูลแบบธรรมดาใหม่ คลิกถัดไปป้อนขนาดของโวลุ่ม และจากนั้น คลิกถัดไป
  6. บนหน้าจอกำหนดอักษรไดรฟ์หรือเส้นทางกำหนดอักษรชื่อไดรฟ์ และจากนั้น คลิกถัดไป
  7. จัดรูปแบบพาร์ติชัน โดยใช้ระบบแฟ้ม NTFS คลิกถัดไปและจากนั้น คลิกเสร็จสิ้น
  8. หากไดรฟ์ข้อมูลไม่มีอักษรระบุไดรฟ์ ดำเนินการขั้นตอน 3i 3j หากไดรฟ์ข้อมูลมีตัวอักษรไดรฟ์ ไปที่ขั้นตอนที่ 4
  9. คลิกขวาดิสก์ แล้ว คลิ กเปลี่ยนแปลงอักษรไดรฟ์และเส้นทาง
  10. คลิกเพิ่มกำหนดอักษรชื่อไดรฟ์ และจากนั้น คลิกตกลง
 4. ในดิสก์ที่จะโฮสต์การกระทำการเมาต์ชี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ในบานหน้าต่างตรงกลางของคอนโซลการจัดการดิสก์ คลิกขวารายการดิสก์ที่จะแสดงหมายเลขดิสก์ แล้ว คลิ กออนไลน์ถ้าดิสก์ยังไม่ได้ออนไลน์
  2. คลิกขวารายการดิสก์อีกครั้ง และคลิกที่เตรียมใช้งานดิสก์ดิสก์ไม่ได้เตรียมการใช้งานอยู่แล้ว
  3. ถ้าไม่มีไดรฟ์ข้อมูลดิสก์ สมบูรณ์ขั้นตอนที่ 4d-4i หากดิสก์มีไดรฟ์ข้อมูล ไปที่ขั้นตอน 4j
  4. คลิกขวาที่พื้นที่ว่างไม่ได้จัดสรร และจากนั้น คลิกสร้างไดรฟ์ข้อมูลแบบธรรมดา
  5. เมื่อมีการเริ่มต้นตัวช่วยไดรฟ์ข้อมูลแบบธรรมดาใหม่ คลิกถัดไป
  6. ป้อนขนาดของโวลุ่ม และจากนั้น คลิกถัดไป
  7. บนหน้าจอกำหนดอักษรไดรฟ์หรือเส้นทางคลิกกำหนดใช้ในโฟลเดอร์ NTFS ที่ว่างต่อไปนี้และจากนั้น คลิกเรียกดู
  8. ขยายX:ที่ X หมายถึงไดรฟ์รากที่เป็นโฮสต์การเมาต์ เลือกโฟลเดอร์เปล่า หรือสร้างโฟลเดอร์ใหม่ คลิกตกลงและคลิกถัดไป
  9. จัดรูปแบบพาร์ติชัน โดยใช้ระบบแฟ้ม NTFS คลิกถัดไปและจากนั้น คลิกเสร็จสิ้น
  10. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไดรฟ์ข้อมูลที่มีตัวอักษรชื่อไดรฟ์กำหนดไว้
  11. คลิกขวาดิสก์ คลิกเปลี่ยนแปลงอักษรไดรฟ์และเส้นทางและจากนั้น คลิกเพิ่ม
  12. คลิกการกำหนดใช้ในโฟลเดอร์ NTFS ที่ว่างต่อไปนี้และจากนั้น คลิกเรียกดู
  13. ขยายไดรฟ์รากที่เป็นโฮสต์สำหรับจุดการกำหนดใช้ไดรฟ์ข้อมูล เลือกโฟลเดอร์ที่ว่างเปล่า หรือสร้างโฟลเดอร์ใหม่ และจากนั้น คลิกตกลงสองครั้ง
 5. ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเพิ่มคลัสเตอร์ดิสก์ต่อไปนี้:
  • ดิสก์ที่ประกอบด้วยการเมาต์
  • ดิสก์ที่เป็นโฮสต์สำหรับจุดการกำหนดใช้ไดรฟ์ข้อมูล
  1. เปิดสแน็ปอินการจัดการคลัสเตอร์ล้มเหลว เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกเริ่มคลิกเครื่องมือในการดูแลแล้ว คลิ กจัดการคลัสเตอร์ล้มเหลว ถ้ากล่องโต้ตอบ'การควบคุมบัญชีผู้ใช้ปรากฏขึ้น ยืนยันว่า การกระทำที่จะแสดง สิ่งที่คุณต้องการ และคลิกดำเนินการต่อ
  2. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกจัดเก็บ
  3. ในบานหน้าต่างการดำเนินการคลิกเพิ่มดิสก์
  4. เลือกดิสก์ที่เป็นโฮสต์ให้ทั้งการเมาต์และระดับเสียงของการเมาต์ และจากนั้น คลิกตกลง ดิสก์ทั้งสองจะปรากฏขึ้นในพื้นที่จัดเก็บที่พร้อมใช้งานของบานหน้าต่างการจัดเก็บ
  5. คลิกขวาที่ดิสก์ทรัพยากรที่เป็นโฮสต์การเมาต์ และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ
  6. ในคอลัมน์ทรัพยากรคลิกแท็บการขึ้นต่อกัน
  7. คลิกดิสก์ราก คลิกApplyและจากนั้น คลิกตกลง การอ้างอิงนี้จะทำให้ทรัพยากรมาออนไลน์ได้หลังจากที่นำทรัพยากรดิสก์ที่เป็นโฮสต์การเมาต์สำเร็จแบบออนไลน์
 6. คลิกขวาทรัพยากรดิสก์ที่เพิ่มใหม่ และจากนั้น คลิกการดำเนินการเพิ่มเติม
 7. คลิกย้ายทรัพยากรนี้ให้บริการอื่นหรือโปรแกรมประยุกต์เพื่อย้ายทรัพยากรไปยังแอพลิเคชันที่เหมาะสมหรือกลุ่มบริการ

วิธีการตั้งค่าจุดเชื่อมต่อไดรฟ์ข้อมูลบนดิสก์แบบคลัสเตอร์

หมายเหตุ
 • ทำตามขั้นตอนเหล่านี้บนโหนดไลบราโฮสต์อยู่ในกลุ่ม "บริการและโปรแกรมประยุกต์"
 • ในขั้นตอนต่อไป ปริมาตร N และไดรฟ์ข้อมูล Y มีอยู่แล้วในกลุ่ม "คลัสเตอร์และโปรแกรมประยุกต์บริการ" เดียวกัน
 • ปริมาตร N แสดงถึงระดับเสียงที่จะโฮสต์โฟลเดอร์จุดเมาต์ ไดรฟ์ข้อมูล Y แสดงถึงระดับเสียงที่ชถูกกำลังตามจุดกำหนดใช้ ไดรฟ์ข้อมูล Y ต้องมีตัวอักษรไดรฟ์ที่กำหนดไว้ก่อนที่คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้
 • ถ้าคุณได้รับเป็น "พารามิเตอร์ไม่ถูกต้อง" ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเข้าถึงการจัดการดิสก์บนโหนหนึ่งในคลัสเตอร์ของเซิร์ฟเวอร์ จบการทำงานของการจัดการดิสก์ เริ่มตัวจัดการคลัสเตอร์ล้มเหลว นำทางไปยังที่เก็บนั้นแล้ว วางปริมาตร N ในโหมดการบำรุงรักษา
 1. ในบานหน้าต่างตรงกลางของคอนโซลการจัดการดิสก์ของโหนดคลัสเตอร์ที่เป็นเจ้าของ ทั้งวอลุ่ม N และ Y คลิกขวาที่ไดรฟ์ข้อมูล Y และจากนั้น คลิกเปลี่ยนแปลงอักษรไดรฟ์และเส้นทางไดรฟ์
 2. คลิกเพิ่มคลิกกำหนดใช้ในโฟลเดอร์ NTFS ที่ว่างต่อไปนี้และจากนั้น คลิกเรียกดู
 3. ปริมาตร N คลิก คลิกโฟลเดอร์ใหม่พิมพ์ชื่อสำหรับโฟลเดอร์ใหม่ และจากนั้น คลิกตกลงสองครั้งเพื่อกลับไปยังคอนโซลโปรแกรมจัดการเซิร์ฟเวอร์
 4. เปิดคอนโซลการจัดการของคลัสเตอร์ล้มเหลว
 5. ทดสอบการเมาต์เนื้อที่บนโหนดแต่ละโหน ด้วยการย้ายกลุ่ม "และโปรแกรมประยุกต์บริการ" ซึ่งเก็บทรัพยากรบนดิสก์ทั้งสองเป็นแต่ละโหนด ตรวจสอบให้แน่ ใจว่า ดิสก์มาออนไลน์บนโหนดแต่ละโหนว่า ข้อมูลในไดรฟ์ข้อมูลที่มีเมาต์สามารถเข้าถึงผ่าน ทาง Windows Explorer หรือ โดยการใช้บรรทัดคำสั่งและ "N:\ชื่อโฟลเดอร์ที่กำหนดใช้จุด"เส้นทาง

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเมื่อคุณใช้ไดรฟ์ที่กำหนดใช้จุด

 • สร้างการอ้างอิงในไดรฟ์ข้อมูลที่เมาท์ดิสก์ทรัพยากรที่ระบุดิสก์ที่โฮสต์โฟลเดอร์จุดเมาต์ ซึ่งทำให้ไดรฟ์ข้อมูลที่เมาท์ขึ้นอยู่กับระดับเสียงโฮสต์ และช่วยให้แน่ใจว่า ไดรฟ์ข้อมูลโฮสต์ออนไลน์ก่อน

  หมายเหตุ แบบฝึกหัดนี้ไม่จำเป็นใน Windows Server 2008 และ Windows รุ่นที่ใหม่กว่า
 • ถ้าคุณย้ายการเมาต์เนื้อที่จากดิสก์ที่ใช้ร่วมกันหนึ่งไปยังดิสก์อื่นที่ใช้ร่วมกัน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า ดิสก์ที่ใช้ร่วมกันอยู่ในกลุ่มเดียวกัน
 • มีความพยายามที่จะใช้ไดรฟ์ข้อมูลราก (โฮสต์) สำหรับจุดเชื่อมต่อแบบเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล ไดรฟ์ข้อมูลรากเป็นไดรฟ์ข้อมูลที่จุดเชื่อมต่อที่เป็นโฮสต์ แบบฝึกหัดนี้ช่วยลดเวลาที่ต้องใช้เพื่อเรียกคืนการเข้าถึงไดรฟ์ข้อมูลที่เมาท์ถ้าคุณจำเป็นต้องเรียกใช้เครื่องมือ Chkdsk.exe อย่างมาก ซึ่งช่วยลดเวลาที่ต้องใช้ในการคืนค่าจากข้อมูลสำรองบนไดรฟ์ข้อมูลโฮสต์ นอกจากนี้
 • ถ้าคุณใช้ระดับราก (โฮสต์) แบบเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคลสำหรับจุดเชื่อมต่อขนาดของไดรฟ์ข้อมูลโฮสต์ต้องมีอย่างน้อย 5 เมกะไบต์ (MB) สิ่งนี้ลดความน่าเป็นที่ไดรฟ์ข้อมูลจะใช้สำหรับกล่องผลลัพธ์ควรเป็นอื่นนอกเหนือจากจุดเชื่อมต่อ
 • ในคลัสเตอร์ที่พร้อมใช้งานสูงเป็นสิ่งสำคัญ คุณสามารถทำจุดเชื่อมต่อซ้ำซ้อนในวอลุ่มโฮสต์ที่แยกต่างหาก ซึ่งช่วยรับประกันว่า ถ้าไม่สามารถเข้าถึงไดรฟ์ราก (โฮสต์) หนึ่งสอง คุณยังคงสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เก็บอยู่บนไดรฟ์ข้อมูลที่เมาท์ผ่านเมาต์จุด ตัวอย่างเช่น ถ้า HOST_VOL1 (D :)อยู่บน Mountpoint1 ข้อมูลผู้ใช้นั้นอยู่บน LUN3 จากนั้น ถ้า HOST_VOL2 (e:) จะอยู่ที่ Mountpoint1 ข้อมูลผู้ใช้นั้นอยู่บน LUN3 ดังนั้น ลูกค้าสามารถเข้าถึง LUN3 โดยใช้ D:\mountpoint1 หรือ E:\mountpount1

  หมายเหตุ เนื่องจากข้อมูลผู้ใช้ที่อยู่บน LUN3 ขึ้นอยู่บนไดรฟ์ D และ E คุณต้องชั่วคราวเอาการขึ้นต่อกันของไดรฟ์ข้อมูลล้มเหลวโฮสต์ใด ๆ จนกว่าระดับเสียงจะกลับในบริการ มิฉะนั้น ข้อมูลผู้ใช้ที่อยู่บน LUN3 ยังคงอยู่ในสถานะล้มเหลว
mscs

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 947021 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 07/26/2015 12:48:00 - ฉบับแก้ไข: 5.0

Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Standard

 • kbclustering kbinfo kbhowto kbexpertiseadvanced kbmt KB947021 KbMtth
คำติชม